คุณคือตัวแทนของเรา

September 23, 2022

Share

ทุกการแสดงออกในการให้บริการกับลูกค้า คือการบ่งบอกตัวตนของคุณ และ Bolt ซึ่งพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนของคุณไม่ได้แสดงออกให้เห็นแค่กับผู้โดยสาร แต่ยังแสดงออกไปสู่ผู้คนในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายการจราจร ว่าเราเป็นแบบไหน

คุณได้เข้าร่วมเป็นคนขับให้บริการกับทาง Bolt เพราะคุณต้องการเวลาที่เป็นอิสระและเวลาที่ยืดหยุ่น ที่เป็นสิ่งสำคัญกับตัวคุณ การเป็นอิสระที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่

และเพื่อที่จะจัดการกับคะแนนการขับขี่ และตัวบัญชีผู้ขับของคุณไม่ให้ถูกบล็อค หรือได้รับการให้คะแนนที่น้อยเกินไปนั้น เรามีคำแนะนำสำหรับคุณที่สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้

 • การใช้ข้อมูลที่คุณได้รับสำหรับการเดินทาง
  1. ข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถพบผู้โดยสารได้ ด้วยการโทรผ่านแอพพลิเคชั่น ถ้าคุณหาผู้โดยสารไม่พบ
  2. ข้อมูลที่บ่งบอกว่าผู้โดยสารอยู่รอบนอกรัศมีของการรับงานของคุณ เพื่อให้คุณตัดสินใจในการตอบรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่อยู่รอบนอกรัศมีของการรับงานของคุณ
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร โดยห้ามเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติมจากผู้โดยสาร
 • ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคุณเปลี่ยนสถานะเป็นเริ่มขับ (Go Online) เมื่อคุณพร้อมที่จะรับงานเท่านั้น โดยเรามีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคุณดังนี้
  1. แนะนำการตั้งค่าของวงรัศมีการรับงานที่ 2-3 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการได้รับงานที่อยู่ไกลเกินไป
  2. พยายามไปถึงจุดให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารให้ทันเวลาทุกครั้ง และแจ้งให้ผู้โดยสารทราบหากคุณไปถึงจุดรับผู้โดยสารล่าช้ากว่ากำหนด และห้ามเริ่มเดินทางโดยไม่มีผู้โดยสารอยู่ในรถ เพื่อป้องกันการให้คะแนนที่ต่ำและป้องกันการถูกยกเลิก
 • ตอบรับการให้บริการให้ได้มากที่สุด โดยเราสามารถแนะนำคุณได้ดังนี้
  1. ปฏิเสธการให้บริการกับงานที่อยู่นอกรัศมีการรับงานของคุณ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนของผู้ขับขี่ และบัญชีของคุณให้ถูกบล็อค
  2. หากคุณทำการปฏิเสธการรับงานที่อยู่ภายในรัศมีของการรับงานของคุณมากเกินไป บัญชีของคุณจะถูกบล็อคโดยระบบอัตโนมัติ โปรดตอบตกลงในการให้บริการที่คุณได้รับอยู่เสมอ
  3. หากคุณต้องปฏิเสธการให้บริการเพื่อความปลอดภัยหรือมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาให้เหตุผลในการปฏิเสธการตอบรับงานทุกครั้ง
  4. เมื่อผู้โดยสารทำการยกเลิก ทางเราไม่ได้ทำการปรับลดคะแนนผู้ขับขี่ของคุณจากการที่คุณถูกผู้โดยสารยกเลิก ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ( ที่นี่ )
 • จะทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์รถติดสาหัสในตัวเมือง

แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่ามีเหตุการณ์รถติด ซึ่งอาจส่งผลให้คุณไปรับผู้โดยสารไม่ทันตามเวลาที่คาดการณ์ไว้ กรุณาสอบถามผู้โดยสารอย่างสุภาพหากต้องใช้เวลารออีกสักครู่ หรือถ้าไม่เช่นนั้น แจ้งให้ผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางดังกล่าว เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเรียกรถที่อยู่ใกล้ที่สุดได้อีกครั้ง

 • กรุณาอัพโหลดเอกสารของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ใบอนุญาตขับรถของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถขับรถบนท้องถนนได้ สามารถให้คุณทำงาน และสร้างรายได้ให้กับตัวคุณได้ กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตขับรถ และพยายามต่ออายุใบอนุญาตขับรถของคุณล่วงหน้าก่อนหมดอายุเสมอ หากคุณไม่อยากถูกจับกุมโดยผู้รักษากฎหมายจราจร และทางเรายังช่วยแจ้งเตือนให้กับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่วงหน้า ก่อนถึงวันหมดอายุของใบอนุญาตขับรถของคุณอีกด้วย

 • กรุณาใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่คุณลงทะเบียนไว้ในระบบเท่านั้น

หากคุณเช่ารถรายวัน กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารถของคุณได้ทำการลงทะเบียนไว้ในระบบเพื่อให้บริการ ไม่เช่นนั้นผู้โดยสารอาจทำการร้องเรียนหากคุณใช้รถที่ไม่ถูกต้องกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ หากคุณมีการให้ผู้โดยสารเปลี่ยนรถในระหว่างการเดินทาง หรือทำการหลอกลวงผู้โดยสารอย่างไม่ถูกต้อง คุณจะถูกระงับการให้บริการทันที

 • สอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล [email protected] เมื่อคุณพบปัญหาต่างๆ

ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยเหลือคุณ และกรุณาตรวจสอบข้อความในอีเมลของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราจะมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร และเทคนิคการให้บริการต่างๆ การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ และในบางครั้งเรายังส่งแบบสำรวจผ่านทางแอพพลิเคชั่น คุณสามารถพูดคุยกับทางเราได้เมื่อคุณพบเจอปัญหา หรือต้องการแบ่งปันในสิ่งที่คุณประทับใจกับทางเรา

 • ข้อมูลด้านรายจ่ายของคุณที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่

สิ่งเหล่านี้จะแสดงถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการให้บริการ เช่น ค่าเช่ารถ (ถ้ามี) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา และค่าบริการโทรศัพท์ของคุณ

 • ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด โปรดใช้ปุ่ม SOS ในแอพพลิเคชั่น เมื่อคุณพบเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ไม่คาดฝัน และเพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้โดยสาร
Share

Recent posts

การขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทย

November 18, 2022

ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

August 09, 2022

ขับ Bolt ในประเทศไทยได้เท่าไหร่?

July 13, 2022