Koldioxidkompensation – vad är det och varför är det viktigt?

November 07, 2019

Kas yra išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimas ir kodėl tai svarbu?

Varje resa du gör med Bolt i Europa är nu 100% koldioxidneutral. Som en av flera delar av vår Green Plan är detta ett första steg – av flera – mot att bli ett grönare företag. Genom att investera i en portfölj av certifierade koldioxidkompenserande projekt världen över, så lyckas vi neutralisera de CO2 utsläpp din resa släpper ut. På så vis blir resan bättre för både dig och vår jord. Men vad innebär koldioxidkompensation, egentligen? 

Så, vad är koldioxidkompensation?

Om det är ordboksdefinitionen som du vill kunna röra dig med, så är det nog bäst du letar där. Och när du gör det, så är det något i stil med detta som du lär hitta:

“Koldioxidkompensation är ett verktyg för företag eller privatpersoner att minska de mängder koldioxid som bär deras fotavtryck. Detta genom att betala företag som jobbar med att på olika sätt minska den totala mängden koldioxid som produceras årligen, exempelvis genom att plantera träd”.

Nu förstår vi också att du inte läser detta ett utdrag ur SAOL, så här kommer ett exempel:

Föreställ dig en klassisk våg. En med två skålar på varsin sida om en stomme.
Lägg nu till i din bild att du på den ena sidan har det dåliga, och på den andra sidan så har du det bra.

För att de två sidorna ska balanseras ut och hamna på en jämn nivå, så måste de två sidorna vara lika tunga. Med utsläpp på ena sidan så är det den balansen vad vi uppnår med koldioxidkompensation.

Tänk dig att om jorden är vår våg, så är föroreningar det dåliga och att minska utsläppen till atmosfären det bra. Vad vi eftersträvar är en balans mellan de två så att det dåliga aldrig får överhanden. För att vara ett företag med noll negativ effekt på klimatet, så är detta ett viktigt steg i rätt riktning.

Koldioxidkompensation - vad är det och varför är det viktigt?


Fungerar det verkligen, på riktigt? 

Handlar det inte bara om image? Är det något som faktiskt hjälper någon? Vad är ens poängen med att investera i trädplantering och solenergi så långt från den plats där du och jag faktiskt bor?

Vi förstår dina frågor — så här är läget:

Fram till det att Elon lyckas med sitt Marsprojekt så har vi bara en planet att leva på och vårt klimat genomgår för närvarande några rätt så omvälvande förändringar. Temperaturen stiger, isarna smälter och vattennivåer stiger, naturkatastrofer blir allt vanligare och värre blir det ju längre vi fortsätter att släppa ut koldioxid i atmosfären utan att göra något åt det.

Så, hur kan vi påverka?

Det finns tyvärr ingen enkel lösning i det här fallet, utan det är en omställning av rang som krävs för att vi ska lyckas med att bli klimatsmarta. Färre plastprodukter, smartare matproduktion, hållbar konsumtion och att rensa upp där vi skräpar ner är några små steg som den enskilde kan ta men som även behövs på stor skala.

Det är dock inte hela historien.

Vi är mer än väl medvetna om att transport – och särskilt bil – spelar en stor roll i de utsläpp som görs varje år, jorden runt. Därför kände vi att det är upp till oss att visa vägen, och göra vad vi kan för att hjälpa till, varför  alla resor med Bolt i Europa nu är 100% klimatneutrala. Väljer du att resa med Bolt så gör du det inte bara smidigare för dig själv att ta dig runt, utan du blir även en del av den globala kampen mot klimatförändringarna – utan att det kostar dig något extra. Att var klimatneutrala är bara ett av många steg som en del av vår Green Plan, vårt långsiktiga åtagande att minska företagets fotavtryck.

Vad handlar Green Plan om?

Vi ska inte sticka under stol med att det är ett ambitiöst projekt, och det har tre huvudmål:

  1. Att neutralisera Bolts koldioxidutsläpp i den Europeiska transportsektorn, med ett minimum på 5 miljoner ton kompenserat för, 2025.
  2. Att minska utsläppen genom att tillföra scootrar, elbilar och andra miljvänliga transportmedel till de marknader vi är i.
  3. Att använda förnybar energi (och kompensera 100% i de fall det inte går) i alla Bolts kontor, jorden runt, till 2020.

Låt oss börja från början – steg 1.

Vilka projekt stöttar vi?

Som startskott för Greenplan har vi valt ut tre olika projekt att stötta; det första fokuserar på att öka användandet av förnybar energi i Indien, det andra på solenergidriven hushållsbelysning i Kenya, Uganda samt Tanzania och det tredje är… fler träd!

West India Wind Power

West India Wind Power
Befolkningen i Indien har under de senaste decennierna ökat kraftigt vilket i sin tur även ökat energikonsumtionen. Fler människor = fler som förbrukar energi. Vi vill vara med och hjälpa energiutvecklingen i rätt riktning – bara 13% av Indiens nuvarande energi kommer från förnybara källor – och därför är vi med och stöttar energiframställning från vindkraft, genom West Indian Wind Power.

Projektet omfattar idag över 250 vindturbiner runtom Jaisalmer, Rajkot och Surendranagar i Indien. Tack vare dessa vindkraftverk och den ökade tillgängligheten på förnybar energi har andelen energi i Indien som kommer från fossila bränslen minskat, luftkvalitén i områdena förbättrats och mängden utsläpp och avfall reducerats. På årsbasis reducerar West India Wind Power Indiens utsläpp med drygt 350,000 ton vilket är ett viktigt bidrag till att förebygga klimatförändringarna.

Solar Energy and Mobile Payment, East Africa

M-KOPA Solar Power
Variation är viktigt! Solar Energy and Mobile Payment, East Africa tacklar klimatfrågan på ett annat sätt än West Indian Wind Power, om än minst lika effektivt. Genom Solar Energy and Mobile Payment, East Africa får familjer i Kenya, Uganda och Tanzania hjälp att frångå dyrt miljöskadligt fotogen till förmån för förnybar solenergi, som dessutom kommer till ett lägre pris. Tack vare solenergin kan familjerna förse sina hushåll med den elektricitet de behöver.

Omkring 70% av alla hushåll på den Afrikanska kontinenten har en årsinkomst på mindre än 50 000kr och att med samma resurser kunna minska hushållens kostnader och klimatpåverkan är en hedervärd möjlighet. Dyra och miljöskadliga produkter som fotogen är något vi gärna hjälper till att ersätta med solenergi som är ett miljövänligt och prisvärt alternativ som hjälper både individ och miljö. Tack vare Solar Energy and Mobile Payment, East Africa hade över 750,000 hushåll solenergi som energikälla i september 2019. Antalet växer dessutom med 500 hushåll per dag!

Nyskogsplantage i Storbritannien

Woodland Carbon Code

Utöver de projekt vi stöttar för att neutralisera koldioxidutsläppen från våra resor, tycker vi även det är obeskrivligt viktigt att tillvarata och skydda den biologiska mångfalden och att grönområden bevaras. Till vår portfölj med miljöinvesteringar har vi därför valt att lägga till Woodland Carbon Code, som investerar i trädplantage och skapandet av nya skogsområden. Det bästa av två världar!

Målbilden är att i Storbritannien uppnå en ökning av nya skogsområden med 23,000 hektar per år under de nästkommande 40 åren. Sker det uppskattas den nyplanterade skogen kunna reducera utsläppen med 10% till 2050, för en grönare framtid.

Vi är ödmjuka inför att allt detta sker inte över en natt men vi är också fast beslutna om att helhjärtat hänge oss till vårt åtagande. Steg för steg, resa för resa, så rör vi oss mot en grönare planet. Om du vill vara en del av vår färd och bidra till en hållbar framtid är det enda du behöver göra att välja Bolt nästa gång du behöver en resa!

behöver du skjuts

Senaste inläggen