ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

August 09, 2022

Share

เพื่อขับขี่ไปกับ Bolt คุณต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้อง การปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณมีช่วงเวลาการเดินทางที่ราบรื่น

อ้างอิงจากกรมขนส่งทางบก สิ่งที่จะต้องเตรียมในการทำใบขับขี่คือ:

 • มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (ถือบัตรประจำตัวประชาชน)
 • เข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ (ภาครัฐหรือเอกชน)
 • ผ่านแบบทดสอบการขับขี่ (แสดงหลักฐานการทดสอบ)
 • มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าปลอดจากวัณโรค เท้าช้าง โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง การติดยา และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่และความปลอดภัยต่อที่สาธารณะ (ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
 • ใบประวัติอาชญากรรมออกโดยสถานีตำรวจ (200 บาท) 
 • เอกสารทะเบียนบ้าน (เล่มสีน้ำเงินสำหรับคนไทยและเล่มสีเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ)


ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อขอรับใบขับขี่ได้และหลังจาก 2 ปีสามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่สาธารณะหรือใบขับขี่ส่วนบุคคลได้ตามต้องการ

คลิก ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

สิ่งที่ต้องทำหากใบขับขี่ของคุณหมดอายุแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คุณจะไม่สามารถขอใบขับขี่ใหม่ได้หากใบขับขี่ของคุณหมดอายุแล้ว หากใบขับขี่ในประเทศไทยปัจจุบันของคุณหมดอายุแล้วนั้น คุณยังสามารถใช้ต่อได้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขยายเวลาที่ใช้ได้

การขยายเวลาที่ใช้ได้สำหรับใบขับขี่ที่หมดอายุน้อยกว่า 1 ปี 

 • ตรวจสอบผลการทดสอบ
 • พิมพ์เอกสารระบุว่าคุณได้รับการรับรองในการขับขี่ (เอกสารนี้มีอายุ 6 เดือน)

การขยายอายุการใช้งานสำหรับใบขับขี่ที่หมดอายุมากกว่า 1 ปี

 • ตรวจสอบผลการทดสอบ
 • พิมพ์เอกสารแสดงหลักฐานว่าคุณผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์แล้ว 
 • นำเอกสารแบบทดสอบออนไลน์ยื่นที่สำนักงานขนส่งที่ผ่านการรับรองในประเทศ (81 สำนักงานขนส่ง)
 • สอบใบขับขี่หรือสอบข้อเขียนเพิ่มเติมตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ (200 บาท)
 • รับเอกสารที่ระบุว่าคุณได้รับรองการขับขี่ (เอกสารนี้มีอายุ 2-5 ปี)

ด้วยเอกสารเหล่านี้ คุณก็สามารถเริ่มขับขี่กับ Bolt ได้แล้ว! เข้าสู่ระบบบนแอปและสร้างรายได้ไปกับเรา! แชร์หรือกดไลค์หากบทความนี้มีประโยชน์กับคุณ

Share

Recent posts

การขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทย

November 18, 2022

คุณคือตัวแทนของเรา

September 23, 2022

ขับ Bolt ในประเทศไทยได้เท่าไหร่?

July 13, 2022