Zoznámte sa s pracovným profilom Bolt: Vaša cesta k automatizovaným výkazom výdavkov na pracovné jazdy

April 18, 2022

Zdieľať
Automate your work ride expenses with the Bolt Work Profile

Ručné vypĺňanie výkazov výdavkov za pracovné jazdy nemá na modernom pracovisku miesto.

Zamyslite sa nad tým, koľko času strácate vypĺňaním týchto výkazov výdavkov. Teraz si predstavte, o koľko viac práce by ste mohli urobiť, keby ste sa o ne nemuseli starať. Práve tu prichádza na rad pracovný profil Bolt.

Čo je pracovný profil Bolt?

Pracovný profil Bolt je bezplatná funkcia v aplikácii Bolt, ktorá uľahčuje účtovanie vašich pracovných jázd. Môžete sa tak nechať odviezť do kancelárie, na stretnutie s klientom alebo na letisko vo viac ako 45 krajinách a 400 mestách a nemusíte myslieť na vykazovanie výdavkov.

Pripojte softvér vašej spoločnosti na účtovanie výdavkov k pracovnému profilu a všetky správy o výdavkoch na vaše pracovné jazdy budú plne automatizované. Vždy keď budete cestovať za prácou so zariadením Bolt, digitálny doklad o jazde – vopred vyplnený aktuálnymi firemnými údajmi – sa nahrá priamo do softvéru vašej spoločnosti na účtovanie výdavkov. Znamená to žiadne papierovanie, žiadne stratené potvrdenky a žiaden zbytočne strávený čas nad výdavkami.

Ak vaša spoločnosť nepoužíva softvér na účtovanie výdavkov, pracovný profil vám môže uľahčiť život. Po každej pracovnej jazde sa na vami zvolenú e-mailovú adresu odošle účtovný doklad s informáciami o vašej firme a všetky doklady nájdete zhromaždené aj v mesačnej správe o jazdách. Je to len na vás.

Po skončení služobnej cesty sa môžete jedným ťuknutím prepnúť späť do osobného konta. Je to najjednoduchší spôsob, ako oddeliť pracovné a súkromné cesty.

Vytvorenie pracovného profilu v aplikácii Bolt

Nestrácajte už ani minútu vypĺňaním výkazov výdavkov

Prepojením pracovného profilu s poskytovateľom výdavkov sa automatizuje vykazovanie výdavkov pre všetky pracovné jazdy, takže zakaždým, keď budete cestovať za prácou so spoločnosťou Bolt, bude doklad automaticky odoslaný do zvoleného softvéru pre výdavky.

To vám ešte viac uľahčí pracovný život, pretože vaše výdavky budú v správnych rukách hneď po ukončení cesty. Okrem toho budete mať stále prehľad o svojich pracovných jazdách so službou Bolt Business v súhrne, ktorý vám bude zasielaný každý mesiac.

Dovoľte svojmu pracovnému profilu, aby sa postaral o nahlasovanie vašich pracovných jázd Bolt:

  • Šetrí čas. Zamestnanci strávia menej času vypĺňaním výkazov výdavkov.
  • Zvyšuje presnosť. Účtenky sú vopred vyplnené aktuálnymi informáciami o spoločnosti.
  • Zlepšuje ekologické referencie vašej firmy. Digitálny proces účtovania výdavkov spotrebuje oveľa menej papiera a všetky jazdy Bolt v Európe sú uhlíkovo neutrálne.

S vaším pracovným profilom sa dajú spárovať dôležité systémy na správu výdavkov ako napríklad SAP® Concur®.

Ste pripravení zefektívniť vykazovanie výdavkov?

Ak teraz venujete niekoľko minút stiahnutiu aplikácie Bolt a vytvoreniu pracovného profilu, ušetríte si veľa hodín, a to všetko vďaka plne automatizovanému vykazovaniu výdavkov.

Po stiahnutí aplikácie Bolt nastavte svoj pracovný profil ťuknutím na položku Pracovné jazdy v ponuke. Pred každou pracovnou jazdou nezabudnite prepnúť spôsob platby na svoj Pracovný profil.

Ako prepojiť firemný softvér na správu výdavkov s pracovným profilom

Každý, kto má aplikáciu Bolt a pracovný profil, ju môže niekoľkými ťuknutiami prepojiť so softvérom na správu výdavkov svojej spoločnosti. Tu je návod, ako na to:

  1. otvorte aplikáciu Bolt a prejdite na položku Pracovné jazdy,
  2. ťuknite na Pridať poskytovateľov výdavkov,
  3. vyberte poskytovateľa výdavkov a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete centralizovať pracovné jazdy a ich náklady pre väčší tím, potom by pre vás mohol byť vhodnejší tímový účet – porovnajte pracovný profil a tímový účet.

Zdieľať

Najnovšie príspevky