Bolt introducerar världsexklusivt system för att förhindra tandemåkning

December 17, 2021

Dela
Bolt 4 scooter

Att förhindra osäker åkning är en komplicerad utmaning som operatörer för elsparkcykeltjänster står inför överallt. Med säkerhet i centrum för allt vi gör på Bolt, utvecklar och släpper vårt team regelbundet nya säkerhetsfunktioner. Idag är vi glada att meddela att en sådan funktion nu är igång, och det är den första i världen! 

Nya säkerhetsnivåer för elsparkcyklar

Vi är stolta över att kunna presentera ett unikt system för att förhindra tandemåkning, som för närvarande används i Berlin och snart kommer att lanseras överallt. Detta är inte bara första gången för Bolts elsparkcyklar, det har aldrig tidigare hanterats av någon operatör – vilket är anledningen till att vi också har ansökt om patent hos Europeiska patentverket. Detta patent kommer att omfatta 154 länder.

Att köra tandem, där mer än en person står på elsparkcykeln, är ett extremt osäkert sätt att köra elsparkcykel på. Även om det är strängt förbjudet är tandemkörning en vanlig orsak till olyckor för elsparkcykeloperatörer och åkare överallt.

”Vi är mer än mikromobilitetsleverantörer. Vi vill vara partners med städer och samhällen. Det är därför vi har bestämt oss för att ta oss an de mest akuta säkerhetsutmaningarna inom elsparkcykelindustrin: tandemkörning, rattfylla och sladdningar,” säger Dmitri Pivovarov, vice VD för Rentals på Bolt.

Han fortsätter: ”Att vi övervägs för ett patent på vårt system för att förhindra tandemkörning, är ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg. Det visar också att vi leder branschens insatser för att göra elsparkcyklar säkrare.” 

En väg mot en säkrare framtid

Förutom att förhindra tandemkörning lanserar vi också ett kognitivt reaktionstest för att förhindra körning under berusning och testar ett bromssystem för att förhindra sladdningar, samt att avsevärt förbättra industrins säkerhetsstandarder. 

Att bana väg för säkrare mikromobilitet är avgörande. Som den största leverantören av elsparkcykeltjänster i Europa vet vi att utbildning av åkare, utveckling av ytterligare funktioner och samarbete med lokalsamhällen och städer är vägen till framgång.

Att åka med en annan person är strängt förbjudet enligt Bolts allmänna körregler. I många städer är tandemåkning fortfarande en vanlig orsak till olyckor, orsakar 5,12 % av alla olyckor som registrerats av Bolt.

Man using Bolt scooter

Bolt är den första operatören av elsparkcyklar att bygga en funktionalitet i appen som kan upptäcka och motverka beteendet. Vi kommer att implementera ett system för att förhindra tandemåkning (Tandem Riding Detection) på alla Bolt 4-elsparkcyklar.

Våra ingenjörer baserade tekniken på Bolt 4-elsparkcyklarnas inbyggda accelerometer, som är utformad för att mäta elsparkcykelns accelerationshastighet. De räknade ut hur man använder samma hårdvara för att upptäcka plötsliga förändringar i massa, vilket exakt signalerar om flera personer samtidigt åker på en elsparkcykel. När appen upptäcker tandemåkning får användaren ett push-meddelande i appen.

Bolt tandem riding prevention push notification

Säkerhet är vår högsta prioritet

Som nämnts är detta bara det senaste i ett antal säkerhetsfunktioner som har kommit ut på vår plattform under de senaste månaderna.

Testet för kognitiv reaktion, som utformats för att bekämpa åkning under berusning, har redan lanserats i 14 städer och lanseras gradvis över hela Europa. Appen ber den potentiella passageraren att reagera på olika instruktioner på skärmen under tider då det är troligt att föraren är påverkad. Testet mäter den kognitiva reaktionstiden innan användaren tillåts köra en elsparkcykel.

En annan funktion i arbetet är vårt system för att förhindra sladdning vid bromsning (Skid Braking Prevention System). Den är utformad för att förhindra åkare från farliga åkbeteenden, som snabbkörning och drifting. Systemet känner av när bakhjulet på en elsparkcykel låses på grund av snabb inbromsning och sedan varnas föraren genom appen med ett push-meddelande. Denna funktion testas för närvarande i Berlin. 

Alla de nämnda säkerhetsfunktionerna utvecklas internt av Bolts eget ingenjörsteam.

Åk säkert med Bolt

Att ta sig runt snabbt och prisvärt är en sak, att göra det samtidigt som man är så säker som möjligt och inte påverkar miljön i processen är något helt annat. Vi är stolta över att kunna erbjuda åkarna hela paketet.  

Dela

Senaste inläggen