Visi braucieni ar Bolt Eiropā tagad ir oglekļa emisiju ziņā neitrāli

October 22, 2019

Dalīties
Carbon neutral Bolt

Bolt turpina strauju progresu ceļā uz savu misiju – atvieglot pārvietošanos pilsētās miljoniem cilvēku visām pasaulē un padarīt to ātrāku, ērtāku un izvedīgāku. 

Līdz ar 6. gadu transporta nozarē, mēs esam pārliecināti, ka pāreja uz kopīgi lietojamiem un efektīvi izmantojamiem transportlīdzekļiem – elektromobiļiem, velosipēdiem, elektroskrejriteņiem un sabiedrisko transportu, ir vienīgā reālā alternatīva, lai izvairītos no situācijas, kad katram cilvēkam ir nepieciešama sava privātā automašīna. Tā ir nākotne ar mazāku satiksmi, pieprasījumu pēc autostāvvietam un piesārņojumu, kur vienlaicīgi arī būtu vairāk laiks un vieta lietām, kurām patiešām ir nozīme.

Lai dotu savu pienesumu, mēs esam izstrādājuši Zaļo Plānu (Green Plan) – ilgtermiņa projektu samazināt Bolt atstāto ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Mūsu pirmais solis ir padarīt visus braucienus ar Bolt Eiropā oglekļa emisiju ziņā neitrālus.

Lielākais kopbraukšanas uzņēmums Eiropā, kas brīvprātīgi apņemas izlīdzināt oglekļa emisijas.

Sākot ar šodienu visi braucieni ar Bolt Eiropā būs oglekļa emisiju ziņā neitrāli. Tātad, kad pieņemsi lēmumu doties ceļā ar Bolt, Tu vienlaicīgi izvēlēsies cīnīties pret klimata pārmaiņām – un tas Tev neko nemaksās.

Atbalstot vairākus CO2 emisiju izlīdzināšanas projektus visā pasaulē, mums ir iespēja atsvērt emisijas, kas veidojas Bolt braucienu laikā, un tādā veidā padarīt braucienus zaļākus.

Mēs lepojamies, ka esam lielākā kopbraukšanas platforma Eiropā, kas brīvprātīgi apņemas spert tik būtisku soli, investējot miljoniem eiro oglekļa emisiju samazināšanas projektos.

Bolt Zaļais Plāns

Bet ko tieši mēs plānojam darīt? Zaļā Plāna galvenie mērķi ir:

  1. Līdz 2025. gadam neitralizēt Bolt pienesumu Eiropas transporta nozares CO2 emisijās, kompensējot vismaz 5 miljonus tonnu.
  2. Mūsu platformā piedāvāt zaļākus pārvietošanās veidus, ieviešot vairāk elektriskos automobiļus, skrejriteņus un citus videi draudzīgus transporta līdzekļus
  3. 2020. gada laikā izlīdzināt Bolt ofisos visā pasaulē radīto CO2 pēdas nospiedumu

Kāpēc oglekļa izlīdzināšana?

Klimata pārmaiņas ir viens no būtiskākajiem draudiem cilvēcei 21. gadsimtā. To rezultātā ir mainīta Zemes ģeoloģiskā un ekoloģiskā sistēma, kas attiecīgi izraisa ārkārtējus laikapstākļus, vides apdraudējumus un paaugstinātu savvaļas ugunsgrēku risku. Ja mēs kopīgi nesāksim samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas, tad turmākajos gados to nodarītais kaitējums aizvien palielināsies.

Oglekļa izlīdzināšanas projekti nav vienīgais risinājums, tie ir tikai viens no veidiem, kā mazināt  CO2 izmešus atmosfērā, investējot atjaunojamās enerģijas ieguves veidos, piemēram, vēja un saules enerģijā, vai atbalstot projektus, kas samazina oglekļa dioksīda daudzumu gaisā, piemēram, koku stādīšanā un oglekļa piesaistīšanā no gaisa.

Bolt ir augoša transporta ekosistēmas daļa, tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir jāuzņemas atbildība un jāpalīdz atrast risinājums. Mēs atrodamies unikālā situācijā, kur varam būt viens no virzītājspēkiem, lai mainītu nozari gan iekšēji, gan ārēji. Mēs ceram, ka mūsu Zaļais Plāns rādīs piemēru citiem uzņēmumiem, lai mēs kopīgi varētu virzīties uz priekšu.

Ko tas nozīmē Tev?

Tev nekas nav jādara citādāk un Tev nebūs jāmaksā vairāk nekā iepriekš. Tev ir tikai jāatver Bolt aplikācija un, kā jau ierasts, jādodas ceļā! Lejupielādē Bolt aplikāciju un izmanto to, kad nepieciešams.


*Mūsu oglekļa izlīdzināšanas projekts būs sadarbībā ar Natural Capitals Partners.
**CO2 izlīdzināšanas projektā iekļautās valstis ir Apvienotā Karaliste, Portugāle, Francija, Malta, Austrija, Zviedrija, Somija, Polija, Ukraina, Azerbaidžāna, Krievija, Lietuva, Igaunija, Čehija, Latvija, Gruzija, Rumānija, Horvātija, Slovākija, Kazahstāna, Ungārija, Kipra, Serbija, Armēnija
Dalīties

Pēdējie ieraksti