Situasjonsstudie: Redusere trafikktettheten og utslipp med elektriske sparkesykler

February 21, 2022

Del

Å hjelpe deg med å komme deg rundt i byen billigere er én ting, men å sikre for at du gjør det på en bærekraftig og praktisk måte – det er noe helt annet. Vi er sikre på at bruk av teknologi for å skape et effektivt nettverk av delte biler, sparkesykler, sykler og kollektivtransport vil bidra til å bygge en fremtid med mindre trafikk, mer boareal og mindre forurensning.

Bolt har en unik kundegruppe, som har til sammen persontransporttjenester og elsparkesykler i samme app. Dette betyr at vi forstår hvordan folk tar sine transportvalg og hvordan vi kan hjelpe dem med å finne grønnere alternativer.

Siden vi er i denne unike posisjonen, samarbeidet vi med Transportøkonomisk Institutt, TØI for å finne ut hvordan og om Bolt-appen kan brukes til å påvirke urbane mobilitetsvaner positivt. 

Modalskifte: Orientere folk mot mer bærekraftige mobilitetsalternativer

Vi er på oppdrag til å inspirere folk til å bruke lette, delte kjøretøy, som elektriske sparkesykler. Det er fordi de bidrar til å redusere byens trafikktetthet, støy og luftforurensning og gjør byer til bedre bostedet for alle.

Den praktiske siden av pilotprogrammet vårt var enkel. Bolt-brukerne som bestilte en tur som var kortere enn 3 kilometer, ble oppfordret til å bruke elsparkesykler i stedet. Anbefalingen om å velge et mer bærekraftig alternativ ble gitt kun når det var en tilgjengelig sparkesykkel innen 5-minutters gangavstand (300 meter eller mindre).

Etter datainnsamling ble det sendt til teamet ved TØI for metodologisk forskning.

Eksperimentet ble gjennomført i 10 europeiske byer i løpet av 4-6 ukers periode: Stockholm, Oslo, Gothenburg, Lisboa, Krakow, Madrid, Bordeaux, Brno, Ostrava, og Valletta.

Så hvordan gikk det? Hovedresultater av ekserimentet

Etter å ha mottatt anbefalingen om å bruke en sparkesykkel, påvirket tre hovedelementer en brukers beslutning:

  • Avstanden til destinasjonen — jo kortere avstand, desto større var sjansen for å bytte til en sparkesykkel;
  • Ventetiden mellom turforespørselen og ankomst — jo lengre ventetid, desto større var sjansen for å velge en sparkesykkel-tur;
  • Stedet hvor en sparkesykkel befant seg i – jo nærmere en sparkesykkel var til brukeren, desto større var sjansen for at tilbudet om å leie en var vellykket..

Tidligere forskning på substitusjonsmønstre for leide e-sparkesyklene i Europa fant at bare 5–10% av bilturene ble erstattet av sparkesykkel-turer. Eksperimentet vårt viste at hvis det ble oppmuntret, ville i gjennomsnitt 40–60% av Bolt-appens brukerne velge en sparkesykkel fremfor en delt tur – spesielt for kortere avstander.

I løpet av vårt forsøk ble det tatt 3800 ekstra sparkesykkel-turer i Oslo sammenlignet med våre gjennomsnittlige tall. I Lisboa økte antallet sparkesykkel-turer med 1500.

Dette viser at når folk ser ekstra sparkesykkel-informasjon i appen, er det mer sannsynlig at de endrer oppførselen sin på lang sikt.

Med andre ord, når folk oppdaget hvor enkelt og praktisk det var å bruke en sparkesykkel, var det mer sannsynlig at de valgte en i stedet for en bil i fremtiden.

For å bedre forstå brukeratferd og øke andelen miljøvennlig transport, vil vi fortsette samarbeidet med Transportøkonomisk institutt. Mer spesifikke planer vil bli bekjentgjort senere i år.

Klimapositive operasjoner med sparkesykler

Å oppmuntre folk til å komme rundt i byen på bærekraftige måter er bare én side av mynten. Vi tar sikte på å gjøre den andre siden – vår servicevirksomheten – så grønn som mulig også.

Vårt oppdrag tar til orde for bedre byer for alle, ved å tilby mer effektive og miljøvennlige mobilitetsalternativer for å redusere individuell avhengighet av personbiler, og forbedre livskvaliteten: redusere trafikk, sammen med utslipp og støyforurensning, minimere ulykker, avlaste offentlige steder og gjøre transportmidler mer tilgjengelige og rimeligere.

Vi ønsker å oppmuntre folk til å bruke den passende delte mobilitetsløsningen for deres spesifikke behov. Og lette, delte kjøretøy, som sparkesykler, er en del av løsningen som trengs for å oppfylle Net-Zero-målene som de fleste europeiske byer lover.

Natalia Gutiérrez, Leder for Bærekraft i Bolt

Vi er forpliktet til å bygge og opprettholde det mest effektive sparkesykkel-driftssystemet på markedet. For å fullføre dette, skal vi:

  • Drive en bærekraftig utviklingskjede for våre spesialbygde resirkulerbare sparkesyklene, noe som reduserer avfall;
  • Bruke fornybar energi i våre varehus der det er mulig;
  • Bruke toppmoderne operativ programvare som minimerer reiseavstanden for å lade sparkesyklene og hjelper oss med å optimalisere ruter for nødvendige turer;
  • Prioritere å leie varehus nærmere bysentrum, for å redusere avstanden til utplassering av sparkesyklene og hentepunkter;
  • Bruke energieffektive kjøretøy (elektriske eller nullutslippskjøretøy der det er mulig) for å levere og samle inn sparkesyklene og elsyklene våre.

Med tanke på alle faser av operasjonstiden for elektriske sparkesyklene våre, er vi klimapositive i sparkesykkel-driften vår. Vi tar sikte på å gå et skritt lenger enn å oppnå karbonnøytralitet ved å fjerne ytterligere CO2 fra atmosfæren – noe som gir større fordel for miljøet vårt.

Hjelpe europeiske byer med å lede en overgang til netto nullutslipp innen 2030

Forskningen vår med Transportøkonomisk institutt er tilpasset tilnærmingen til det nye European Urban Mobility Framework, utgitt i desember 2021. Rammeverket anser nye mobilitetstjenester som en del av en multimodal, integrert tilnærming til bærekraftig urban mobilitet, som styrker kollektivtransport og erstatter bil bruk.

Ved å bygge et modal shift-program, bidrar vi til bærekraftig og integrert urban mobilitet og spiller vår rolle i å hjelpe europeiske byer med å lede overgangen til netto nullutslipp innen 2030.

I tillegg, i sammenheng med det nye European Urban Mobility Framework, er det behov for å utvikle seg i miljøeffektive alternativer for å bidra til EU Green House Gas reduction targets.

Med 68% av verdens befolkning anslått til å bo i byområder innen 2050 (83,7% – 369,9 millioner – i Europa og 43% – 1 milliard – i Afrika), forplikter Bolt seg til å støtte byer i å møte disse tre utfordringene:

  • Sikre like muligheter: Vi tilbyr rimelig og trygg transport for alle samtidig som vi skaper inntektsmuligheter. Mobilitet er en vektor for endring — å gi noen muligheten til å bevege seg rundt i byen bidrar til å støtte en sterkere økonomi og en høyere levestandard. Vi forplikter oss til å gi tilgang til trygg og rimelig transport for alle ved å øke vår tilstedeværelse i byområder med lav mobilitet.
  • Urban resiliens: I samarbeid med byer utvikler vi løsninger for å takle mobilitets saker. Vi ønsker å hjelpe byer og innbyggerne til å møte utfordringer ved å dele kunnskap og relevante mobilitets data.

Bli med på vårt grønne initiativ!

Vi har ambisiøse planer, men vi vil ikke nøye oss med mindre. Vi er stolte over å lede skiftet mot et grønnere og mer helhetlig bymiljø, en tur om gangen.

Hvis du vil bli med på reisen vår og bidra til en grønnere verden, er det bare å laste ned Bolt-appen og komme i gang!

Del

Siste innlegg