Menej dopravných zápch a emisií vďaka elektrickým kolobežkám

April 04, 2022

Zdieľať

Pomôcť ľuďom s dopravou po meste za menej peňazí je jedna vec, ale zaistiť, aby táto doprava bola tiež udržateľná a pohodlná, to už je niečo úplne iné. Sme presvedčení, že využitie technológií na vytvorenie efektívnej siete spoločných áut, kolobežiek, bicyklov a verejnej dopravy pomôže dosiahnuť budúcnosť s menšou prevádzkou, väčším životným priestorom a nižšou mierou znečistenia.

Bolt má jedinečnú zákaznícku základňu, pretože v rámci jednej aplikácie ponúka odvoz autom i možnosť využiť e-kolobežku. Rozumieme tak tomu, ako sa ľudia v súvislosti s dopravou rozhodujú a ako im môžeme pomôcť nájsť ekologickejšie možnosti.

Vďaka svojej jedinečnej pozícii sme nadviazali spoluprácu s Inštitútom dopravnej ekonomiky (TØI) s cieľom zistiť, či a ako je možné využiť aplikáciu Bolt na pozitívne ovplyvňovanie návykov v oblasti mestskej mobility.

Zmena spôsobu dopravy: motivácia ľudí na udržateľnejšie možnosti v oblasti mobility

Dôležitou súčasťou nášho poslania je inšpirovať ľudí, aby používali ľahké spoločné vozidlá, ako sú napríklad elektrické kolobežky. Dôvodom je, že pomáhajú znižovať dopravné zápchy, hluk a znečistenie ovzdušia a prispievajú k premene miest na lepší životný priestor pre všetkých.

Praktická stránka nášho pilotného programu bola jasná. Používateľom systému Bolt, ktorí si vyžiadali jazdu na vzdialenosť kratšiu ako 3 kilometre, bolo navrhnuté, aby namiesto toho použili kolobežku. Odporučenie zvoliť udržateľnejší variant bolo vydané iba v prípade, keď bola kolobežka k dispozícii v dochádzkovej vzdialenosti 5 minút (300 metrov alebo menej).

Po zhromaždení dát boli údaje poslané tímu Inštitútu dopravnej ekonomiky na uskutočnenie metodického výskumu.

Experiment prebiehal 4 – 6 týždňov v 10 európskych mestách: Štokholm, Oslo, Göteborg, Lisabon, Krakov, Madrid, Bordeaux, Brno, Ostrava a Valletta.

Aké sú teda najdôležitejšie výsledky experimentu?

Po odporúčaní využiť kolobežku sa používateľ rozhodoval podľa troch hlavných kritérií:

 • vzdialenosť do cieľa – čím kratšia je vzdialenosť, tým väčšia pravdepodobnosť voľby kolobežky;
 • čas čakania medzi žiadosťou o jazdu a príjazdom – čím dlhšie je čakanie, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa používateľ rozhodne pre jazdu na kolobežke;
 • poloha kolobežky – čím bližšie je kolobežka k používateľovi, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa ponuka využitia kolobežky stretne s pozitívnou reakciou.

Predchádzajúce európske výskumy zamerané na využitie spoločnej e-kolobežky namiesto odvozu autom zistili, že kolobežka bola zvolená iba v 5 – 10 % prípadov. Náš experiment preukázal, že ak sú používatelia aplikácie Bolt aktívne vyzvaní, v priemere 40 – 60 % by namiesto odvozu autom zvolilo kolobežku – predovšetkým v prípade kratších vzdialeností.

V Osle sa počas experimentu počet jázd na kolobežke v porovnaní s priemernou hodnotou zvýšil o 3 800. V Lisabone sa počet jázd na kolobežke zvýšil o 1 500.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak budú o kolobežkách v aplikácii poskytované ďalšie informácie, je pravdepodobnejšie, že ľudia zmenia svoje správanie, a to dlhodobo.

Inými slovami, hneď ako ľudia zistili, aké je využívanie kolobežky jednoduché a pohodlné, vzrástla pravdepodobnosť, že sa v budúcnosti namiesto auta rozhodnú práve pre tento spôsob dopravy.

Našou snahou je ešte lepšie porozumieť správaniu používateľov a zvýšiť podiel ekologickej dopravy, preto budeme v spolupráci s Inštitútom dopravnej ekonomiky pokračovať. Konkrétnejšie plány budú oznámené počas tohto roka.

Využívanie kolobežiek – pozitívny vplyv na klímu

Motivácia ľudí na udržateľnejší spôsob dopravy je však iba jednou stranou mince. Tiež sa snažíme, aby bola čo najekologickejšia i druhá strana – naše služby.

Naším poslaním je prispievať k lepším životným podmienkam v meste prostredníctvom efektívnejších a ekologickejších alternatív v oblasti mobility, ktoré znižujú závislosť ľudí od osobných automobilov a zlepšujú kvalitu života: obmedzujú mieru dopravy, znižujú emisie a hlukovú záťaž, minimalizujú počet nehôd, uľavujú verejnému priestoru a prispievajú k tomu, aby bola doprava dostupnejšia a lacnejšia.

Chceme preto ľudí motivovať, aby pre svoje konkrétne potreby v oblasti spoločnej mobility využívali vhodné dopravné prostriedky. Na dosiahnutie cieľov uhlíkovej neutrálnej mobility, ktoré si stanovila väčšina európskych miest, tak môžu prispieť práve ľahké spoločné vozidlá, ako sú kolobežky.

–       Natalia Gutiérrez, Head of Sustainability, Bolt

Snažíme sa navrhovať a udržovať čo najefektívnejší systém prevádzky kolobežiek na trhu. Aby sme to dosiahli:

 • uplatňujeme pri našich zákazkových recyklovateľných kolobežkách udržateľný vývojový reťazec, ktorý znižuje množstvo odpadu,
 • využívame v našich skladoch, ak je to možné, obnoviteľné zdroje energie,
 • používame najmodernejší prevádzkový softvér, ktorý minimalizuje dojazdovú vzdialenosť na dobíjanie kolobežiek a pomáha nám optimalizovať trasy na nevyhnutné cesty,
 • volíme prednostne prenájom skladov bližšie pri mestských centrách, čím skracujeme vzdialenosť pri miesta nasadenia a vyzdvihnutia kolobežiek,
 • využívame na distribúciu a zvoz našich kolobežiek a elektrobicyklov energeticky účinné vozidlá (ak je to možné elektrické alebo bezemisné).

Vzhľadom na všetky fázy životného cyklu našich elektrických kolobežiek je prevádzka našich kolobežiek klimaticky pozitívna. Naším cieľom je nielen dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ale z atmosféry odstrániť ešte väčší objem CO2, a viac tak prispieť k ochrane životného prostredia.

Pomoc európskym mestám na dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2030

Náš výskum v spolupráci s Inštitútom dopravnej ekonomiky je v súlade s prístupom nového európskeho rámca pre mestskú mobilitu, ktorý bol zverejnený v decembri 2021. Rámec považuje nové služby mobility za súčasť multimodálneho, integrovaného prístupu na udržateľnú mestskú mobilitu, ktorý posilňuje verejnú dopravu a nahrádza používanie automobilov.

Vytvorením programu prechodu na iný druh dopravy sa zúčastňujeme na udržateľnej a integrovanej mestskej mobilite a prispievame k tomu, aby európske mestá do roku 2030 určovali smer na dosiahnutie nulových čistých emisií.

Okrem toho je potrebné hľadať v súvislosti s novým európskym rámcom pre mestskú mobilitu ekologicky účinné alternatívy, ktoré by prispeli na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.

Vzhľadom na tom, že sa predpokladá, že do roku 2050 bude 68 % svetovej populácie žiť v mestských oblastiach (83,7 % – 369,9 milióna – v Európe a 43 % – 1 miliarda – v Afrike), sa spoločnosť Bolt zaviazala podporovať mestá pri riešení týchto troch výziev:

 • zmena klímy: Mestám poskytujeme alternatívy v oblasti elektrickej, spoločnej a multimodálnej mobility s cieľom znížiť vplyv mobility na životné prostredie a pomôcť plniť ciele Parížskej dohody. Tieto kroky sú tiež v súlade s 13. cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja: klimatické opatrenia,
 • zaistenie rovnakých príležitostí: Ponúkame cenovo dostupnú a bezpečnú dopravu pre každého a zároveň vytvárame príležitosti na získanie príjmu. Mobilita prispieva k zmenám – ak ľuďom umožníme pohybovať sa po meste, prispejeme tak k posilňovaniu ekonomiky a zvyšovaniu životnej úrovne. Zaväzujeme sa zaistiť prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej doprave pre každého zvyšovaním pôsobnosti v mestských oblastiach s nízkou dostupnosťou mobility,
 • doprava v mestách: V spolupráci s mestami vyvíjame riešenia na zvládanie problémov v oblasti mobility. Mestám a ich obyvateľom chceme pomáhať čeliť aktuálnym výzvam, a to poskytnutím znalostí a relevantných dát o mobilite v reálnom čase.

Pripojte sa k našej zelenej iniciatíve!

Nechceme sa uspokojiť len s drobnými krokmi, preto sú naše plány ambiciózne. Sme hrdí na to, že môžeme viesť prechod smerom k ekologickejšiemu a zdravšiemu mestskému prostrediu, a to každou jazdou.

Ak sa chcete pripojiť k nášmu úsiliu, a prispieť tak k ekologickejšiemu svetu, stačí si stiahnuť aplikáciu Bolt a vyraziť!

Zdieľať

Najnovšie príspevky