Alla Boltresor i Europa är nu 100% klimatneutrala

October 25, 2019

Share
Carbon neutral Bolt

Bolts resa fortsätter och vi växer så det knakar. Varje dag upptäcker nya männsikor fördelarna med Bolts olika transportlösningar och blir en del av vår plattform som redan idag erbjuder enklare och mer prisvärda resor för miljoner människor världen över.

För att långsiktigt bidra till en mer hållbar utveckling inom transportsektorn för såväl oss som branschen som helhet lanserar vi nu Green Plan – ett långsiktigt åtagande att minimera det ekologiska fotavtryck som Bolt avger. Som första steg är nu alla Boltresor i Europa 100% koldioxidneutrala.

Genom att investera i verifierade utsläppsrätter neutraliserar vi de CO2-utsläpp din Boltresa skapar.

Europas största ride-hailingföretag tar initiativ mot att bli koldioxidneutralt

Från och med idag är alla Boltresor i Sverige (faktiskt i hela Europa) 100% klimatneutrala! Det betyder att varje gång du väljer att resa med Bolt så är också du med och bidrar i kampen för klimatet, utan att det kostar dig något extra.

Genom att stötta ett fleratal olika klimatkompenserande projekt världen över kan vi nu stoltsera med att vi kompenserar för samtliga utsläpp din Boltresa medför. För en grönare resa och värld

Självklart är vi stolta över att vi som ett av de ledande tech-bolagen i Europa initierar ett  omfattande inititaitv för att förebygga klimatförändringar. Genom våra klimatkompenserande projekt investerar vi mångmiljonbelopp i en variation av åtgärder – investeringar som bara kommer växa i takt med att antalet Boltresor fortsätter öka.

Bolts Green Plan

Initiativet “Green Plan” innehåller ett flertal miljömål, däribland:

  • Att minska Bolts CO₂-utsläpp med åtminstone 5 miljoner ton till år 2025
  • Att minska mängden CO₂-utsläpp genom att erbjuda gröna transportmöjligheter såsom elektriska bilar och scootrar i din stad.
  • Att om möjligt använda förnybar energi och i annat fall kompensera samtliga koldioxidutsläpp från Bolts kontor världen över, med start år 2020.

Varför klimatkompensation?

Klimatförändringar är ett av de största hoten mot livet på jorden vi någonsin stått inför. Följderna av ett förändrat klimat kan innebära en permanent förändring av jordens geologiska och ekologiska system, med en ökad risk för extremväder och naturkatastrofer som resultat. Ett gemensamt krafttag mot växthuseffekten är en förutsättning för att motverka ytterligare klimatförändringar.

Klimatkompensation i sig är inte hela lösningen på probelmet, men genom klimatkompensation minimerar vi de negativa effekter CO2-utsläpp medför. Vår klimatkompensation uppnås genom investeringar i en variation av åtgärder som helt omvandlar eller minskar mängden koldioxid, såsom att plantera träd eller investera i sol- och vindkraft.

För varje dag blir Bolt en större del av det globala transportekosystemet och vi ser oss själva som ansvariga för att vara en del av, och aktivt bidra till, att motverka klimatförändringar. I och med vår position har vi en unik möjlighet att agera som drivkraft för förändring såväl inom och utom vår sektor. Förhoppningen är att vi genom vårt initiativ Green Plan ska låta andra aktörer inspireras till ytterligare initiativ, med ett större ansvarstagande och en större global handlingskraft som resultat.

Vad innebär det här för dig?

Du behöver inte göra någonting annorlunda – inte klicka på någon ny knapp, inte betala något extra. Allt du behöver göra för att bidra är att välja Bolt när du ska resa. Ha alltid appen i din telefon och använd den var och när du vill.


* I samarbete med Natural Capital Partners tar Bolt fram olika koldioxidneutrala åtgärder.
**Bolt kommer i fortsättningen att klimatkompensera för alla sina körningar i Armenien, Australien, Azerbaijan, Tjeckien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Ungern, Kazakstan, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Sverige, Ukraina och Storbritannien.
Share

Senaste inläggen