Vad är fördelarna med att äga en elbil?

February 03, 2020

Dela

Vi har tidigare skrivit om skillnaden mellan en ren elbil och en hybrid. Vi har slagit hål på de vanligaste myterna kring båda. Nu är det dags att lyfta fördelarna med att köra en elbil. 

Men först en liten återblick på de tidigare blogginläggen:

  • Att underhålla ett elektroniskt fordon innebär en lägre kostnad eftersom det finns färre delar som behöver en regelbunden kontroll;
  • Eftersom elektriska fordon inte pumpar runt samma mängd koldioxid som bensin- och dieselfordon, bidrar de därför till mindre utsläpp från bränsleproduktion och körning (vi är ju alla överens om att vi föredrar en grönare planet, eller hur?);
  • Elbilar är bättre för plånboken! Elektricitet är ett billigare bränslealternativ till skillnad från t. ex. bensin.

Och vet du vad? Det var allt!

Så här kommer flera anledningar till att skaffa en elbil:

En renare miljö

Klimatlagen som trädde i kraft i januari 2018 syftar till att Sverige inte ska bidra till några nettoutsläpp av växthusgaser efter år 2045. Ett delmål är att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent från 2010 och 2030. Detta innebär uppenbarligen att vi måste använda oss av andra bränslealternativ som är snällare mot miljön. Ett enkelt val är elbilen!

Låga utsläpp betyder bonus

Som ägare av en elbil har du även möjlighet att få en bonus av Transportstyrelsen. Bonusen gäller för fordon som tagits i trafik innan 2020 med max 60 g/km i koldioxidutsläpp och för fordon som tagits i trafik under 2020 eller senare med max 70 g/km i koldioxidutsläpp. Så fort en klimatbonusbil ställs på i vägtrafikregistret skapas ett bonusärende hos Transportstyrelsen. Fordonsägaren har sex månader på sig att skicka in en försäkran från det datum bilen köptes. Du kan få maximalt 60 000 kronor i bonus som betalas ut tidigast 6 månader efter bilköpet. Läs mer om bonusmodellen här.

the benefits of owning an electric car

Mindre oväsen

En elbil bidrar inte bara till mindre utsläpp, den bidrar även till mindre trafikbuller. Elmotorn har nämligen generellt sett en mycket lägre ljudnivå än bränsledrivna bilar. Vissa elbilar har därför en funktion där man kan aktivera ett speciellt ljud för att uppmärksammas av fotgängare och cyklister.

Elmotorn är effektivare

En elmotor är mycket effektivare än en bränsledriven bil. Till skillnad mot en diesel- eller bensindriven bil, där ungefär 18-22 procent av all energi som matas in i förbränningsmotorn faktiskt används, går ungefär 80-90 procent av all energi till för att driva en elbil.

Få bidrag när du laddar bilen hemma

Om du har ett eget hus och vill kunna ladda elbilen med en egen laddningsstation hemma kan du ansöka om ett särskilt investeringsstöd. Detta gör du hos Naturvårdsverket. Bidraget du får täcker hälften av kostnaderna relaterade till material och installationsarbete samt för själva laddstationen. Enligt Naturvårdsverket kan du få 10 000 kronor som mest. Se till att spara alla kvitton – de behövs vid ansökan!

Lär mer här.

En liten sammanfattning: Fördelarna med en elbil

  • Lägre kostnader kopplade till underhåll
  • Registrerar du en elbil får du automatiskt en bonus som du bekräftar genom en försäkran till Transportstyrelsen
  • Laddar du hemma kan du få ett bidrag som täcker en betydande del av kostnaderna av en laddstation
  • Du kommer köra en tyst bil, som bidrar till mindre trafikbuller och en grönare miljö.
  • Mindre slöseri av energi eftersom ett elfordon är en vinnare när det kommer till effektiv energiförbrukning.

Huruvida du redan tagit steget mot en grönare livsstil med en elbil eller inte, är vi överlyckliga att få se dig rulla runt i staden som en Bolt-förare. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret nedan och registrera dig!

download the bolt app

Dela

Senaste inläggen