Bolt nawiązał współpracę z Fundacją Feminoteka

May 04, 2022

Share
bezpieczeństwo

Bolt bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa w przejazdach i sprzeciwia się wszelkim aktom agresji i przemocy wobec pasażerów/pasażerek oraz kierowców/kierowczyń. Dlatego jeszcze w marcu opublikowaliśmy nasze zobowiązanie, zebrane w Standardy bezpieczeństwa w przewozach osób taksówką. Teraz ogłaszamy nawiązanie współpracy z Fundacją Feminoteka, z której pomocą podejmiemy szereg działań prewencyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.

 

Wobec naruszeń bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników aplikacji, Bolt stosuje zasadę “zero tolerancji”. Aby jeszcze wzmocnić ten przekaz, opublikowaliśmy w marcu nasze zobowiązanie dot. bezpieczeństwa, a teraz ogłaszamy rozpoczęcie współpracy z Fundacją Feminoteka, która niesie pomoc kobietom doświadczającym przemocy. 

W ramach tej współpracy powstaną treści szkoleniowe dla kierowców zarówno w formie artykułów jak i specjalnie opracowanego webinaru edukacyjnego. Ponadto Fundacja ponownie przeszkoli pracowników firmy Bolt, którzy na co dzień mają kontakt z użytkownikami aplikacji, aby zapewnić im niezbędne narzędzia i umiejętności komunikacyjne, a szukającym wsparcia pomoc na najwyższym poziomie. 

Od teraz, osoby poszkodowane, wymagające wsparcia psychologicznego, będą kierowane bezpośrednio do Fundacji Feminoteka, która udzieli im niezbędnej pomocy i opieki. 

Poprzez edukację, szerzenie dobrych standardów i przedstawienie jasnych kryteriów niedopuszczalnych zachowań, możemy wpłynąć na poziom bezpieczeństwa kobiet korzystających z usług firmy Bolt. Chcemy dać we współpracy naszą wiedzę i wspólnie działać w kierunku zwiększania świadomości o standardach antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych

– mówi Jolanta Gawęda z Fundacji Feminoteka.

***

Fundacja Feminoteka to działająca od 2005 roku organizacja ekspercka wspierająca kobiety z doświadczeniem przemocy, zwłaszcza seksualnej. Prowadzi telefon przeciwprzemocowy, oferuje bezpłatne wsparcie prawne, psychologiczne i terapeutyczne. Edukuje, szkoli, organizuje akcje, pisze petycje, opinie, wydaje publikacje na temat przeciwdziałania przemocy. Działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego.

Share

Ostatnio dodane posty