Ako získať preukaz vodiča vozidla taxislužby?

March 26, 2019

Novela zákona o cestnej doprave, ktorá pre partnerských vodičov aplikácie Bolt prinesie zmeny, je účinná od začiatku apríla 2019. Nemusíte sa však ničoho obávať, je to naozaj jednoduché. V tomto článku nájdete návod na získanie preukazu vodiča vozidla taxislužby, ktorý je nutnou náležitosťou.

Kto potrebuje preukaz vodiča vozidla taxislužby?

Preukaz potrebujú všetci vodiči, ktorí chcú využívať aplikáciu Bolt.

Čo všetko potrebujem doložiť k žiadosti o preukaz vodiča vozidla taxislužby?

  1. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) – dokument nie je potrebné nutne dokladať – stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z registra trestov zo strany úradu, ale pokiaľ tento dokument dodáte, bude všetko vyriešené rýchlejšie. Výpis dostanete na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.
  2. Výpis z evidenčnej karty vodiča (nie starší ako 3 mesiace) – dokument nie je potrebné nutne dokladať – stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z evidenčnej karty vodiča zo strany úradu, ale pokiaľ tento dokument dodáte, bude všetko vyriešené rýchlejšie. Výpis dostanete na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste Vášho trvalého bydliska.
  3. Notárom overenú kópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča (nie starší ako 3 mesiace), vystaví praktický lekár, stačí lekárovi nahlásiť, že potrebujete doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, odporúčame Vám pre istotu vytlačiť si dokument, ktorý je voľne dostupný na internete na tomto odkaze.
  4. Notárom overenú kópiu dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča (nie starší ako 3 mesiace), vystaví dopravný psychológ, zoznam dopravných psychológov, na ktorých sa môžete obrátiť, nájdete na tomto odkaze.
  5. Farebnú fotografiu – rozmery 35 x 45 mm
  6. Kópiu vodičského preukazu
  7. Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 50€

Prečo potrebujem notárom overené kópie lekárskych dokumentov?

K žiadosti musíte odovzdať doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Tieto doklady ale zároveň potrebujete mať k dispozícii v prípade kontroly v aute. Nemôžete teda úradu odovzdať originály ale kópie. Tie však musia byť overené notárom. Notársky overenú kópiu získate u každého pracovníka ktoréhokoľvek notárskeho úradu.

Chcem preukaz vodiča vozidla taxislužby, kde a kedy si oň mám žiadať?

Začať žiadať môžete od pondelka, 1.4.2019, a to na okresných úradoch sídla kraja (klientskych centrách) v kraji, v ktorom máte sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt.

Koľko stojí preukaz vodiča vozidla taxislužby a kde zoženiem doklad o úhrade správneho poplatku?

Poplatok za vyhotovenie preukazu je 50€. Doklad, resp. kolok, získate v kiosku na klientskom centre (okresný úrad v sídle kraja). Do kiosku stačí zadať kód 841. Použiť môžete aj kolok zakúpený na akejkoľvek pošte v nominálnej hodnote 50€.

Som cudzinec, čo mám robiť?

Pokiaľ máte trvalý pobyt na Slovensku a slovenský vodičský preukaz, tak bude vybavenie Vašej žiadosti bez problémov. V ostatných prípadoch cudzinci potrebujú k žiadosti doložiť výpis z registra trestov alebo obdobný doklad, apostilovaný a úradne preložený do slovenského jazyka. Rovnako tak v prípade evidenčnej karty vodiča.

Kde zoženiem formulár žiadosti o udelenie preukazu vodiča vozidla taxislužby?

Formulár žiadosti si môžete stiahnuť na tomto odkaze. Odporúčame Vám žiadosť vytlačiť, vyplniť v pohodlí domova a na klientske centrum priniesť už pripravenú, aby ste predišli akýmkoľvek komplikáciám.

Ako sa menia podmienky od 1.4.2019?
Nájdete na tomto odkaze

Ako získať koncesiu samostatne?

Nájdete na tomto odkaze

Chcem jazdiť pod niekým, kto koncesiu má – môžete mi niekoho odporučiť?

Zoznam spoľahlivých partnerov, ktorí už koncesiu majú, nájdete na tomto odkaze. Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Najnovšie príspevky