Všetky Bolt jazdy v Európe sú teraz 100% uhlíkovo neutrálne

October 28, 2019

Share
Carbon neutral Bolt

Bolt deň čo deň pokračuje vo svojom raste, posúva hranice v doprave a ponúka miliónom ľuďom rýchlejší, jednoduchší a dostupnejší spôsob prepravy v mestách. Našou misiou je zabezpečiť lepšiu budúcnosť tohto odvetvia, no to nestačí.

Cítime zodpovednosť za znečisťovanie našej planéty naším odvetvím a aby sme ho zmiernili, rozhodli sme sa predstaviť náš Green Plan — dlhodobý záväzok znižovania ekologickej stopy spoločnosti Bolt. Naším prvým krokom je 100% uhlíková neutralita všetkých Bolt jázd v Európe. Tú docielime podporou viacerých projektov zaoberajúcich sa elimináciou uhlíkovej stopy, čím neutralizujeme emisie CO2, ktoré vozidlá Bolt počas jázd vypúšťajú.

Najväčšia európska prepravná platforma sa dobrovoľne hlási k eliminácii uhlíkovej stopy

Počnúc dnešným dňom budú všetky Bolt jazdy v Európe 100% uhlíkovo neutrálne. A tak kedykoľvek sa necháš zviezť Boltom, robíš niečo i pre našu planétu. A nebude Ťa to, samozrejme, stáť ani cent navyše.

Vďaka podpore viacerých projektov na elimináciu uhlíkovej stopy sme schopní znížiť emisie CO2 vyprodukované Bolt jazdami a spraviť tak svet zelenším!

Je nám cťou byť najväčšou prepravnou platformou v Európe, ktorá sa dobrovoľne rozhodla takýto krok podniknúť. V rámci našej iniciatívy na elimináciu uhlíkovej stopy investujeme milióny eur a s rastom našej platformy budú ruka v ruke rásť i ďalšie investície.

Green Plan

Čo to ale znamená v praxi? Medzi hlavné ciele Geen Plan patrí: 

  1. Kompenzovať emisie CO₂ spoločnosti Bolt v rámci dopravného sektoru v Európe vo výške aspoň 5 miliónov ton do roku 2025.
  2. Prinášať nové spôsoby prepravy, napr. elektrické kolobežky, elektromobily a ďalšie ekologicky prijateľnejšie prostriedky v snahe neustále znižovať nebezpečné uhlíkové emisie.
  3. Používať obnoviteľné zdroje energie (resp. 100% kompenzácia v prípade, že nie je možné ich použiť) vo všetkých kanceláriách Bolt po celom svete v roku 2020.

A prečo vlastne všetko toto?

Klimatická zmena je jedným z najväčších strašiakov ľudstva 21. Storočia. Má za následok zmeny geologických a ekologických systémov Zeme, čím spôsobuje extrémne poveternostné javy, dezertifikáciu či zvýšené riziko požiarov. Pokiaľ nezačneme spoločne emisie skleníkových plynov znižovať, životné prostredie a milióny obyvateľov počas nasledujúcich desaťročí napáchané škody pocíti v ešte neprijateľnejšej miere.

Samotné programy kompenzácie uhlíka nie sú riešením – sú iba jedným zo spôsobov, ktorými je možné uvoľňovanie CO2 do atmosféry zmierniť. A to sa dá dosiahnuť investovaním do alternatívnych zdrojov obnoviteľnej energie, akými sú napr. veterná či solárna energia, alebo podporovaním projektov, ktoré odstraňujú oxid uhličitý zo vzduchu, napríklad výsadba stromov alebo priame sekvestrovanie.

 

Share

Najnovšie príspevky