Výskum Bolt City Vision: Zníženie počtu jázd autom v Berlíne o 25 %

September 21, 2022

Zdieľať
Bolt's City Vision: Reducing car journeys in Berlin by 25%

Tento týždeň je Európsky týždeň mobility, takže naša otázka týždňa znie ako môžeme zlepšiť život v našich mestách?

V spoločnosti Bolt vieme, že zdieľaná mobilita môže zlepšiť naše mestá a zlepšiť život v nich, ale o koľko lepšie? Aby sme pochopili skutočný vplyv, ktorý by sme mohli mať na mestá v krátkodobom a dlhodobom horizonte, uskutočnili sme náš prvý výskum City Vision – mesto v centre pozornosti: Berlín.

Po rozhovoroch s obyvateľmi Berlína a analýze viac ako 800 štúdií o mestskej mobilite, dostupných verejných údajov a našich prevádzkových údajov sme dospeli k sľubným výsledkom – s menším počtom osobných áut na cestách sa život v meste môže zlepšiť takmer vo všetkých možných smeroch.

O 7 % menej áut – malé straty a veľké zisky

Z prieskumu City Vision vyplynulo, že posilnením verejnej dopravy, zdieľaných kolobežiek a e-bicyklov možno v priebehu nasledujúcich 1 až 3 rokov znížiť počet osobných áut o 7 %. 

V meste s viac ako 1,2 milióna áut to možno neznie ako veľa, kým sa nepozriete na druhú stranu údajov. Pokles počtu osobných vozidiel v hlavnom meste Nemecka o 7 % by otvoril 8,2 km2 prístupného verejného priestoru – plochu rovnajúcu sa 3,5 parku Tiergarten.

Časť priestoru, ktorý sa v súčasnosti využíva na parkovanie a široké cesty, by sa mohla zmeniť na cyklistické pruhy a zelené zákutia podľa vzoru hnutia tzv. parkletov, ktoré sa presadzuje vo viacerých európskych mestách.

Keďže autá sú hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v mestách, ich menší počet by výrazne zlepšil index kvality ovzdušia (AQI). Pri znížení počtu áut o 7 % by Berlín znížil mesačné emisie CO2 o 4,4 kiloton. To sa rovná približne 1 200 hodinám letu lietadla Boeing 737.

Azda najvýraznejšie by sa znížil počet nehôd, a to o 514 za mesiac. Ročne sa tak predíde viac ako 6 000 nehodám. 

Päťročná vízia – mesto pre autá sa stáva mestom pre ľudí

Pozreli sme sa na krátkodobé efekty, ale ako by vyzeral Berlín o 5 rokov, keby sme pokračovali v rozširovaní našich multimodálnych služieb a pomáhali ľuďom nájsť lepšie spôsoby dopravy? 

Z údajov vyplýva, že na pohyb po meste bez obmedzení by obyvatelia Berlína potrebovali o 396 000 áut menej (-32 %). To znamená, že 25 % ciest osobným autom by bolo potrebné nahradiť inými dopravnými prostriedkami. 

Ak nie súkromné autá, tak čo?

Z výskumu vyplýva, že môžeme pomôcť znížiť počet osobných áut v meste o 7 % v priebehu nasledujúcich 1 až 3 rokov a o 32 % do piatich rokov, ale ako sa budú ľudia prepravovať? Odpoveď spočíva v zmene spôsobu dopravy: obyvatelia prejdú z neudržateľných spôsobov dopravy na udržateľnejšie a efektívnejšie.

Verejná doprava, odvoz autom, zdieľané kolobežky a e-bicykle – a to menujeme len niektoré z nich. 

Domov automobilov Das Auto by sa skutočne stal domovom ľudí. 

Kombinovaný efekt by sa prejavil aj v zníženej emisii CO2. Pri 32 % menšom počte áut v meste by mesačné emisie CO2 klesli o 13,4 kiloton. To sa rovná ročnej spotrebe energie 9 000 domácností.

Tento výrazný pokles by zlepšil kvalitu ovzdušia v meste a Berlín by sa pridal k Barcelone a Parížu, ktoré riešia znečistenie ovzdušia pomocou zón s nízkymi emisiami a superblokov bez áut

Pri pohľade na iné európske mestá rýchlo zistíme, že zmena nemusí byť masívna, aby sa mesto úplne zmenilo. Napríklad rozdiel v počte ciest súkromnými autami v Londýne a Amsterdame je len 15 %. Môžete hádať, ktoré z nich je najpreťaženejším mestom na svete a ktoré je najprístupnejšie chôdzi.

​​

Aby sme pochopili, ktoré druhy dopravy majú najlepšie predpoklady na vyriešenie problémov v Berlíne, vypočítali sme ich vplyv. Do úvahy sme brali niekoľko faktorov – od dostupnosti (na 1 milión obyvateľov) a udržateľnosti (gramy CO2 na cestujúceho a km) až po cenovú dostupnosť (náklady na cestujúceho a km), pohodlie (priemerný čas príchodu) a ďalšie.

Z výskumu City Vision vyplynulo, že najvýraznejší pozitívny vplyv na mesto má verejná doprava, zdieľané kolobežky a odvozy autom na objednávku. Z toho vyplýva, že naše súčasné rozdelenie dopravných prostriedkov, v ktorom prevláda automobilová doprava, sa musí zmeniť a mobilita sa musí vyvíjať tak, aby sa vytvorili mestá pre ľudí.  

Ľudia chcú zmenu a my to vidíme

Inovácia nie je dobrá, ak ju ľudia v skutočnosti nepoužívajú. Preto je dobré, že všetky dôkazy ukazujú, že obyvatelia najväčších európskych miest sú pripravení upustiť od osobných automobilov.

Vo výskume, ktorý uskutočnil nórsky Inštitút pre ekonomiku dopravy (Transportøkonomisk Institutt, TØI), sme zákazníkov spoločnosti Bolt v desiatich európskych mestách nabádali, aby pri cestách do mesta na vzdialenosť do 3 km radšej používali na prepravu kolobežku. 

Táto štúdia ukázala, že vďaka motivácii v aplikácii až 60 % používateľov prešlo na kolobežky na kratšie cesty, čo znamená menej áut na cestách a nižšie emisie CO2.

Výskum City Vision skúmal cestovné návyky ľudí a ich ochotu zmeniť ich – všetko ukazovalo rovnakým smerom – ľudia sú pripravení vymeniť svoje autá za lepší život v meste.

Gernot Lobenberg, vedúci berlínskej agentúry pre elektromobilitu eMO v spoločnosti Berlin Partner, uviedol:

„Technológie, infraštruktúra a návyky v oblasti mobility v Berlíne a Nemecku sa veľmi zmenili. Veľkú časť z toho bolo možné dosiahnuť vďaka experimentovaniu a otvorenej mysli.

Tieto zistenia – a potenciálny prínos pre naše životné prostredie, mestské prostredie, bezpečnosť a stav našich bankových účtov – ukazujú, že by sme v tom mali pokračovať a dokonca to urýchliť. Byť súčasťou novej mobility je fascinujúce a obohacujúce.”

Viac o výskume City Vision

Výskum City Vision je metodikou, ktorá analyzuje dopravné návyky obyvateľov Berlína a využíva verejne dostupné údaje, aby poskytla jasný obraz o súčasnom dopravnom systéme a trendoch v hlavnom meste. 

Cieľom výskumu bolo zhodnotiť vplyv a schopnosť multimodálnej aplikácie Bolt a verejnej dopravy nahradiť osobné autá v meste. 

Náš prvý výskum City Vision vychádzal z analýzy viac ako 800 individuálnych štúdií rozvoja miest a dopravy. Na výpočet vplyvu zdieľanej mobility sme skombinovali viacero zdrojov údajov, od úplne objektívnych, verejne dostupných údajov – ako sú všeobecné údaje o verejnej doprave a finančných rozpočtoch miest v Berlíne – až po naše prevádzkové údaje. Aby sme výskum posunuli hlbšie a lepšie pochopili trendy používateľov a rozdelenie jednotlivých druhov dopravy, zadali sme prieskum tretej strane, výskumnému inštitútu GfK, a jeho výsledky sme zahrnuli do štúdie.

V našej metodike sme zohľadnili šesť druhov dopravy: osobné automobily, verejnú dopravu, odvozy autom na objednávku, kolobežky, zdieľanie áut a zdieľanie bicyklov. Zohľadňuje tiež počet vozidiel na milión obyvateľov a počet denných jázd na jedno vozidlo.

Potom sa zaoberá vplyvom, ktorý tieto spôsoby vytvárajú, konkrétne: 

  • spotreba priestoru;
  • udržateľnosť;
  • bezpečnosť;
  • kapitálové výdavky;
  • cenová dostupnosť;
  • a pohodlie.

Toto hodnotenie nám umožňuje komplexne sa pozrieť na dopravu a nájsť medzery v infraštruktúre verejnej dopravy, ktoré sa dajú vyplniť pomocou zdieľaných riešení a dopravou poslednej míle.

Prvý výskum Bolt City Vision sa uskutočnil v Berlíne, ale čoskoro budú nasledovať ďalšie mestá. 

Zdieľať

Najnovšie príspevky