Bolt samarbetar med Seedballs Kenya för att plantera 11 miljoner trädfrön

April 20, 2022

Dela
Seedbolts

Sedan 2019 har vi stöttat projekt som hjälper till att minska vår miljöpåverkan som företag genom köp av koldioxidkrediter. Vi har gjort Bolt scootrar klimatpositiva, lanserat e-cyklar över hela Europa och aktivt främjat en bilfri livsstil. Hittills har vi neutraliserat miljöavtrycket av över 4,5 miljarder kilometer Bolt-resor.

Nu tar vi nästa steg. Vi kommer framöver att samarbeta med icke-statliga organisationer och andra partners i en rad lokala initiativ för att minska klimatpåverkan.

Neutralisera koldioxidavtrycket från Bolt-resor och Bolt Food-leveranser

Under 2022 kommer vi att hjälpa till att neutralisera dessa CO2-utsläpp genom att sprida 25 ton inhemska frön i Kenya – vilket motsvarar att plantera över 11 miljoner trädfrön.

Tillsammans med Seedballs Kenya och flera icke-statliga organisationer kommer frön från flera inhemska trädarter att planteras i olika områden i Kenya där naturlig återplantering av skog är osannolik eller inte alls möjlig. När fröna växer till träd hjälper de till att neutralisera utsläppen från dina Bolt-resor och Bolt Food-leveranser.

Vi kallar detta samarbete mellan Seedballs Kenya och Bolt “Seedbolts.” 

Seedbolts — ett effektivt sätt för återbeskogning i stor skala

Du kanske känner till Kenya för dess fascinerande landskap och stora naturreservat. Men bakom denna vackra bild ligger några allvarliga miljöutmaningar – avskogning, jorderosion, markförstöring, ökenspridning, förlust av biologisk mångfald, vattenbrist och föroreningar från industriell verksamhet. Bara 7,4 % av landet är täckt av skog – det är 2,6 % mindre än de konstitutionellt accepterade 10 %.

Lokal efterfrågan på träkol spelar den största rollen i denna trädförlust, där träkol är den viktigaste energikällan för 82 % av hushållen i städerna och 34 % av hushållen på landsbygden. Av en slump är avfallet som skapas av träkolsproduktion exakt där Seedbolts börjar — Seedballs Kenya och dess medgrundare Teddy Kinyanjui har tagit fram en genialisk och effektiv lösning för att återplantera lokala skogsområden snabbt och prisvärt.

Seedballs Kenyas partners från Chardust Ltd. köper det koldamm som finns kvar efter att ha sålt kol, rengör det och använder det för att täcka olika träd- och gräsfrön, skydda dem från olika fåglar, insekter, gnagare och direkt solljus, vilket ökar deras chanser att överleva.

“Vi ger Moder Natur en hjälpande hand genom att skydda fröna från rovdjur och solen tills lämpliga naturliga miljöförhållanden utlöser groning.”

Seedballs Kenya

Seedbolts är också ett av de mest effektiva sätten att återbeskoga områden i stor skala, eftersom de inte kräver grävning, vattning eller gödsling – de behöver bara kastas på marken och vädret tar det därifrån. Efter nederbörd smälter kolbeläggningen bort och fröet faller ner i den fuktiga jorden där det börjar växa.

Varför Seedbolts?

Plantering av Seedbolts är:

 • Effektivt: Seedbolts kan distribueras när som helst på året och väntar tills de första regnet börjar gro.
 • Tillgängligt: Stora mängder Seedbolts kan lätt spridas över stora områden som ofta är svåra att nå.
 • Produktivt: Direktsådd minskar “transplant shock” och hjälper unga träd att få starkare rötter, vilket i sin tur hjälper dem att växa till starkare träd. Beläggningen skyddar fröet fram till den första nederbörden och ger sedan en gynnsam miljö för att uppmuntra groning.
 • Lokalt: Seedbolts kommer från Kenya Forestry Research Institute som har ett lager av frön på cirka 220 trädarter som samlats in från mer än 600 provinser över hela Kenya.
 • Exakt: Forskare från Seedballs Kenya definierar vilka typer av träd som växer bäst i varje område och tillverkar Seedbolts designade för det området.
 • Spårbart: Du kan se var Seedbolts planterades genom att kontrollera kartan. Kartan har foton och GPS-punkter på platserna där partnerna sprider dem.

Hur kommer Bolt att plantera över 11 miljoner Seedbolts?

Under hela detta år kommer vi att dela ut träd- och gräsfrön via väg och flyg, med stöd av olika icke-statliga organisationer. Specifikt:

 • South Eastern Kitui University;
 • Kibwezi Well Wishers;
 • Save The Giraffes Now;
 • Kijabe Forest Trust;
 • Sheldrick Wildlife Trust;
 • Kampour Travel Foundation;
 • Mother Earth Network;
 • Eden Project;
 • och Big Life Foundation.

Genom att initiera Seedbolts-projektet och plantera över 11 miljoner nya trädfrön runtom Kenya, vattnar vi effektivt två plantor med en slang. Vi odlar nya träd för att neutralisera koldioxidutsläpp från våra tjänster samt stoppar erosion, vattenavrinning och förbättra markens bördighet i landet.

1 Bolt beställning = 1 extra Seedbolts

Vi tror fortfarande att det mest hållbara transportmedlet är att gå, men om du verkligen behöver en snabb och prisvärd resa, prova Bolt-appen.

Denna Earth Day, utöver de 11 miljoner Seedbolts som hjälper till att neutralisera utsläppen från dina Bolt-resor och matleveranser, kommer vi också att plantera ett extra träd Seedbolt för varje åktur, scooter och matleverans som görs. En Bolt eller Bolt Food beställning = ett nytt trädfrö i marken. 💚

Dela

Senaste inläggen