Jak zostać partnerem flotowym Bolt?

March 29, 2021

Share
Jak zostać partnerem flotowym Bolt?

Jak zostać partnerem flotowym Bolt? Musisz założyć działalność gospodarczą, wyrobić niezbędne dokumenty, zrekrutować kierowców oraz zarejestrować się na naszej platformie. W naszym poradniku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć!

Kolejność tematów poradnika jest chronologiczna. Zaczynamy od zakładania działalności, czyli pierwszego kroku na drodze każdego partnera, a kończymy na ostatnim – czyli zarządzaniu flotą pojazdów. Następny (cenne wskazówki) dorzuciliśmy dla ciekawych.

Spis treści:

Zakładanie działalności gospodarczej

Jeżeli chcesz zostać partnerem flotowym Bolt, musisz zacząć od założenia własnej działalności gospodarczej. W związku z tym, czeka Cię szereg decyzji: wybór rodzaju spółki (cywilna, jawna, z o.o. etc.), numerów PKD i formy opodatkowania.

Następnie będziesz musiał zająć się rejestracją działalności, zgłoszeniem spółki jako płatnika VAT, złożeniem wniosków do ZUS, organizacją księgowości, firmowym kontem bankowym oraz pieczątką. Ostatnie dwie pozycje są opcjonalne – ale wskazane.

Rodzaje spółek

“Działalność gospodarcza” to bardzo ogólne pojęcie. W rzeczywistości istnieje dziewięć różnych form prawnych prowadzenia działalności, a wśród nich wyróżniamy: spółki cywilne, spółki prawa handlowego oraz jednoosobową działalność gospodarczą.

Musisz wybrać spółkę umożliwiającą zatrudnienie dowolnej liczby kierowców, a tę swobodę może ograniczać jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli nie masz 100 000 PLN kapitału zakładowego na start, wyklucz spółkę akcyjną; komandytowo-akcyjna wymaga 50 000 PLN, ale to wciąż sporo; a ponieważ nie będziesz wykonywać wolnego zawodu – spółka partnerska też nie jest dla Ciebie.

Zostaje pięć spółek:

 • cywilna;
 • jawna;
 • komandytowa;
 • prosta spółka akcyjna;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Którą z nich wybrać? Otóż… tak ważnej decyzji nie należy podejmować w oparciu o internetowy poradnik. Warto skontaktować się z kancelarią prawną, która doradza przedsiębiorcom, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy prawnika przy rejestracji spółki.

Kody PKD

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to zbiór kodów, które porządkują spółki w oparciu o ich profil działalności. Gdy rejestrujesz firmę, możesz wybrać maksymalnie 10 kodów PKD, choć Tobie potrzebne będą maksymalnie trzy.

Twoja spółka będzie świadczyć usługi przewozu osób taksówką osobową, zatem potrzebujesz kodu PKD 49.32.Z. Możesz dodać również PKD 49.31.Z. – czyli lądowy transport pasażerski, miejski i podmiejski oraz PKD 77.11.Z. – jeśli będziesz wynajmować kierowcom taksówki.

Formy opodatkowania

Istnieją cztery formy opodatkowania przedsiębiorstw: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, podatek zryczałtowany oraz karta podatkowa. Wybór formy prowadzenia działalności determinuje zwykle formę opodatkowania.

Podatek na zasadach ogólnych zakłada dwie stawki, tj. 17% od dochodu poniżej 85 528 PLN oraz 32% od dochodu powyżej tej kwoty. Forma ta pozwala zatem na odliczenie kosztów od przychodu, ale wymaga prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatek liniowy to 19% wyliczane od dochodu przedsiębiorstwa. Podobnie jak zasady ogólne, ta forma pozwala zmniejszać kwotę podlegającą opodatkowaniu o poniesione koszty i wymaga prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z drugiej strony, likwiduje kwotę wolną od podatku, a także wyklucza korzystanie z większości ulg (np. prorodzinnej).

Podatek zryczałtowany, w wypadku przewozu osób taksówką, wynosi 8.5%. Mogą korzystać z niej przedsiębiorstwa, których przychody nie przekraczają 2 000 000 euro rocznie. Ryczałt jest zatem korzystny, ale wymaga prowadzenia ewidencji zakupów (i przechowywania ich dowodów) oraz wykazu środków trwałych – także tych niematerialnych i prawnych.

Karta podatkowa uniemożliwia zatrudnienie więcej niż pięciu osób, więc rozwodzenie się na jej temat jest bezcelowe. Partnerowi flotowemu Bolt przyda się pełna swoboda w tym zakresie.

Która forma jest najlepsza? Opodatkowanie na zasadach ogólnych będzie drogie, zatem odrzucilibyśmy je od razu. Wydaje się, że najlepiej zacząć od podatku zryczałtowanego, a po przekroczeniu limitu przychodu (2 mln euro rocznie) – przejść np. na liniowy.

VAT od przejazdów

Podatek od towarów i usług dla przewozu osób taksówką wynosi 8%. Tę wartość możesz jednak pomniejszyć o 23% VAT-9M, którym obciążona jest prowizja Bolt w związku z importem usług wewnątrz UE (w tym wypadku – korzystania z aplikacji). W efekcie, od kursu o wartości 20 PLN odprowadzasz:

 • 8% VAT od sprzedaży, czyli 1.6 PLN;
 • 22% prowizji Bolt od kwoty brutto, tj. 4.2 PLN;
 • 23% VAT od prowizji Bolt, czyli 96.6 gr;
 • 1.6 PLN – 96.6 gr = 63.4 gr. należnego VAT.

Gdy wartość podatku wychodzi “z ułamkiem” do 0.5 (np. 0.4 gr), zaokrągla się go w dół, zatem ostatecznie płacisz 63 gr. VAT. Kolejne 4.2 PLN musisz odliczyć na prowizję. Tym samym, kurs wart 20 PLN przyniesie kierowcy 15.17 PLN netto.

20 PLN – (1.6 PLN – 96.6 gr) – (22%*20 PLN) = 15.17 PLN

Należny VAT musi trafiać na konto właściwego urzędu skarbowego co miesiąc lub co kwartał, a płatność następuje do 25 dnia następnego okresu rozliczeniowego. I tak, jeżeli rozliczasz się co miesiąc, przelew za marzec musi dotrzeć na konto urzędu do 25 kwietnia. Opóźnienie może skutkować grzywną, zatem trzeba pilnować terminów.

Ponieważ wartość pojedynczych kursów nie przekracza 15 000 PLN, partnerów flotowych Bolt nie obejmuje obowiązek prowadzenia tzw. split payment. Muszą jednak, jak każdy inny podmiot w Polsce, przesyłać do urzędu skarbowego pliki JPK_V7M lub JPK_V7K. Generowaniem pliku JPK zajmuje się Twoja księgowość.

Co prawda podmiotom z obrotami poniżej 200 000 PLN rocznie przysługuje zupełne zwolnienie z VAT, ale… to może się nie opłacać. Niezależnie od ceny kursu, finalnie zapłacisz mniejszy VAT, jeżeli nie skorzystasz ze zwolnienia. 

Księgowość

O ile kancelaria prawna może pomóc Ci z wyborem formy działalności, o tyle księgowy doradzi jaką formę opodatkowania wybrać i pomoże Ci zarejestrować firmę. Usługi biur rachunkowych dostępne są zarówno stacjonarnie, jak i online. Te internetowe są zwykle nieco tańsze.

Koszt prowadzenia księgowości zamknie się w 200-300 PLN miesięcznie, na początek. Potem, wraz ze wzrostem wielkości Twojego przedsiębiorstwa, zacznie się robić drożej, aż opłacalne stanie się  zatrudnienie własnego księgowego. Na początek: zewnętrzne biuro lub księgowość online wystarczy.

Rejestracja działalności

Jak już wspominaliśmy, partner flotowy Bolt może wybierać spośród pięciu form prowadzenia działalności. Siłą rzeczy, ścieżek rejestracji firmy również jest pięć – po jednej na każdy rodzaj spółki. Przyjrzyjmy się im!

Spółkę cywilną może założyć co najmniej dwóch przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, na podstawie zawartej między sobą umowy spółki. Najłatwiej zarejestrować się online. Spółkę należy zgłosić do GUS, by nadać jej numer REGON; Urzędu Skarbowego, w celu nadania NIP; oraz VAT-R, jako że prawdopodobnie będziesz płatnikiem VAT.

Spółkę jawną zakłada przynajmniej dwóch wspólników. Muszą oni sporządzić umowę spółki, zwrócić się do GUS o nadanie jej numeru REGON i dokonać wpisu do KRS. Co istotne, adres spółki musi być znany przed rejestracją, a sama spółka – dysponować prawem do korzystania ze wskazanego lokalu.

Spółka komandytowa także wymaga wspólnika. Dobrym punktem startu jest spisanie umowy spółki, a następnie: podpisanie jej u notariusza (podpis składa każdy z komplementariuszy oraz komandytariuszy – jeżeli występują). Spółka powstaje wraz z rejestracją w KRS, której można dokonać online.

Prostą spółkę akcyjną możesz zarejestrować osobiście, co wiąże się z koniecznością złożenia podpisów pod wnioskiem u notariusza, przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów (jeśli ta została powołana). Wygodną alternatywą jest rejestracja P.S.A online, w systemie S24 – ww. sygnatariusze umowy muszą złożyć pod wnioskiem podpisy elektroniczne.

Spółka z o.o., jako jedyna z wymienionych, zapewnia możliwość rejestracji w pojedynkę (zatem nie potrzebujesz wspólników – ale możesz ich dobrać). Rejestracja może odbyć się u notariusza lub online. Tak jak w pozostałych przypadkach, sporządzenie umowy spółki będzie konieczne.

ZUS oraz ulga na start

Przedsiębiorca występuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w dwóch osobach, ponieważ jest jednocześnie płatnikiem oraz ubezpieczonym. Pracuje zatem na własną emeryturę i ma prawo do powszechnych świadczeń, m.in. bezpłatnej publicznej służby zdrowia czy zasiłków.

Gdy rejestrujesz spółkę, możesz jednocześnie wnieść o rejestrację w ZUSie lub dosłać wniosek w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności. Mowa tu o dwóch wnioskach, ZZA oraz ZZU. ZZA związany jest ze składką zdrowotną, a ZZU – z pełnym wymiarem składek. Tak prezentuje się wysokość miesięcznych składek za 2021 r.:

 • ZZA – 381,81 PLN;
 • ZZU – 1457,49 lub 1380,18 PLN.

Wniosek o ZZA powinien złożyć każdy, kto jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie większe od “minimalnej krajowej”. Jest to także wniosek dla osób, które chcą skorzystać z ulgi na start. ZZU przeznaczony jest dla wszystkich pozostałych.

Ulga na start ogranicza Twoje opłaty na rzecz ZUS do składki zdrowotnej, czyli 381 PLN i 81 gr. miesięcznie. Możesz z niej korzystać przez sześć miesięcy po rozpoczęciu działalności, pod warunkiem, że nie prowadziłeś własnej firmy przez ostatnie pięć lat ani nie będziesz wykonywać pracy dla byłego pracodawcy w zakresie, który obejmowała Twoja umowa.

Konto bankowe i pieczątka

We wniosku o rejestrację firmy najpewniej poproszony zostaniesz o podanie numeru Twojego konta bankowego. Siłą rzeczy, musi to być Twoje konto prywatne. Po zarejestrowaniu działalności warto jednak założyć osobne, firmowe konto.

Pozwoli Ci to rozdzielić finanse osobiste od finansów spółki, co jest wskazane – zważywszy na skalę działalności partnerów Bolt i ich obrotów. Oprócz tego, osobne konto pozwoli Ci budować wiarygodność kredytową spółki w oczach banku i uzyskać dodatkowe źródło finansowania, np. na zakup samochodów.

Sprawą wiarygodności jest też uzyskanie pieczątki. Potrzeba ta wynika z wymogów formalnych urzędów oraz części potencjalnych kontrahentów, którzy postrzegają ją jako dowód na wiarygodność wniosku czy dokumentu. To niewielki koszt: ok. 50-100 PLN.

Partner flotowy Bolt - niezbędne dokumenty

Wyrabianie niezbędnych dokumentów

Twoja firma będzie zajmować się świadczeniem usług przewozu osób taksówką, co wiąże się z koniecznością uzyskania szeregu dokumentów. Zapłacisz za nie co najmniej 600 PLN, a na ich wyrobienie zarezerwować musisz 2-4 tygodni. Odwiedzisz przy tym punkt informacyjny KRK, ośrodek medycyny pracy, fotografa i departament urzędu miejskiego (zwykle: komunikacji).

Część z tych dokumentów, między innymi zaświadczenie o niekaralności czy badania lekarskie i psychologiczne, muszą wyrobić również Twoi kierowcy. Piszemy o nich w artykule “Jak zostać kierowcą taxi.  Zajrzyj tam, zanim zatrudnisz pierwsze osoby!

Zaświadczenie o niekaralności

Najłatwiej jest je wyrobić przez Internet – ale to odradzamy, ponieważ lokalni urzędnicy mogą kręcić nosem. Jeżeli chcesz sobie oszczędzić kłopotów, zabierz dowód osobisty i odwiedź jeden z najbliższych punktów informacyjnych KRK. Gdy dotrzesz na miejsce:

 • Wykup znaczki skarbowe o wartości 30 PLN, w kasie sądu.
 • Wypełnij właściwy wniosek i oklej znaczkami skarbowymi.
 • Oddaj wniosek i poczekaj 10-15 minut. Gotowe!

Dodajmy, że niezwykle ważny jest termin wydania zaświadczenia o niekaralności, a mianowicie może mieć ono maksymalnie 30 dni w chwili składania wniosku o przyznanie licencji taxi. Pilnuj kalendarza, bo inaczej będziesz musiał wyrobić je ponownie.

Badania lekarskie i psychologiczne

Musisz przejść badania lekarskie i psychologiczne, nawet jeżeli tylko zarządzasz firmą, a na taxi jeździ ktoś inny. Wyrobisz je w dowolnym ośrodku medycyny pracy, za cenę wyznaczoną przez rząd – to 200 PLN za badania lekarskie i 150 PLN za psychotesty. Zajmie to ok. 2-3 godzin.

Badania lekarskie obejmują m.in. pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi, EKG czy “przegląd” wzroku. Psychotesty skupiają się natomiast na sprawdzeniu Twojego czasu reakcji w różnych warunkach oświetleniowych, zdolności koncentracji czy logicznego myślenia.

Oświadczenia przedsiębiorcy

Mowa o dwóch oświadczeniach, pierwszym – o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, drugim – o zamiarze zatrudnienia kierowców. Partner flotowy Bolt jest pracodawcą z definicji, musisz więc złożyć taką deklarację. A co z oświadczeniem o spełnianiu wymogu dobrej reputacji?

To szeroki termin, odnoszący się do braku prawomocnego wyroku skazującego przedsiębiorcę za umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku, wiarygodności dokumentów lub wolności seksualnej i obyczajności. Oświadczenie jest zatem – niejako – dokumentem wtórnym względem zaświadczenia o niekaralności.

Badanie techniczne taxi

Partner flotowy Bolt musi mieć co najmniej jedno auto (spełniające wymogi Bolt!) na start. Musi to być taksówka, a więc samochód, który przeszedł przegląd taxi na Stacji Kontroli Pojazdów. Do badania warto podejść przed złożeniem wykazu użytkowanych pojazdów do urzędu (to element procedury ubiegania się o licencję taxi).

Diagnosta sprawdzi, czy na wyposażeniu auta jest:

 • podświetlana lampa na dachu, tzw. kogut;
 • koło zapasowe lub zestaw naprawczy;
 • trójkąt ostrzegawczy, ważna apteczka i gaśnica;
 • aplikacja pośrednika (np. Bolt) lub zalegalizowany taksometr.

Przyjrzy się także elementem kluczowym dla bezpieczeństwa pojazdu, między innymi układowi hamulcowemu i nadwoziu. Jeżeli wszystko pójdzie po Twojej myśli, otrzymasz zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania. Ale to nie koniec!

Do zaświadczenia musisz bowiem dołączyć dowód rejestracyjny auta, a następnie wybrać się do urzędu miejskiego. Urzędnicy postawią pieczątkę taxi w dowodzie, a samochód będzie mógł służyć jako pełnoprawna taksówka – bez tego ani rusz.

Wykaz użytkowanych pojazdów

Dlaczego należy zrobić badanie i uzyskać pieczątkę taxi w pierwszej kolejności? Ze względu na wykaz użytkowanych pojazdów. Możesz wpisać do niego wyłącznie auta, które mają pieczątkę taxi w dowodzie rejestracyjnym (a okazanie dowodu urzędnikom jest obligatoryjne).

Oprócz marki, modelu czy przeznaczenia samochodów będziesz musiał wskazać podstawę do dysponowania każdym z nich. Może to być np. umowa leasingu lub najmu. Drukami nie musisz się martwić, wszystkie wzory powinieneś otrzymać w urzędzie miejskim.

Licencja taxi

Gdy uporasz się z pozostałymi formalnościami (patrz: zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie i psychotechniczne, badanie taxi, oświadczenia oraz wykaz pojazdów), będziesz mógł złożyć wniosek o licencję taxi. To kluczowy dokument dla każdego partnera, ponieważ uprawnia do świadczenia usługi przewozu osób taksówką.

Co istotne, licencja nadaje uprawnienia tylko na konkretnym obszarze – jednego miasta lub kilku gmin. Twoi kierowcy mogą wykonywać przejazdy, które zaczynają się bądź kończą na ich terenie. Jeżeli masz licencję na Gdynię, kierowcy mogą jeździć np. z Gdyni do Gdańska albo z Sopotu do Gdyni; jeżdżenie z pasażerami po samym Gdańsku jest z kolei niedozwolone i grozi mandatem.

Z licencją taxi wiąże się również drugie ograniczenie: czasowe. Licencja pozostaje ważna co najmniej 15, a co najwyżej 50 lat. Im dłuższy okres ważności, tym droższa jest sama licencja i wypisy (o nich za chwilę). Ceny wahają się między 200 a 500 PLN, zależnie od miasta.

Musisz wykupić licencję na miasto, w którym zamierzasz prowadzić działalność. W Trójmieście i Aglomeracji śląskiej warto nabyć nawet dwie-trzy, tak by miejskie granice nie krępowały rozwoju Twojej działalności. Nawet, jeśli wiąże się to z koniecznością zakupu tańszych licencji, ważnych np. przez 15 lat – a nie 50.

Wypisy z licencji taxi

Wypis umożliwia wykorzystywanie samochodu do przewozu osób taksówką. Musisz posiadać go na każde auto, które służy do wykonywania ww. usługi, a wszelkie uchybienia w tej materii – np. brak wypisu w samochodzie, chwilowy lub zupełny – mogą skutkować utratą licencji, a więc i zupełnym wyhamowaniem Twojej działalności.

By uzyskać wypis, musisz wybrać się do urzędu miejskiego z odrobiną gotówki oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, w którym widnieje już pieczątka taxi (patrz: badanie techniczne taxi). Urzędnicy wystawią wypis na nr rejestracyjny Twojego auta za opłatą w wys. 11% ceny licencji. I tak, jeżeli licencja kosztowała Cię 300 PLN, wypis będzie wiązał się z wydatkiem 33 PLN.

Fakt, że wypis wystawia się na samochód – a nie na kierowcę – sprawia, że jedno auto może służyć wielu kierowcom na zmianę. Dzięki temu, partnerzy flotowi wynajmują samochody przez całą dobę, zwykle w systemie “zmianowym” 3×8 godzin.

Identyfikatory i wykaz kierowców

Część miast czy gmin wymaga od kierowców taxi posiadania identyfikatora. To najczęściej żółty dokument, w rozmiarze legitymacji szkolnej, z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem kierowcy. Musi się on znajdować w zasięgu wzroku pasażera, zwykle – na środku deski rozdzielczej auta.

By uzyskać identyfikator, musisz udać się do urzędu miejskiego, z kierowcą lub bez (jeśli udzieli Ci upoważnienia). Przyda się też zestaw dokumentów kierowcy: zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie, psychologiczne itd.

Wraz z wydaniem identyfikatora taxi, kierowca zostanie wpisany do wykazu kierowców Twojej licencji taxi. Musisz dodawać kierowców do wykazu na bieżąco, nawet jeżeli w danej gminie nie wydaje się identyfikatorów.

Partner flotowy Bolt - korzystanie z portalu flotowego

Korzystanie z Portalu flotowego

Następnym krokiem, po założeniu spółki oraz wyrobieniu dokumentów, jest rejestracja partnera flotowego Bolt. W ciągu tygodnia otrzymasz dostęp do Portalu flotowego, czyli głównego narzędzia pracy dla każdego partnera. To z jego pomocą dodasz nowych kierowców i auta, uruchomisz wirtualną kasę fiskalną, pobierzesz faktury, a także wejrzysz w statystki floty.

Rejestracja partnera Bolt

By zarejestrować się jako partner Bolt, kliknij tutaj i pokonuj kolejne kroki zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli chcesz przygotować się zawczasu, miej pod ręką:

 • swój numer telefonu i adres email;
 • NIP oraz numer REGON spółki;
 • numer konta bankowego spółki, wraz z nr BIC/SWIFT;
 • imię i nazwisko właściciela konta bankowego lub nazwę spółki.

Gdy zakończysz wypełnianie formularza rejestracyjnego, otrzymasz wiadomość email. Będzie to prośba o przesłanie:

 • zdjęcia Twojej twarzy, tzw. selfie, na którym trzymasz swój dowód osobisty – dokument musi być dobrze widoczny, zwrócony przodem do obiektywu;
 • zaświadczenia z CEIDG lub KRS;
 • wyciągu z konta bankowego lub potwierdzenie wysłania dowolnego przelewu;
 • licencji taxi przedsiębiorstwa;
 • dowodów rejestracyjnych dodawanych aut (musisz dodać co najmniej jeden samochód, inaczej rejestracja się nie powiedzie).

Weryfikacja dokumentów może potrwać kilka dni roboczych. Jeśli wszystko będzie w porządku, otrzymasz od nas link, z którym ustawisz hasło do swojego konta – a zalogujesz się tutaj.

Rejestrowanie kierowców

Przejazdy mogą wykonywać tylko kierowcy, których zarejestrujesz na Portalu flotowym. By tego dokonać, zaloguj się do Portalu, otwórz sekcję “Kierowcy”, kliknij przycisk “Dodaj kierowcę” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Będziesz potrzebować skanów lub zdjęć:

 • dowodu osobistego kierowcy – awersu;
 • prawa jazdy – awersu oraz rewersu;
 • zaświadczenie o niekaralności.

Portal poprosi również o podanie numeru telefonu i adres email kierowcy. Muszą to być nowe dane kontaktowe, tj. takie, których kierowca nie podawał jeszcze na Bolcie – inaczej, rejestracja może “utknąć”. Kierowca powinien otrzymać dostęp do konta w ciągu kilku (zwykle dwóch) dni roboczych.

Dodawanie samochodów

Samochody, podobnie jak kierowców, musisz dodawać przez Portal flotowy. W tym celu zaloguj się na Portal, otwórz sekcję “Samochody”, kliknij przycisk “Dodaj samochód” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Warto przygotować skany lub zdjęcia:

 • dowodu rejestracyjnego – awersu;
 • ubezpieczenia taxi samochodu;
 • wypisu z Twojej licencji taxi.

Musisz podać również markę i model auta, numer rejestracyjny oraz kolor nadwozia. Czas oczekiwania na aktywację auta to dwa dni robocze, ale może się nieco wydłużyć, jeśli prześlesz skany lub zdjęcia złej jakości.

Pamiętaj zarazem, że auta muszą spełniać pewne wymagania. Podstawowa kategoria Bolt składa się z pojazdów wyprodukowanych co najmniej w 2001 r., cztero- lub pięciodrzwiowych, w dobrym stanie technicznym i wizualnym, a także aut współczesnych, co eliminuje np. Daewoo czy FSO. Jeśli konkretny samochód nie spełnia tych wymagań, zostanie odrzucony.

Wirtualna kasa fiskalna

Prawo obliguje partnerów flotowych (oraz kierowców na własnej działalności) do fiskalizowania przejazdów, które wykonują na platformach przewozowych. W Bolcie służy do tego eKasa, czyli wirtualna kasa fiskalna specjalnego przeznaczenia – w postaci oprogramowania (a prościej: aplikacja mobilna), która współpracuje z aplikacją kierowcy.

eKasa dostępna jest w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej na urządzenia z Androidem 5.0 lub nowszym. Zalecenia dotyczące specyfikacji sprzętu obejmują również pojemność pamięci wewnętrznej – powinna liczyć przynajmniej 32 GB, oraz obecność modułów WiFi i GSM – tak by zapewnić stabilną łączność z Internetem.

Prawdopodobnie nada się nawet Twój telefon, ale odradzamy takie rozwiązanie. Urządzenie, na którym instalujesz eKasę, staje się według prawa zwykłą kasą fiskalną i nie wolno dopuścić do jego uszkodzenia (np. wskutek upadku czy zalania). Poza tym, urząd skarbowy może zażądać wydania kasy fiskalnej w ramach kontroli, co wiąże się z czasowym odebraniem urządzenia.

Warto wydać te 500-700 PLN i nabyć osobny telefon lub tablet, który zostawisz w siedzibie firmy (np. w domu), w bezpiecznym miejscu, podłączony na stałe do zasilania i Internetu. Tutaj znajdziesz urządzenia, na których testowaliśmy eKasę i sprawdziły się doskonale. Odradzamy sprzęt Xiaomi, Huawei i Motoroli – aplikacja miewa na nich problemy z ciągłością pracy.

Wspomnieliśmy krótko o łączności z Internetem, tymczasem to kluczowa sprawa. eKasa łączy się z aplikacjami kierowców floty przez sieć, dzięki czemu kierowcy nie muszą posiadać kasy fiskalnej w samochodzie. Na wypadek utraty łączności, eKasa przechodzi w tryb oczekiwania i fiskalizuje kursy, które zakończyły się w tzw. międzyczasie – choć to tylko rozwiązanie awaryjne.

A ile kosztuje eKasa? Opłata wynosi 5.5 PLN tygodniowo i ponoszą ją tylko aktywni kierowcy – aktywni, zatem tacy, którzy wykonali co najmniej jeden kurs w tygodniu. W uproszczeniu: nie jeździsz, nie płacisz. Instrukcję instalacji eKasy znajdziesz tutaj, a odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) zamieściliśmy tutaj.

Raporty z przejazdów

Kwota, jaką kierowcy wypracują w ciągu tygodnia, trafi na Twoje konto. Suma będzie zawierać wszystko: zarobek na przejazdach, bonusy oraz kompensaty. Jak rozdzielić tę kwotę między kierowców i odłożyć kwotę należną tytułem podatku? Z pomocą raportów.

Portal flotowy oferuje dwa rodzaje raportów, tj. dzienny i tygodniowy. Jako że wypłaty docierają do Ciebie co tydzień, interesuje Cię raport tygodniowy. Znajdziesz w nim przychody wszystkich kierowców, rozbite na szereg kategorii, takich jak:

 • wartość brutto wypłaty;
 • wysokość prowizji Bolt;
 • przejazdy gotówkowe;
 • zniżki;
 • bonusy;
 • rekompensaty;
 • napiwki.

W ramach wyjaśnienia, przejazdy gotówkowe odejmowane są od salda wypłaty, ponieważ kierowca otrzymał środki od pasażera – i powinien przekazać Ci część kwoty na rzecz podatku PIT oraz VAT, które musisz odprowadzić. Prowizja Bolt także odejmowana jest z salda, jeszcze zanim środki trafią na Twoje konto.

Zniżki odnoszą się z kolei do kompensat, które otrzymuje kierowca za rabatowanie przejazdów gotówkowych. Możemy to zobrazować: gdy pasażer otrzymuje 5 PLN zniżki na kursy, za które zapłaci on gotówką, kierowca musi pobrać 5 PLN mniej, a różnicę pokrywa Bolt.

Bonusy to nagrody za osiągnięcie celu wyznaczonego przez aplikację, np. wykonanie pięciu przejazdów między 9:00 a 11:00 w środę. Nie łączą się z cenami przejazdów, więc nie obejmuje ich podatek VAT ani prowizja Bolt (podobnie do napiwków i rekompensat).

Rekompensaty przyznajemy na podstawie zgłoszeń kierowców, dot. zwykle zgłaszanych przez nich zabrudzeń i uszkodzeń, które pasażerowie wyrządzili na i/lub w samochodzie. Są to więc środki celowe, mające jedynie rekompensować kierowcy wybrane koszty.

Faktury prowizyjne

Opłata za korzystanie z platformy Bolt, czyli tzw. prowizja, może stanowić koszt uzyskania przychodu przez Twoją spółkę. Tym samym, zmniejsza ona wartość podatku dochodowego. Ale księgowość musi dysponować dokumentem, który poświadczy, że tę prowizję płacisz.

Właśnie od tego jest faktura prowizyjna. By pobrać fakturę, musisz jedynie zalogować się na Portal flotowy, przejść do sekcji “Faktury prowizyjne” i kliknąć na dokument z interesującego Cię okresu rozliczeniowego. Nic prostszego!

Partner flotowy Bolt - obsługa kierowców

Rekrutowanie i obsługa kierowców

Działalność partnerów flotowych Bolt kręci się wokół kierowców. Pozyskiwanie nowych osób to podstawa biznesu, tym bardziej, że do wypracowania rozsądnego zysku potrzebna jest pewna skala – 10 kierowców to minimum. A gdy zatrudnisz już ludzi, musisz nauczyć się ich codziennej obsługi, z wypłatami wynagrodzenia na czele. O wszystkim przeczytasz poniżej.

Rekrutowanie kierowców

Przetestowaliśmy dziesiątki (nawet setki!) sposobów na pozyskiwanie nowych kierowców, nasi partnerzy flotowi również. Jeżeli nie chcesz eksperymentować na własną rękę, mamy dla Ciebie parę sprawdzonych propozycji, w kolejności od najtańszych do najdroższych:

 1. Szukaj wśród swoich znajomych, poproś o przekazywanie wiadomości dalej. Z reguły odzywają się dwie-trzy osoby, a to zawsze jakiś start!
 2. Ogłaszaj się na grupach FB, np. “Dam pracę Toruń”. Rezultaty są mieszane – czasem znajdują się zainteresowani, innym razem posty przechodzą bez echa.
 3. Korzystaj z pośrednictwa urzędu pracy. Odwiedzają go osoby, które szukają pracy, a Ty rozglądasz się za pracownikami. Warto spróbować!
 4. Ogłaszaj się na OLX.pl lub lokalnych portalach internetowych z sekcją praca. Może to wiązać się z niewielkimi kosztami, jeśli postanowisz promować ofertę.
 5. Zaproponuj bonus na start. Wystarczy 100 PLN ekstra za pierwszy tydzień jazdy, żeby wzbudzić zainteresowanie u potencjalnych kandydatów.
 6. Spraw, by kierowcy Cię polecali, oferując np. 100 PLN w prezencie za sprowadzenie nowego kierowcy do firmy. To działa, nawet jeśli masz tylko 2-3 kierowców!
 7. Zwolnij kierowców z tygodniowej opłaty. Dla części osób, które nie próbowały jeszcze swoich sił w roli kierowcy, nawet 30 PLN tygodniowo może być barierą nie do przejścia.
 8. Reklamuj się na Facebooku i Google. To może się sprawdzić, pod warunkiem, że masz już stronę internetową oraz wolne 500 PLN miesięcznie.

Gdy znajdziesz już właściwych kandydatów, należałoby pomóc im z wyrobieniem niezbędnych dokumentów i podpisać umowy. Tylko gdzie? Biurem się nie przejmuj – to niepotrzebny wydatek na początek. Możesz przecież spotkać się z kierowcami “na mieście” i koordynować wszystkie procesy zdalnie, przez telefon czy Messengera.

Umowa cywilnoprawna

Na jakie umowy zatrudniać kierowców? Większość partnerów stosuje umowy cywilnoprawne, przygotowane wspólnie z kancelarią prawną. Musisz nabyć taki wzór, od innego partnera lub od kancelarii, co wiąże się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Odradzamy bezpłatne wzory umów z Internetu – nie sprawdzą się.

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, powinieneś sporządzić co najmniej dwa jednobrzmiące egzemplarze umowy (oraz zawrzeć wzmiankę o ich istnieniu w treści dokumentu). To ważne, ponieważ kierowca powinien mieć swój egzemplarz w aucie na wypadek kontroli ITD.

Codzienna obsługa kierowców

Większość kierowców Bolt wybiera partnerów flotowych ponad własną działalność. Partnerzy oferują bowiem niższe koszty oraz wygodę, wyręczając kierowców w sprawach operacyjnych, finansowych i administracyjnych. To trzy obszary, które powinieneś opanować do perfekcji.

Sprawy operacyjne sprowadzają się do układania grafiku pracy kierowców na co dzień (jeżeli korzystają z Twoich aut), rejestrowania kierowców na Portalu flotowym, kontrolowania eKasy i kontaktowania się z Bolt, gdy zaistnieje taka potrzeba. W skrócie:

 • Grafik sprawia, że samochody “zarabiają” na siebie 24/7, co jest szczególnie ważne przy autach w leasingu. Najczęściej ustawia się go zmianowo, dzieląc dzień między dwóch, trzech lub czterech kierowców.
 • Rejestrowanie kont kierowców jest… dokładnie tym, na co nazwa wskazuje. Partnerzy flotowi dodają kierowców samodzielnie, przez Portal flotowy.
 • Kontrolowanie eKasy polega na uruchomieniu, zafiskalizowaniu i utrzymywaniu eKasy w trybie online, tak by stale fiskalizowała przejazdy kierowców.
 • Kontakt z Bolt to sposób na uzyskanie informacji o bonusach, ewentualnych blokadach kont kierowców i innych sprawach zw. z platformą.

Sprawy finansowe obracają się wokół wypłat dla kierowców, płacenia podatków (głównie VAT do kompletu z PIT), kontrolowania faktur prowizyjnych i prowadzeniu księgowości, zgodnej z wybraną formą prowadzenia działalności oraz opodatkowania. W skrócie:

 • Wypłaty z zakończonego tygodnia trafiają na Twoje konto zbiorczym przelewem, a do Ciebie należy rozdzielanie środków między kierowców – wedle raportów tygodniowych.
 • Kwestie podatkowe ograniczają się do odprowadzania VAT od kursów, PIT od dochodów kierowców i samego przedsiębiorstwa. Musisz regulować także składki ZUS za siebie oraz osoby, które zatrudniłeś na umowę o pracę.
 • Faktury prowizyjne trafiają na Twój Portal flotowy co miesiąc. Informują Cię o wysokości prowizji pobranej przez Bolt w minionym miesiącu, którą możesz zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu, oraz o wysokości podatku VAT.
 • Księgowość… raczej nie wymaga wyjaśnień.

Sprawy administracyjne skupiają się zaś na licencji taxi, wypisach z tej licencji, badaniach technicznych taxi (jeżeli masz własne samochody) itp. urzędowych sprawach. W skrócie:

 • Posiadanie licencji taxi to Twój obowiązek, wynikający z przepisów. Wożenie pasażerów na Bolcie jest bowiem świadczeniem usług przewozu osób taksówką.
 • Wypis z licencji taxi umożliwia korzystanie z konkretnego auta na Bolcie. Ponieważ licencja należy do spółki, to na niej spoczywa obowiązek wyrabiania wypisów – możesz robić to samodzielnie i/lub upoważnić inne osoby.
 • Obowiązek przeprowadzania badań technicznych taxi spoczywa na właścicielu pojazdu, a zatem – na Tobie lub kierowcy. Musisz dysponować pozytywnym wynikiem badania, by uzyskać wypis z licencji taxi.

Opłaty, czyli Twój przychód

Partnerzy wyręczają kierowców w codziennych obowiązkach, ale za odpowiednią opłatą. Ta waha się zwykle między 20 a 50 PLN tygodniowo, zależnie od wyceny samego partnera oraz liczby aplikacji, z których korzysta kierowca. Na przykład:

 • 40 PLN tygodniowo – Bolt Driver;
 • 70 PLN tygodniowo – Bolt Driver i konkurencyjna aplikacja;
 • 90 PLN tygodniowo – Bolt Driver i dwie konkurencyjne aplikacje.

Czy są alternatywy? Owszem, niektórzy partnerzy zatrudniają kierowców na etacie, oferują auto i rozliczają się w modelu 50/50 – połowa tygodniowego utargu (powiedzmy: 1600 PLN) trafia do partnera (czyli: 800 PLN), a pozostałe środki do kierowcy (także: 800 PLN). Posiadanie taksówki na wynajem jest wówczas koniecznością.

Bonusy dla partnerów

Od 2020 r. bonusy mogą zdobywać również nasi partnerzy flotowi. Są to dodatkowe środki, które wypłacamy partnerom za osiągnięcie wyznaczonych przez nas celów, w tygodniowych bądź miesięcznych interwałach.

Zdarza się, że oferujemy dodatkową gotówkę za dodanie każdego nowego kierowcy Bolt, a wartość “prezentu” zależy od liczby przejazdów, które wykona kierowca. W ciągu siedmiu tygodni od dodania kierowcy partner może zgarnąć nawet 2 450 PLN. Pomnóżmy tę kwotę razy 20, a otrzymamy sumę 49 000 PLN. Całkiem nieźle!

Prowadzimy też program oklejania Bolt, umożliwiający zdobywanie bonusów za każdy oklejony samochód, który wykonał określoną liczbę przejazdów w miesiącu. Obecnie, za 200 kursów przysługuje 200 PLN, za 400 – 400 PLN, a za 600 – 600 PLN. Niekiedy podwajamy te kwoty, dzięki czemu najmniejszy bonus rośnie do 400 PLN, a największy do 1200 PLN miesięcznie.

Partner flotowy Bolt - wynajmowanie taksówek

Wynajmowanie taksówek

Samochody kierowców floty muszą posiadać wypisy z Twojej licencji taxi, ale możesz uzyskać je tylko na auta, do których masz prawo (np. na podstawie umowy leasingu). Tymczasem, część kierowców jeździ na własnych autach. Jak to pogodzić?

Większość zdecyduje się na umowę użyczenia. Kierowca zabierze swój samochód na badanie taxi i przygotuje do jeżdżenia na aplikacji, po czym Ci go użyczy. Nabędziesz wówczas prawo do dysponowania pojazdem i wyrobisz wypis z licencji, a tak przygotowany samochód ponownie udostępnisz kierowcy – na podstawie umowy wynajmu. Jest to niezbędne, by auto stało się taksówką, i by kierowca wykonywał usługę przewozu osób na aplikacji Bolt zgodnie z prawem.

Niektórzy kierowcy wynajmują taksówkę należącą do partnera. W tym wypadku sprawa jest zdecydowanie prostsza: posiadasz samochód z wypisem, gotowy do jazdy. Wystarczy więc podpisać umowę najmu z kierowcą, za ustaloną przez Was stawkę, i po sprawie. Ceny wahają się od 500 PLN tygodniowo za Škodę Fabię do 700-800 PLN za hybrydową Toyotę Corollę.

Z naszego doświadczenia wynika, że wynajmem samochodów zainteresowani są głównie nowi kierowcy, którzy nie jeździli jeszcze na platformie. Dlatego powinieneś mieć co najmniej dwa własne auta na wynajem już na starcie działalności. Przychody z wynajmu stanowią również doskonałe uzupełnienie standardowych opłat za rozliczanie kierowców.

Wymagania Bolt dla samochodów

Bolt oferuje obecnie sześć kategorii przejazdów, a w każda z nich narzuca inne wymagania dot. samochodów. Naszą podstawową kategorią jest Bolt, w której jeżdżą auta wyprodukowane w roku 2001 bądź młodsze, cztero- lub pięciodrzwiowe i pięciomiejscowe. Identyczne wymagania stawiamy przez autami kategorii XL ale muszą one posiadać co najmniej 7 miejsc.

Podobnie niewielkie różnice dzieli kat. Bolt od Bolt Pets oraz Green. Bolt Pets to kategoria dla osób, które chcą przewieźć swojego zwierzaka – mogą zgłaszać się do niej wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą już na kategorii Bolt i którym nie przeszkadza obecność zwierząt. Green skupia zaś samochody o napędzie alternatywnym, tj. hybrydowym, elektrycznym lub wodorowym.

Na czas pandemii wprowadziliśmy także kategorię Protect. Wymagania są identyczne, jak w przypadku zwykłego Bolta, a ponadto: konieczna jest instalacja przegrody oddzielającej rząd kierowcy od rzędu pasażerów z tyłu. Przegrodę możesz zainstalować w wyspecjalizowanym warsztacie lub własnym sumptem.

Oczko wyżej znajduje się kategoria Comfort, oferująca przejazdy relatywnie nowymi, większymi i nieco droższymi samochodami (ceny aut nowych, odpowiednich dla tej kategorii, zaczynają się od ok. 70 000 PLN brutto). Listę akceptowanych w niej modeli znajdziesz tutaj. Gra jest warta świeczki, ponieważ kursy Comfort są najlepiej wyceniane.

By sprawdzić, jakie kategorie dostępne są w Twoim mieście, odwiedź naszą stronę. I pamiętaj: nie przyjmujemy auta o archaicznej konstrukcji. Do takich zaliczają się zwłaszcza modele FSO, Daewoo, a także Łady i Taty z lat 2000.

Umowa użyczenia samochodu

Umowa użyczenia zawierana jest przez dwie strony, tj. użyczającego i biorącego. Użyczający zezwala biorącemu na bezpłatne korzystanie ze wskazanego w umowie przedmiotu (w naszym wypadku – samochodu kierowcy), w czasie określonym przez strony lub bezterminowo.

W Kodeksie cywilnym, który reguluje umowę użyczenia, nie znajdziemy odgórnie narzuconych form dokumentu. Można zawrzeć ją nawet ustnie, ale to stanowczo odradzamy. Przyjmuje się, że pisemna umowa powinna zawierać:

 • dane użyczającego;
 • dane biorącego;
 • przedmiot umowy;
 • warunki użyczenia i zwrotu.

Dane użyczającego oraz biorącego zamykają się w imieniu, nazwisku, numerze PESEL, serii dowodu osobistego (dla osób fizycznych) bądź nazwie spółki, NIP i numerze REGON, ew. KRS oraz danych osobowych reprezentanta spółki (dla firm). Czym więcej danych, które pozwolą zidentyfikować obie strony umowy, tym lepiej – ale bez przesady.

Przedmiot umowy to, naturalnie, samochód. Warto wskazać jego model, markę, rok produkcji, przebieg, kolor, nr rejestracyjny czy VIN. Należy również spisać wszelkie uszkodzenia i usterki, tak by uniknąć roszczeń użyczającego w przyszłości.

Warunki użyczenia i zwrotu określają zobowiązania biorącego względem użyczającego. Do takich należeć może termin użyczenia, warunki udostępniania pojazdu podmiotom niebędącym stroną umowy, a także konieczność wspólnej inspekcji auta przez użyczającego i biorącego. W praktyce, postanowienia ograniczają się do wyznaczenia terminu użyczenia.

Umowa wynajmu auta i ceny

Umowa wynajmu, podobnie jak umowa użyczenia, podejmowana jest przez dwie strony – a więc wynajmującego (właściciela auta) oraz najemcy. Powinna ona zawierać:

 • dane wynajmującego
 • dane najemcy;
 • przedmiot umowy;
 • warunki wynajmu i zwrotu;
 • kary za niedotrzymanie warunków.

Na dane wynajmującego i najemcy składa się imię, nazwisko, numer PESEL, seria dowodu osobistego (dla osób fizycznych) bądź nazwa spółki, NIP i numer REGON, ew. KRS oraz dane osobowe reprezentanta spółki (dla firm). Czym więcej danych, które pozwolą zidentyfikować obie strony umowy, tym lepiej – ale bez przesady.

Przedmiotem umowy będzie samochód. Warto wskazać jego model, markę, rok produkcji, przebieg, kolor, nr rejestracyjny czy VIN. Należy również spisać wszelkie uszkodzenia i usterki, tak by mieć podstawę do dochodzenia ew. roszczeń w przyszłości, a nawet sfotografować auto przed wydaniem go kierowcy.

Warunki wynajmu oraz zwrotu określają zobowiązania wynajmującego względem najemcy i odwrotnie. Może należeć do nich cena wynajmu auta (według stawki dziennej, tygodniowej itd.), limit kilometrów (np. 1000 km tygodniowo), wkład własny najemcy tytułem likwidacji ew. szkody, termin wynajmu i zwrotu pojazdu czy konieczność odstawienia go z pełnym zbiornikiem paliwa.

Kary za brak dotrzymania warunków umowy obejmują kary finansowe, które ponosi najemca i/lub wynajmujący w razie niewywiązania się z przyjętych postanowień. Może to być opłata za nieoddanie samochodu w wyznaczonym terminie, auta zabrudzonego, z pustym bakiem lub przekroczenie przez kierowcę limitu przebiegu.

Nabywanie taksówek

W poradniku wielokrotnie wspominamy o konieczności zakupu jednego, a najlepiej dwóch aut już na starcie działalności. Dlaczego? Jednym zdaniem: zyskujesz dodatkowych kierowców, którzy nie mają własnych taksówek i dywersyfikujesz źródło dochodów, wychodząc poza opłaty za codzienną obsługę.

Co istotne, nie powinieneś leasingować nowych aut – na to przyjdzie czas. Wystarczy 5 000 PLN, by kupić funkcjonalną, współczesną taksówkę i oszczędzać na kosztach utrzymania floty, od serwisu po ubezpieczenie taxi. Kierowcy będa skłonni zapłacić Ci za takie auto nieco mniej, ale i to ma swoje plusy. Im tańszy wynajem, tym więcej potencjalnych kierowców przyciągniesz.

Partner flotowy Bolt - komunikacja z platformą

Komunikacja z platformą Bolt

W Bolcie ciągle coś się dzieje. Jednego dnia mamy bonusy dla partnerów flotowych, innego – wprowadzamy nową kategorię przejazdów, a w tzw. międzyczasie zaktualizujemy eKasę. Jeśli chcesz za nami nadążyć, musisz śledzić nasze poczynania. Od tego jest newsletter.

Zdarza się też, że partnerzy potrzebują pomocy na co dzień, związanej choćby z nieprawidłowo wygenerowanym raportem za konkretny tydzień. Albo chcą dowiedzieć się, na jakim etapie tkwi rejestracja danego kierowcy. Albo zamierzają rozszerzyć działalność o nowe miasto. Wówczas wysyłają do nas maile, na poland-fleets@bolt.eu

Wreszcie, partnerzy muszą informować nas o istotnych zmianach, takich jak: utrata licencji taxi, wstrzymanie bądź zakończenie działalności. Chcemy być na bieżąco, zatem wymagamy, by partnerzy przekazywali nam najważniejsze wieści. To również odbywa się z pomocą maili, wysyłanych na poland@fleets.bolt.eu.

Newsletter dla flot

Gdy wprowadzamy bonusy dla partnerów flotowych, aktualizujemy eKasę Bolt, dowiadujemy się o istotnych zmianach legislacyjnych, albo – ogólnie rzecz biorąc – chcemy przekazać partnerom coś ważnego, wysyłamy newsletter dla flot. Najczęściej w piątki po południu.

Ponieważ newsletter ma znaczenie dla biznesu prowadzonego przez partnerów, namawiamy, żebyś śledził go uważnie. Nie musisz się zapisywać, by otrzymywać wiadomości. Wystarczy, że będziesz regularnie zaglądać na maila podanego w trakcie swojej rejestracji partnera.

Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów

Partnerzy napotykają czasem na problemy, których nie mogą rozwiązać samodzielnie. Jak się z nami kontaktują? Nie prowadzimy infolinii, więc zostaje email – poland-fleets@bolt.eu – gdzie czeka nasz zespół wsparcia. Odpowiadamy od poniedziałku do piątku, między godziną 9:00 a 18:00, w kolejności, w której docierają maile.

Prosimy, żebyś zgłaszał się do nas wyłącznie w sprawach wymagających naszej asysty, np. w przypadku trudności z logowaniem do Portalu flotowego, w związku z zamiarem usunięcia konta kierowcy floty czy problemów z błędnie wygenerowanym raportem tygodniowym. Dzięki temu, każdy otrzyma pomoc szybciej – Ty również.

Informowanie o istotnych zmianach

Musisz niezwłocznie informować Bolt o istotnych wydarzeniach dotyczących Twojej działalności (jako partnera flotowego). Do istotnych wydarzeń zaliczamy między innymi:

 • przeniesienie siedziby firmy pod inny adres;
 • zmianę numeru konta bankowego firmy;
 • kontrolę ITD lub KAS, która wykazała nieprawidłowości;
 • utratę licencji taxi przez Twoją spółkę.

Podobnie jak przy zgłaszania problemów, wiadomość skieruj na poland-fleets@bolt.eu. I by nie pozostawiać wątpliwości, niezwłocznie rozumiemy jako natychmiast po wystąpieniu wydarzenia.

Rozszerzanie działalności o nowe miasta

Większość partnerów flotowych, którym udało się przebić, chce rozszerzać zasięg działalności na kolejne miasta. To naturalne zwłaszcza dla partnerów z Trójmiasta, aglomeracji śląskiej, ale również Bydgoszczy, Torunia i… innych miast Bolt leżących całkiem niedaleko siebie. Co musisz wiedzieć, zanim zabierzesz się za ekspansję?

Na pewno czeka Cię ta sama ścieżka administracyjna, którą przejdziesz za pierwszym razem, a zatem wyrabianie lokalnej licencji taxi, wypisów, oklejanie samochodów i  ew. rekrutacja nowych kierowców. Jedyne, czego zmieniać nie trzeba, to badania techniczne taxi samochodów, którymi już dysponujesz – raz wykonane badanie pozostaje ważne na terenie całego kraju.

Oprócz tego, musisz dodać nowe miasto do swojego konta partnera flotowego. Tu sprawa jest prosta: należy utworzyć nowe konto partnera flotowego, korzystając z innego adresu email i nr. telefonu od poprzednio zarejestrowanych, a następnie powiadomić Bolt. Połączymy Twoje nowe konto z poprzednim, tworząc profil miasta. I pamiętaj: możesz rozszerzać działalność wyłącznie o polskie miejscowości, w których Bolt jest obecny!

Partner flotowy Bolt - cenne wskazówki

Cenne wskazówki

Jeśli zależy Ci na szybkim rozwoju biznesu, mamy dla Ciebie parę wskazówek, które przydadzą się każdemu nowicjuszowi. Wyjaśnimy, dlaczego warto stworzyć własną stronę internetową, jak działają bonusy dla flotowców i program rekomendowanych partnerów Bolt, a także zaprosimy Cię do naszej grupy partnerów flotowych na Facebooku.

Strona internetowa

Platforma Bolt działa w Internecie. Oferujemy aplikacje na smartfony, prowadzimy własną stronę na Facebooku, profil na Instagramie, szereg stron www… jednym zdaniem: jesteśmy tam, gdzie nasi użytkownicy, czyli pasażerowie i kierowcy. Siłą rzeczy, Ty także musisz być obecny w Internecie, nawet jeśli miałbyś zacząć tylko ze stroną na Facebooku.

Kolejny argument? Cóż, własna strona sprawia, że Twój biznes staje się wiarygodny, a ktoś, kto usłyszał o nim po raz pierwszy, nie musi widzieć się z Tobą osobiście – o jego istnieniu przekona się bez wychodzenia z domu. Poniżej znajdziesz przykładowe strony partnerów:

Renoma wśród kierowców

Największa liczba kierowców flotowych pochodzi z polecenia, a zatem trafiają do partnera dzięki znajomym, którzy już jeżdżą na Bolcie. Kierowcy Twojej floty również będą Cię polecać, o ile współpraca będzie się Wam układać pomyślnie. Musisz zadbać o swoją renomę. Zacznij od trzech cech, które wymieniamy poniżej, a znajdziesz się na dobrej drodze.

Przede wszystkim, bądź terminowy. Jeżeli przelew za poprzedni tydzień dociera do Ciebie we wtorek, niech kierowcy otrzymają go najpóźniej w środę – nie pozwalaj sobie na choćby jeden dzień zwłoki. Kierowcy bardzo to cenią (zresztą: trudno się dziwić).

Odbieraj telefon. Wyobraź sobie, że kierowcy “strzela” opona, gdy wykonuje przejazd i nie ma koła zapasowego w aucie, albo właśnie został poddany kontroli ITD i prosi, żebyś przyjechał na miejsce – np. by dowieźć wypis z licencji, którego zapomniał. W takich sytuacjach, powinien móc na Tobie polegać. A gdy firma urośnie, możesz wyznaczyć do tego odpowiednią osobę.

Występujesz przed kierowcą w roli pracodawcy, co wiąże się z koniecznością stałej kontroli, ale nie musisz być przy tym nieprzyjemny. Wręcz przeciwnie: bądź uprzejmy. Pamiętasz, ile razy chciałeś zmienić pracę ze względu na gburowatego szefa? Otóż to.

Grupa FB dla partnerów

Tworzymy społeczność partnerów flotowych na Facebooku, dzięki której możesz wymieniać się z innymi partnerami cennymi informacjami. Pojawiają się na niej wzory umów użyczenia auta, a także umów, na których zatrudniani są kierowcy; wskazówki dla nowicjuszy, dotyczące choćby odprowadzania podatku VAT; oraz bieżące informacje od nas, czyli Bolt.

Zatem… warto tam być! By dołączyć do grupy, musisz zalogować się na Facebooka, przejść do strony grupy i skorzystać z przycisku “Dołącz do grupy”. Następnie, musisz wprowadzić swój token eKasy z Portalu flotowego. Jeśli czytałeś już quick start eKasy, wiesz gdzie go znaleźć.

Program polecanych partnerów

Od kilku lat prowadzimy program polecanych partnerów flotowych. W jego ramach wybieramy kilku partnerów flotowych w każdym mieście, w którym działa nasz aplikacja, wyróżniających się świetną renomą wśród kierowców, zaangażowaniem i aktywną współpracą z samym Bolt.

Gdy partner zyskuje już pewną skalę (mowa o co najmniej 100 kierowcach, kilkunastu autach) i przekonaliśmy się o jego solidności, samodzielnie proponujemy dołączenie do listy polecanych partnerów flotowych. To sprawia, że do partnera trafia więcej kierowców – tych nowych i tych, którzy rozczarowali się poprzednim pracodawcą.

Podsumowanie

Wystarczy miesiąc przygotowań, by powitać Twojego pierwszego kierowcę i dołączyć do grona partnerów flotowych Bolt. To niewiele, zważywszy, jak szybko rośnie rynek przewozu osób w Polsce – i jakie perspektywy się z tym wiążą. Dlatego nie ma sensu zwlekać!

A jeśli masz już własną firmę, niezbędne dokumenty oraz zaplecze (w postaci auta i co najmniej jednego kierowcy), kliknij w baner poniżej. Rejestracja partnera zajmie Ci najwyżej trzy minuty, dostęp do Portalu flotowego otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych.

Zarabiaj jako przedsiębiorca

Share

Ostatnio dodane posty