2022 säkerhetsrapport för Bolts elsparkcyklar

June 28, 2022

Dela

Den här bloggartikeln ger dig en översikt över Bolts säkerhetsrapport 2022 för elsparkcyklar. För att läsa hela rapporten, klicka här (på engelska).

2022 är det fjärde året sedan lanseringen av Bolts elsparkcyklar. Under den här tiden har vi utökat vår verksamhet till över 200 städer över hela Europa.

Vi är stolta över att kunna erbjuda en prisvärd, lättillgänglig och hållbar sista-milslösning, som uppskattas av både åkare och samhället. 

Vi jobbar kontinuerligt med att göra våra städer mer levande och hållbara. Liksom hållbarhet är säkerhet också kärnan i vårt uppdrag. Vår värdegrund bygger på att sätta våra användare först.

Vår förmåga att anpassa oss till de ständigt föränderliga säkerhetsbehoven i vårt samhälle är det som gör oss till ledare inom mobilitetsbranschen.

Bolts säkerhetsvision

“A critical part of delivering the best possible customer experience across our mobility products — from ride-hailing to car-sharing to micromobility — is to make sure that all customers can reach their destinations safely.”

Markus Villig, CEO of Bolt

Vår vision om säkerhet är mer än att bara följa regler. Vi strävar efter att skapa en ny standard för elsparkcyklar som sätter ett nytt branschriktmärke, något som andra kan se upp till.

Vi kan dock inte förverkliga vårt mål om säker mikromobilitet på egen hand. För att göra framsteg måste vi samspela mellan såväl städer, kommuner och samhällen, som åkare och operatörer.

Förutom att säkerställa säkerheten i vår produkt och tjänst, arbetar vi ständigt med att lära intressenter inom mikromobilitet om vikten av säkerhet.

Denna rapport är ett exempel på hur vi delar våra lärdomar och bästa praxis för att göra städer säkrare för alla.

2021 i siffror

2021 har varit vårt mest trafikerade år hittills för användning av elsparkcyklar. Antal resor med Bolt elsparkcyklar ökade med 400 % jämfört med föregående år.

Men det var inte den enda positiva trenden vi såg. Låt oss ta en titt på det andra:

  • I takt med ökat antal elsparkcykelresor under 2020 och 2021, ökade också antalet olyckor, men procentandelen olyckor sjönk faktiskt med 13 % per 10 000 resor.
  • Procentandelen skador per 10 000 resor sjönk ännu mer, med hela 26%.

En sådan procentminskning av olyckor och skador visar på att medan antalet åkare fortsätter att öka, gör vi framsteg i våra kontinuerliga ansträngningar för att förbättra säkerheten.

På samma sätt såg vi betydande förbättringar av olyckor och skador per 1 miljon kilometer:

  • Olyckor med Bolts elsparkcyklar per 1 miljon körda kilometer, visade en förbättring på 

12 % jämfört med år 2020.

  • Skador per 1 miljon körda kilometer minskade med 26 %.

(Olyckor och skador rapporteras via Bolt-appen, även mindre skrapsår och blåmärken finns med i statistiken.)

Med tanke på att dessa förbättringar skedde under ökningen av antal resor, visar det på att vi växer snabbt men ansvarsfullt.

Även om rapporteringsmetoderna för elsparkcyklar är inkonsekventa i hela branschen, har offentliga uppgifter visat på att åkare upplever skador i en betydligt lägre grad jämfört med hos våra konkurrenter.

Även om vi är stolta över den statistiken, har vi inte tänkt att sakta ned här. Vi vet att det alltid finns utrymme för förbättringar när det gäller säkerhet.

Vi arbetar kontinuerligt med att göra våra elsparkcyklar ännu säkrare — både för åkare, fotgängare och medtrafikanter. Låt oss ta en titt på några av de åtgärder vi har vidtagit och jobbat fram hittills.

Bolts säkerhetsprogram

Varje år innebär nya möjligheter och utmaningar när det gäller säkerhet. Därför har vi ett omfattande säkerhetsprogram som ständigt utvecklas för att möta de förändrade beteendena och behoven hos åkare och för samhällen.

Vårt säkerhetsprogram innehåller tre viktiga punkter:

Dessa punkter skapar en omfattande säkerhetsstrategi anpassad till de unika behoven i varje stad vi är verksamma i.

Säkerhet av hårdvara

Produkten är den första punkten i vår säkerhetsstrategi av en anledning: en säker produkt utgör grunden för en säker tjänst.

Bolt har haft det fulla ansvaret att designa och tillverka elsparkcykeln Bolt 4, som distribueras på de allra flesta av våra marknader för elsparkcyklar. 

Detta tillvägagångssätt gav oss fullständig kontroll över kvalitet, säkerhetstestning och mer — så att vi kan se till att våra elsparkcyklar är säkra för våra åkare.

Vår senaste elsparkcykel är Bolt 5 – den säkraste och mest avancerade elsparkcykeln i vår flotta.

“Our flagship e-scooter model is built based on the feedback from cities and users. The goals of our city partners and Bolt are aligned — we’re looking for the best ways to integrate micromobility into the public transport infrastructure of urban communities.”

Dmitri Pivovarov, VP of Bolt Rentals

Bolt 5 har flera säkerhetsfunktioner som förbättrar de redan höga säkerhetsstandarderna i våra tidigare modeller, till exempel:

  • Större hjul – Ett 12″ framhjul för bättre stabilitet, hantering och kontroll.
  • Hydraulisk upphängning – Förbättrad stötdämpning för att öka komforten när du kör på ojämnheter på vägar och trottoarer.
  • Kontrollerad bromskraft – En främre elektromagnetisk broms och en bakre trumbroms hjälper åkare att hantera hastigheten effektivt och bromsa elsparkcykeln mjukt, vilket gör det lättare att hålla balansen.

Främre och bakre indikatorlampor – Förbättrad sikt för att öka säkerheten för åkarna, även när det är mörkt.

Utbildning för åkare

Produkten i sig själv räcker inte för att hålla våra åkare säkra. Vi engagerar oss ständigt med våra användare genom olika kanaler för att utbilda dem i hur man kör säkert.

Detta kan vara allt från meddelanden och push-notiser i appen till blogginlägg, eller till och med fysiska evenemang där användare kan lära sig hur man åker elsparkcykel säkrare.

Användarutbildning

För maximal säkerhet introducerade vi ett Safety Toolkit i vår app, som finns tillgängligt för alla användare. Med hjälp av vårt Safety Toolkit har åkare tillgång till:

  • Nybörjarläge: begränsa maxhastigheten och lär dig köra elsparkcykel.
  • Utbildningsvideor om säker körning: en steg-för-steg handledningsserie som visar användare hur man kör säkert.
  • Säkerhetstips: påminnelser om ansvarsfull och säker körning.

Lokala regler: en lista över lokala regler och krav som åkare ska förhålla sig till.

Vi har dessutom tävlingar via våra sociala mediekanaler och ansökningsformulär, där vi delar ut hjälmar för att uppmuntra användare att bära hjälm när de åker elsparkcykel.

Säkerhetsfunktioner i appen

Även om utbildning är avgörande, vidtar vi aktiva åtgärder för att förebygga olyckor, skador och faror, samt öka säkerheten för såväl åkare som fotgängare och andra medtrafikanter.

Vi gör detta med hjälp av våra säkerhetsfunktioner i appen för att identifiera osäker körning, där vi vidtar åtgärder vid behov. Låt oss ta en titt på några av de säkerhetsfunktionerna vi har infört:

Samåkningsvarnare

Ett av de största säkerhetsfarorna är samåkning, dvs när 2 eller fler personer åker på en elsparkcykel samtidigt. Detta utgör inte bara säkerhetsrisker för åkarna själva, utan även för andra medtrafikanter.

För att försöka förhindra samåkning har våra ingenjörer utvecklat en patenterad funktion som ska stoppa flera personer från att åka samtidigt.

Funktionen upptäcker plötsliga viktförändringar och skickar automatiskt ett varningsmeddelande till användaren via Bolt-appen för att varna dem om farorna med samåkning.

Reaktionstest mot fyllekörning

Att åka påverkad är inte bara farligt; det är också olagligt. Alkohol och andra substanser försämrar användarnas bedömning och reaktionsförmåga, vilket leder till olyckor.

För att förebygga fyllekörning implementerade vi ett kognitivt reaktionstest i appen.

Under tider på dygnet då olyckor pga. fyllekörning är som högst uppmanar vår app användare att ta ett kort reaktionstest innan de börjar åka.

Om användaren inte klarar testet uppmanas kunden att ta en Bolt-taxi till deras destination istället.

Sladdetektering

Att slira eller sladda med elsparkcykeln kan utgöra en särskild fara för åkaren själv och andra medtrafikanter. Detta sker vanligtvis när användare kör fort och bromsar in kraftigt eller svänger i skarpa kurvor.

Vi lanserar nu en sladdetekteringsfunktion. Funktionen upptäcker att elsparkcykelns bakhjul lyfts upp på grund av snabb inbromsning och varnar då användaren via appen.

Försäkrade åkare

Trots ansträngningar om att göra våra elsparkcyklar så säkra som möjligt, kan olyckor fortfarande inträffa.

För att hantera olycksrisken har vi ett samarbete med Allianz, ett av världens ledande försäkringsbolag, för att tillhandahålla det säkerhetsnät som våra elsparkcyklar behöver i stadsmiljöer.

Bolts elsparkcykelåkare omfattas nu av två typer av försäkringar* så snart de börjar en resa. Du betalar inget extra än kostnaden för din elsparkcykelresa.

Den första försäkringen gäller personlig olycksfallsförsäkring, där åkaren är försäkrad för potentiella allvarligare skador, samt ger ekonomiskt stöd tills åkaren återhämtar sig helt.

Den andra försäkringen omfattar åkarnas allmänna ansvar, vilken täcker skador som orsakats av tredje part vid elsparkcykelresa (förutsatt att en åkare inte har brutit mot Bolts villkor eller gällande trafikregler).

*Våra åkare i Tyskland, Frankrike, Malta och Polen är försäkrade via andra partners.

Säkerhet är inte en destination. Det är en resa.

Det finns ingen mållinje när det gäller säkerhet. Det är ett pågående maraton med olika hinder att övervinna på vägen, vilket kräver ständig ansträngning och vaksamhet.

Vi förstår också att varje stad är annorlunda — med sina egna unika utmaningar och dynamik. Att skräddarsy våra säkerhetsåtgärder till varje specifik miljö är det enda sättet att säkerställa att vi tillhandahåller säkraste möjliga tjänst till våra åkare och till samhället.

Vårt engagemang återspeglas inte bara i de många säkerhetsfunktioner vi har utvecklat utan också i det formella erkännande vi har fått från världens främsta säkerhetscertifieringsorgan.

Vi är stolta över att Bolt beviljades en ISO 45001-certifiering för säkerhetshanteringssystem 2021.

Nu har du fått en inblick i de många säkerhetsinitiativ vi arbetar med på Bolt. Vi har ett spännande uppdrag med nya funktioner, partnerskap och andra initiativ som fortsätter att förbättra säkerheten för våra produkter och främja mikromobilitetsindustrins inställning till säkerhet.

Vi hoppas att det här blogginlägget har varit till hjälp för att bättre förstå säkerhetsfunktionerna på Bolts elsparkcyklar. För mer information om ämnet hittar du Bolts säkerhetsrapport 2022 för elsparkcyklar här (på engelska).

Vi ser fram emot att se dig rulla vidare till din destination säkert och hållbart med Bolt

Kör lugnt!

Dela

Senaste inläggen