Klimatpositiva innan slutet av 2020: Bolt elsparkcyklars hållbarhetslöfte

September 16, 2020

Share
1200x628_Bolt eScooters Sustainability pledge

Att hjälpa dig ta dig runt för mindre pengar är en sak, men att försäkra dig om att detta sker utan att påverka klimatet negativt – det är något helt annat. Hållbarhet är nyckeln och idag är vi väldigt glada att kunna berätta om Bolt senaste projekt – Bolts E-Scooters hållbarhets löfte.


Bolts E-Scootrars hållbarhetslöfte

Vi vill att scootrar ska ha en positiv klimatpåverkan innan slutet av 2020.

Att bli klimatpositiva innebär att vi kommer att ta bort mer koldioxid från atmosfären än vår produktion och vår dagliga verksamhet släpper ut.

För att göra det kommer vi:

 • Försäkra att vi har en hållbar produktionskedja av våra specialbyggda, återvinningsbara elsparkcyklar. Att minimera avfall och ha den lägsta kostnaden för produktion och skötsel av elsparkcyklar i branschen.
 • Designa och upprätthålla den mest effektiva elsparkcykelverksamheten på marknaden genom att byta till förnybar energi och optimera varenda steg i vår servicekedja.
 • Dela relevant data och föra dialogen i städerna som vi finns i för att hjälpa dem i skiftet mot en grönare och en bättre helhetssyn på transport i staden.
 • Stödja projekt som kompenserar CO2-utsläpp och använda förnybar energi i så stor utsträckning det går.

Fokusera på återvinningsbara material och en hållbar produktion

År 2018 gick Bolt in i mikromobilitetsvärlden. Sen dess har vi expanderat vår scooterverksamhet till över 40 städer.

Som med vår ride-hailing tjänst – som erbjuder koldioxidneutrala resor över hela Europa sedan 2019 – har hållbarhet alltid varit högt prioriterat i Bolts arbete med elsparkcyklar. Detta visades extra tydligt i maj när vi lanserade vår första specialbyggda, miljövänliga scooter.

@aga.trawinska, Bolt’s custom-built e-scooter

Det handlar dock inte bara om hårdvara. Vi:

 • har lokala mekaniker i alla städer som vi finns i, vilket möjliggör regelbundet underhåll och reparationer. 
 • Utbildar våra användare att hantera våra el-scootrar ansvarsfullt genom att organisera lokala säkerhetsdagar samt ger tips för ansvarsfullt användande genom vår säkerhetsfunktion i appen;
 • tack vare vår flexibla produktkedja — som både designar och tillverkar våra scootrar — kan vi återställa 99% av alla skadade scootrar istället för att skrota dem.

Genom hållbar utveckling, har vi lyckats minska spill och har marknadens lägsta kostnad för produktion och underhåll. Detta har givit oss möjligheten att ta prisvärda och miljövänliga mikromobilitetstjänster till fler städer.

Men det är bara början.

Hållbar verksamhet

Hållbar utveckling är ena sidan av myntet. Vi siktar nu på att göra andra sidan – vår serviceverksamhet – så grön som möjligt, också.

Vi har tagit på oss att designa och upprätthålla den mest effektiva e-scooterverksamheten på marknaden. För att göra detta till verklighet kommer vi:

 • Använda förnybar energi i våra lager där det är möjligt;
 • byta till att bara använda förnybar elektricitet i våra lager (inklusive laddning av scootrar) före slutet av 2021;
 • använda de bästa mjukvarorna för verksamheten som minimerar körsträckan för att ladda varje scooter and hjälper oss att optimera nödvändiga resor;
 • prioritera att hyra lager nära stadskärnorna, vilket minskar sträckan mellan lagret och scootrarna;
 • använda bränslesnåla fordon (elfordon där det är möjligt) för att distribuera och samla våra scootrar. Eller koldioxidkompensera alla resor gjorda av icke-elektriska fordon.

Med alla aspekter av våra scootrars livscykel i åtanke, har vi hängivit oss åt att göra vår scooterverksamhet klimatpositiv till slutet av 2020. Det innebär att vi siktar på att gå längre än att uppnå koldioxidneutralitet. Vi ska ta bort ytterligare koldioxid från atmosfären och gynna vår miljö.

Shifting toward greener urban transport

Skifte mot grönare urban transport

Bolt har en unik kundbas genom att kombinera ride-hailing and e-scooter-användare i samma app. Detta ger oss en insikt i hur människor gör sina transportval och hur vi kan vägleda dem mot grönare alternativ.

Vi lovar att dela relevant data och delta i dialoger med städer som vi är verksamma i. Vårt mål är att förbättra mobilitets och transporttjänster i området, att bidra till stadsplaneringen och att skapa ordentlig infrastruktur — samtidigt som vi tar hänsyn till principerna för dataskydd.

För att öka andelen miljövänlig transport, ger vi aktivt incitament till våra ride-hailinganvändare att byta till mikromobilitet genom rekommendationer i appen och personliga betalningsalternativ (scooter abonnemang).

Committing to sustainability with our Green Plan

Anslut dig till vårt gröna initiativ!

Bredvid vårt projekt att göra vår scooter-utveckling och verksamhet klimatpositiv, har vi också förbundit oss att neutralisera koldioxiden för alla våra Europeiska bilresor som en del av vår Green Plan.

Vår plan är ambitiös, men vi kommer inte nöja oss med någonting mindre. Vi är glada att leda skiftet mot en grönare och hållbarare urban miljö, en resa åt gången.

Om du vill vara del av vår resa och bidra till en grönare värld, är allt du behöver göra att ladda ner Bolt-appen och sätta igång!

SE scooters

Share

Senaste inläggen