„Bolt“ parama Ukrainą remiančioms organizacijoms – daugiau nei 5 mln. eurų

April 27, 2022

Share
bolt supports ukrain

Mes palaikome Ukrainą ir jos žmones – kai Rusijos kariuomenė negailestingai įsiveržė į šalį, mes įsipareigojome dvi savaites (pradedant kovo 1-ąja) nuo kiekvieno „Bolt“ ir „Bolt Food“ užsakymo Europoje 5 proc. skirti Ukrainą remiančioms nevyriausybinėms organizacijoms.

Nors prie bendros sumos prisidėjo kiekviena „Bolt“ kelionė ir „Bolt Food“ maisto pristatymas, ši finansinės paramos iniciatyva neturėjo įtakos nei mūsų paslaugų kainoms, nei vairuotojų ir kurjerių pajamoms. 

„Bolt“ klientų dėka paramai mums pavyko skirti daugiau nei 5 mln. eurų. Džiaugiamės, kad prisidėti prie pagalbos Ukrainai galėjome ne tik pinigais, tačiau ir neįtikėtinomis iniciatyvomis, kurių ėmėsi mūsų darbuotojai.

Kiek anksčiau jums pateikėme sąrašą Ukrainą remiančių nevyriausybinių organizacijų, kurias tąkart pasiekė dalis paramai skirtų lėšų. Na, o dabar pateikiame antrąjį sąrašą organizacijų, kurioms iškeliavo kita dalis „Bolt“ paramos. Taip pat sužinosite, kaip šie pagalbai skirti pinigai realizuojami.

Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra

Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR) paaukotomis lėšomis gina pabėgėlių teisės, padeda namų netekusiems ir iš šalies išvykti privalėjusiems ukrainiečiams išvysti šviesesnę ateitį. Dėka didesnės regioninės paramos galėjome paremti jų veiklą Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse: Rumunijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Moldovoje.

Šią organizacija tiesiogiai paremti galite jos internetinėje svetainėje.

Talino „Rotary“ klubas

Talino „Rotary“ klubas už paaukotas lėšas nupirko ir į Ukrainą išsiuntė penkis greitosios pagalbos automobilius bei įvairių medicininių priemonių ir maisto produktų.

„Mercy Corps“

„Mercy Corps“ už gautas lėšas Ukrainoje ir su ja besiribojančiose šalyse – Rumunijoje ir Lenkijoje – teikia humanitarinę pagalbą, pavyzdžiui, būtiniausius maisto produktus ir higienos reikmenis.

Šią organizacija tiesiogiai paremti galite jos internetinėje svetainėje.

Tarptautinis gelbėjimo komitetas Lenkijoje

Tarptautinis gelbėjimo komitetas Lenkijoje paaukotas lėšas skiria būtinajai skubiajai pagalbai teikti. Organizacija rūpinasi, kad Ukrainos karo pabėgėliams Lenkijoje netrūktų antklodžių, šiltų drabužių, maisto, pinigų ir pan.

Šią organizaciją tiesiogiai paremti ir prisidėti prie pagalbos pabėgėliams galite Tarptautinio gelbėjimo komiteto internetinėje svetainėje.

Estijos Prezidentės Kaljulaid fondas

Estijos Prezidentės Kaljulaid fondas gautas lėšas skiria nepriklausomiems Ukrainos žiniasklaidos kanalams ir ukrainiečių žurnalistams remti.

Paremti šio fondo veiklą galite jo internetinėje svetainėje.

„Refugee Support Europe“

„Refugee Support Europe“ rūpinasi, kad į Moldovą ir Rumuniją atvykstantiems pabėgėliams užtektų maisto, karštų gėrimų ir higienos reikmenu, stengiasi suteikti visą reikalingą informaciją ir kitokią būtinąją pagalbą. Taip pat ši organizacija yra pasirengusi finansuoti karo pabėgelių iš Ukrainos apgyvendinimą privačiuose būstuose. 

Parama prisidėti prie šios organizacijos misijos galite jos internetinėje svetainėje.

„War Child“

„War Child“ organizacija paramos lėšas skiria karo zonoje dirbančioms organizacijoms apmokyti, kad šios nukentėjusiems vaikams galėtų kuo greičiau suteikti psichologinę pagalbą. 

Prie pagalbos vaikams prisidėti galite parama organizacijos internetinėje svetainėje.  

Prisidėti galite ir jūs

Ukrainoje šiuo metu vyksta ypač sudėtinga humanitarinė krizė. Padėti gali kiekviena auka ir kiekvienas atsidavęs savanoris. Kreipkitės į vietinę pagalbos pabėgėliams organizaciją ir tikrai sužinosite, ką galite nuveikti karo pabėgėlių naudai. Neabejojame, kad papildomų rankų visada trūksta Raudonojo Kryžiaus draugijai.

Skaitykite naujienas ir sekite informaciją, tačiau būkite labai budrūs ir atsargiai vertinkite viską, ką sužinote. Naujienas skaitykite tik patikimuose ir gerai žinomuose portaluose. Pasirūpinkite, kad atsargumo nepritrūktų ir jūsų draugams bei šeimos nariams.

Laikykis, Ukraina!

Share

Naujausi įrašai