Udržateľné cestovanie – cestujte ako profík a šetrite životné prostredie

August 24, 2022

Zdieľať

Cestovanie je jedným z najvzrušujúcejších a najprínosnejších zážitkov v živote. Môžete sa odpútať od každodennej rutiny, rozšíriť si obzory, preskúmať neznáme miesta, nadviazať nové kontakty a objaviť nové kultúry.

Cestovný ruch je tiež popredným hospodárskym odvetvím, ktoré sa úspešne podieľa na svetovom HDP, predstavuje jedno z 12 celosvetových zamestnaní a je hlavným vývozným odvetvím mnohých krajín v rozvojovom aj vyspelom svete.

Cestovanie môže byť zábavné a prospešné pre hospodárstvo, ale cestovný ruch je zodpovedný za približne 8 % svetových emisií uhlíka. Cestovanie za sebou zanecháva uhlíkovú stopu – od letov cez nákup suvenírov a klimatizáciu v hoteli až po denne čerstvú posteľnú bielizeň.

Našťastie ale nemusíte zo svojho života úplne vyškrtnúť cestovanie. Namiesto toho radšej podniknite kroky, aby bolo vaše spoznávanie nových miest udržateľnejšie.

Udržateľnosť cestovného ruchu

Pojmy „udržateľnosť” a „udržateľný” sa stali populárnymi v 80. rokoch 20. storočia. Vznikli v súvislosti s rastúcim povedomím o hroziacej ekologickej kríze.

V súčasnosti sa pojem „udržateľný” stal tak trochu módnym slovom, ktoré sa používa v rôznych kontextoch, napr. udržateľná doprava, udržateľný rozvoj a udržateľné cestovanie.

Pokiaľ ide o trvalo udržateľné cestovanie, nie vždy je to pochopiteľné. Z prieskumu National Geographic z roku 2019 vyplynulo, že 42 % cestujúcich by bolo ochotných v budúcnosti uprednostniť udržateľné cestovanie, ale len 15 % vie, čo udržateľné cestovanie znamená.

Vzostup cestovného ruchu

V porovnaní s rokom 2019 klesol celosvetový cestovný ruch v roku 2020 o 83 % v dôsledku pandémie COVID-19. Napriek každej kríze spôsobenej človekom, prírodnej katastrofe a hospodárskemu poklesu však cestovný ruch vždy zostal odolný a spamätal sa.

Vďaka očkovaniu a miernejším cestovným obmedzeniam sa ich počet opäť zvyšuje. Svetová organizácia cestovného ruchu predpovedá, že do roku 2030 dosiahne počet medzinárodných turistov 1,8 miliardy.

Pandémia neovplyvnila len štatistiky cestovného ruchu – umožnila nám nahliadnuť na cestovanie z inej perspektívy a zistiť, ako môžeme k cestovnému ruchu pristupovať zodpovednejšie. 

Najnovšie trendy v cestovnom ruchu 

Ľudia si čoraz viac uvedomujú, ako môže zmena klimatických podmienok ovplyvniť ich budúce cestovateľské plány, a chcú konať. Napríklad 40 % európskych cestujúcich by prestalo lietať, aby pomohli zmierniť zmenu klimatických podmienok. 

Zodpovedný a udržateľný cestovný ruch tu bude aj naďalej. Pozrime sa teda bližšie na trendy, ktoré budú toto hnutie formovať.

Pomalé cestovanie 

Pomalé cestovanie sa dostalo do popredia v lete 2020. Tento cestovateľský koncept je zameraný na spojenie s miestnymi ľuďmi, kultúrou, jedlom a hudbou. Vychádza z predstavy, že cestovanie by malo vzdelávať a emocionálne pôsobiť a súčasne zostať udržateľné pre miestne komunity a životné prostredie.

Pomalé cestovanie sa považuje za udržateľné vďaka dlhodobejšiemu pobytu v jednej oblasti, menšiemu počtu dochádzania a podpore miestnych komunít, napr. stravovaním v miestnych reštauráciách a nákupom potravín od miestnych poľnohospodárov. 

Udržateľný cestovný ruch

Udržateľný cestovný ruch sa zameriava na minimalizáciu negatívnych a maximalizáciu pozitívnych vplyvov cestovného ruchu na životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo. 

Cestujúci v súčasnosti očakávajú väčšiu transparentnosť iniciatív cestovných kancelárií v oblasti udržateľnosti. Často cestujúci si tiež viac uvedomujú negatívny vplyv cestovania a chcú si vybrať ekologickejšie možnosti – takmer 69 % cestujúcich očakáva, že odvetvie ponúkne viac ekologických možností cestovania.

Našťastie si spoločnosti začínajú tieto trendy všímať. Pri rezervácii letu si teraz môžete vybrať ekologickejší spôsob dopravy a vybrať si lety s nižšími emisiami uhlíka.

Udržateľné možnosti dopravy

Vzhľadom na to, že lietadlá sú na čele rebríčka emisií, je trendom vyberať si ekologickejšie formy dopravy alebo znižovať počet letov za rok. 

Prieskum spoločnosti UBS z roku 2019 ukázal, že v priemere každý piaty cestujúci v USA, Francúzsku, Veľkej Británii a Nemecku v predchádzajúcom roku obmedzil leteckú dopravu aspoň o jeden let z dôvodu obáv o klímu.

Na kratšie cesty, ktoré trvajú menej ako 5 hodín, uprednostňuje 71 % európskych spotrebiteľov vlaky pred lietadlami. 

Keď prídete na nové miesto a chcete ho preskúmať, využite verejnú dopravu alebo možnosti mikromobility, ako sú elektrické kolobežky a bicykle. 

Napríklad bezpečné, cenovo dostupné a ekologické e-kolobežky a bicykle Bolt sú celosvetovo dostupné vo viac ako 100 mestách. S elektrickým vozidlom môžete navštíviť miesta mimo typických turistických oblastí tak, aby ste nepoškodzovali životné prostredie.

Zodpovedný prístup k cestovnému ruchu

Zodpovedný cestovný ruch sa zameriava na vytváranie lepších miest pre život a návštevu ľudí. Zodpovedný cestovný ruch nie je len o zachovaní miestneho dedičstva a ohľaduplnosti k životnému prostrediu, ale aj o rešpektovaní miestnych obyvateľov a ich kultúry. 

Aj keď je zodpovedný cestovný ruch podobný udržateľnému cestovnému ruchu, ten druhý je celkovým cieľom zodpovedného cestovania.

Ako sa stať zodpovedným cestovateľom: 

  • Povedzte plastom nie – noste tašky a fľaše na opakované použitie;
  • odmietajte každý deň čerstvú posteľnú bielizeň a uteráky – opätovným používaním týchto tkanín majú hotely menšie nároky na energiu;
  • Rezervujte si ekologické ubytovanie;
  • Noste menej batožiny – nezníži to síce výrazne emisie, ale aspoň sa zníži spotreba paliva;
  • Používajte digitálne cestovné lístky, aby ste ušetrili papier;
  • Odpojte elektrické spotrebiče, keď ste preč;
  • Keď sa potrebujete presúvať, používajte ekologickú dopravu – na kratšie vzdialenosti si vyberte elektrické bicykle alebo kolobežky.

Objednajte si zelenú jazdu

V spoločnosti Bolt ponúkame udržateľné jazdy – prostredníctvom prenájmu vozidiel a mikromobility – vo viac ako 400 mestách po celom svete. 

Stiahnite si aplikáciu a začnite robiť malé kroky smerom k zelenšej budúcnosti.

Zdieľať

Najnovšie príspevky