ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

August 09, 2022

เพื่อขับขี่ไปกับ Bolt คุณต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้อง การปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณมีช่วงเวลาการเดินทางที่ราบรื่น อ้างอิงจากกรมขนส่งทางบก สิ่งที่จะต้องเตรียมในการทำใบขับขี่คือ: มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (ถือบัตรประจำตัวประชาชน) เข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ (ภาครัฐหรือเอกชน) ผ่านแบบทดสอบการขับขี่ (แสดงหลักฐานการทดสอบ) มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าปลอดจากวัณโรค เท้าช้าง โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง การติดยา และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่และความปลอดภัยต่อที่สาธารณะ (ตัวอย่างใบรับรองแพทย์)  ใบประวัติอาชญากรรมออกโดยสถานีตำรวจ (200 บาท)  เอกสารทะเบียนบ้าน (เล่มสีน้ำเงินสำหรับคนไทยและเล่มสีเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ) ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อขอรับใบขับขี่ได้และหลังจาก 1 […]


ขับ Bolt ในประเทศไทยได้เท่าไหร่?

July 13, 2022