Bolt AI minskar felparkerade elsparkcyklar med 18 procent 

March 16, 2022

Dela
bolt scooter

Bolt har utvecklat en AI teknik för att automatiskt analysera bilder av parkerade elsparkcyklar, i syfte att hjälpa användare att parkera bättre. Tekniken har testats i Stockholm med lovande resultat. Sedan november har antalet felparkeringar minskat med 18 procent bland användare som parkerat på ett felaktigt sätt. 

“Sju av tio felparkeringar sker eftersom användare inte är medvetna om parkeringsregler. Därför fokuserar vi nu på att utbilda våra användare. Resultatet är väldigt positivt så här långt och visar att det finns en vilja att göra rätt bara man får rätt information och uppmuntran,” säger Alexander Liljeblad, Sverigechef Elsparkcyklar på Bolt.

150 000 bilder har analyserats av AI teknik

AI tekniken är utvecklad av Bolt själva med syfte att tackla en av de främsta utmaningarna med mikromobilitet. Lösningen baseras på maskininlärning där 150 000 bilder analyserats för att AI:t ska lära sig att skilja på elsparkcyklar som är korrekt parkerade och dem som inte är det. När en felparkerad elsparkcykel upptäcks skickas en pushnotis till användaren med information om att parkera korrekt.

“Vi är ständigt på jakt efter nya sätt att stötta städer och ta fram lösningar som förbättrar parkeringssituationen. Tidigare analyserades foton av parkerade elsparkcyklar manuellt av operatörer. Med hjälp av AI kan vi analysera samtliga bilder i realtid vilket kommer ha en positiv inverkan på andelen korrekt parkerade elsparkcyklar,” fortsätter Alexander Liljeblad.

Genom att analysera antalet felparkeringar av användare över tid, visar resultat från Stockholm att andelen felparkeringar minskat med 18 procent sedan november, bland användare som mottagit pushnotifikationer. AI tekniken används idag i Stockholm, Borås och Helsingborg och aktiveras snart även i Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund och Västerås.

Tänk på detta när du parkerar en elsparkcykel

  • Använd i första hand parkeringszoner för elsparkcyklar eller parkera vid ett cykelställ. Kartan i Bolt-appen visar var du bör eller inte bör parkera.
  • Blockera inte gångvägar där elsparkcykeln utgör ett hinder för gående och personer med funktionsnedsättning.
  • Fäll ner stödet för att hindra elsparkcykeln från att välta. 
  • Lämna elsparkcykeln på ställen där nästa användare enkelt kan nå den.
  • Var uppmärksam på omgivningen och använd sunt förnuft. Hitta en plats som inte hindrar framkomlighet eller skapar problem för andra personer. 
  • Parkera på en jämn och plan yta.
Dela

Senaste inläggen