4 technické riešenia, ktoré môžu zvýšiť výkonnosť vášho tímu

March 08, 2022

Zdieľať

Zamestnanci sa chcú cítiť ocenení nielen za svoju prácu, ale tiež ako ľudia. Na pracovisku hrá okrem toho veľmi dôležitú rolu zamestnanecká angažovanosť.

Iniciatívy na podporu zamestnaneckej angažovanosti, ktoré majú u zamestnancov zaistiť spokojnosť a motivovanosť, sú väčšinou úlohou personálnych tímov. Na tejto oblasti by sa však mali podieľať nielen pracovníci HR, ale tiež manažéri a vedúci tímov. Pri zavádzaní stratégií zamestnaneckej angažovanosti, ktoré zvyšujú výkonnosť, môžu veľmi pomôcť vhodné technológie, ktoré efektívne využívajú dostupné zdroje.

Preto prinášame 4 nástroje, ktoré môžeme na základe vlastných skúseností a skúseností firiem, s ktorými spolupracujeme, jednoznačne odporučiť. 👇

Zlepšite komunikáciu pomocou služby Slack

Komunikácia býva najčastejším problémom, s ktorým sa tímy stretávajú, predovšetkým pri riadení v rámci pracovnej kultúry využívajúcej home office alebo flexibilné spôsoby práce, preto je nevyhnutné, aby tím zostal v spojení a všetci boli takpovediac v obraze. A práve na to je možné efektívne využiť Slack.

Slack je kanálová platforma na zasielanie správ, ktorá pomáha tímom spolupracovať na projektoch – a to i z opačných koncov sveta.

Tradičným nástrojom na komunikáciu so zamestnancami je e-mail. Slack je však:

  • rýchlejší,
  • bezpečnejší,
  • vhodnejší na organizáciu.

Jeho jednoduché použitie navyše pomáha upevňovať vzťahy medzi členmi tímu. Môžete dokonca zaviesť kanály s témami, ktoré priamo nesúvisia s prácou – napríklad šport, recepty alebo spoločenské akcie – a podporiť tak konverzáciu a zlepšiť morálku.

Naši zamestnanci si prostredníctvom Slacku posielajú každý deň stovky tisíc správ, preto poznáme tento nástroj veľmi dobre. Nikto však o jeho význame nevie viac než náš vedúci internej komunikácie Mathis Bogens:

„Slack je pre nás v Bolte interným komunikačným nástrojom číslo jeden, čo znamená, že nahrádza všetky ostatné platformy a softvéry na rýchle posielanie správ – dokonca i e-mail! Je to niečo ako naša digitálna centrála, ktorú používame na rôzne integrácie, celofiremné oznámenia a každodennú komunikáciu medzi tímami, jednotlivcami a zainteresovanými stranami.“

Získať Slack

Získajte spätnú väzbu od svojho tímu pomocou nástroja Peakon

Na zamestnaneckú angažovanosť na pracovisku má zásadný vplyv schopnosť zhromažďovať a implementovať spätnú väzbu od zamestnancov. To sa však často ľahšie povie, než vykoná, pretože zamestnanci často majú strach byť príliš úprimní.

Niektorí sa pri dávaní negatívnej spätnej väzby obávajú straty anonymity a následných trestov, čo môže množstvo iniciatív zameraných na zamestnaneckú angažovanosť komplikovať. V tomto prípade však moderné technológie ponúkajú riešenie, o ktorom sníva každý personalista!

Fantastickým nástrojom pre oblasť zamestnaneckej angažovanosti je Peakon. Ide o platformu, ktorá automatizuje anonymné prieskumy zamestnaneckej angažovanosti – nadriadeným tak ponúka skvelý spôsob, ako sa zoznámiť s názormi členov svojho tímu, čo im môže pomôcť zlepšiť prevádzku firmy a zároveň poskytnúť zamestnancom platformu na vzájomnú spätnú väzbu.

Získať Peakon

Zlepšite fyzickú i duševnú pohodu zamestnancov pomocou platformy Zevo Health

Mnohé firmy zavádzajú pre svojich pracovníkov programy zamerané na fyzickú a duševnú pohodu (tzv. wellbeing). Členom svojich tímov tak umožňujú dosiahnuť osobné zdravotné či kondičné ciele – či už títo zamestnanci chcú spevniť telo, relaxovať, alebo si osvojiť zdravšie návyky. Práve v tejto oblasti vám môže pomôcť platforma na pracovný wellbeing Zevo Health.

Po registrácii získajú zamestnávatelia tzv. back-end prístup k platforme, kde môžu všetko spravovať. Je možné sledovať oblasti wellbeingu s najvyššou zamestnaneckou angažovanosťou, organizovať zábavné firemné výzvy a s pomocou špecialistov prispôsobiť dokonalý wellbeingový program pre vašu firmu.

Získať Zevo Health

Uľahčite si organizáciu a vykazovanie pracovných ciest

Neefektívna správa pracovných ciest spravidla vedie k väčším časovým stratám a finančným nákladom, než si firmy často uvedomujú. Našťastie sú služobné cesty oblasťou, kde každé malé zlepšenie procesu môže časom viesť k významným úsporám, zvlášť keď sa na pracovné cesty často vydáva značný počet zamestnancov.

Tímový účet Bolt Business pomáha firmám všetkých veľkostí kontrolovať, spravovať a centralizovať platby pracovných jázd celého tímu. Zamestnanci sa tak môžu sústrediť na svoju prácu, nie na zbytočnú administratívu.

Nastavíte pravidlá, kto má na službu Boltu pre pracovné jazdy nárok, koľko môže každý pracovník za pracovnú cestu minúť a v akých prípadoch možno túto službu využiť. Váš tím tak môže kedykoľvek rýchlo získať auto pomocou aplikácie Bolt a účtovať všetko priamo firme. Nie je potrebné čakať, vykazovať výdavky ani vyplácať náklady. A navyše budete mať úplný prehľad a kontrolu nad rozpočtom a využitím služby. 🙌

Získať tímový účet Bolt Business

Zdieľať

Najnovšie príspevky