Koostöö Fuseboxiga aitab elektriliikureid nutikalt laadida

November 17, 2022

Jaga

Oleme ettevõttena seadnud eesmärgiks vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja seetõttu otsime pidevalt lahendusi, mis aitaksid meil panustada rohelisema ja keskkonnasäästlikuma tuleviku loomisse.

Sellega seoses hakkasime mõtlema, kas meil oleks võimalik oma tõukerattaid laadides vähendada energiatarbimist ajal, kui elektrinõudlus on suur, ja suurendada siis, kui tarbimiskoormus on väiksem.

Vastus on jah! Kuid me vajasime abi.

Selleks et saaksime olla kindlad, et meie elektriliste tõuke- ja jalgrataste laadimine toimub taastuvenergiat kasutades ja väljaspool tipukoormusega perioode, ühendasime jõud Fuseboxiga, mis pakub Põhjamaades ja Baltikumis paindliku energiatarbimise teenuseid.

Fusebox on sild tarbijate ja elektriturgude vahel, mis aitab juhtida energiatarbimist, säästa raha ja vähendada CO2 heitkoguseid.

Väiksema tarbimiskoormusega perioodidel laadimise mõju

Enamik inimesi jõuab töölt koju, teeb süüa ja peseb pesu enam-vähem samal ajal ja kõik see avaldab tugevat survet elektrivõrgule. Meie aga ei taha seda survet rohkem kasvatada ja laadida oma sõidukeid ajal, kui nõudlus on niigi suur.

Peale selle avaldab tipukoormusega perioodidel laadimine kõige suuremat mõju CO2 heitkogustele – seda seetõttu, et peaaegu iga kord, kui laed oma sõidukit tipukoormusega perioodil, suureneb energianõudlus veelgi.

Sellistel perioodidel energia tootmiseks on vaja kasutada tipukoormuse jaamu – need on väikesed elektrijaamad, mis töötavad tavaliselt fossiilkütustel ja tekitavad seetõttu suurtes kogustes süsihappegaasi (keskmiselt 500 kg / 1 MWh). 

Väiksema tarbimiskoormusega ajal laadimine vähendab aga vajadust kasutada tipukoormuse jaamu ja seeläbi väheneb ka õhku paiskuv CO2 hulk.

Vähendame CO2 heitkoguseid

Fuseboxiga on meil võimalik juhtida oma elektrinõudlust ja jälgida kasutatavaid energiaallikaid. See tähendab, et saame laadimisprotsessi edasi lükata ajani, kui võrkudes on saadaval keskmisest suurem kogus taastuvatest energiaallikatest toodetud, CO2-vaba elektrit.

Kui laeme oma sõidukeid energiaülejäägiga perioodidel (päikeselistel päevadel kella 10.00–16.00), muudame ülejäägi kasulikuks tarbitavaks energiaks. Samuti saame ajastada laadimist roheenergiaga perioodidele.

Otsustasime sellist lähenemist katsetada oma laadimisjaamadega Tallinnas. Ühes laadimisjaamas läbi viidud pilootprojekt näitab, et kui hakkaksime Fuseboxi abiga jälgima kõiki praeguseid ja tulevasi laadimisjaamasid, saaksime järgmise viie aasta jooksul vältida potentsiaalselt 9600 tonni CO2 heitkoguste eraldumist atmosfääri. Selline kogus on võrdne näiteks 72 000 kilekoti tootmise või autoga läbitud 580 000 kilomeetriga.

Kasulik kõigile

Positiivne mõju ei ole seotud ainult keskkonnaga. Laadides sõidukeid jätkusuutlikult ja kindlatel aegadel, säästame raha ja saame pakkuda oma klientidele soodsamaid hindu. Ühesõnaga – kõik võidavad!

See on võimalik, kuna CO2 jalajälge optimeeriv laadimisprotsess vähendab märkimisväärselt laadimiskulusid – energiahinnad on enamasti soodsamad siis, kui tarbimiskoormus on väiksem ja taastuvallikatest toodetud elektri maht suurem.

Tutvume praegu ka teiste võimalustega, mis võimaldaksid meil säästvaid laadimisprotsesse laiemalt kasutusele võtta. Plaanime sellist lahendust juurutada näiteks ka oma ladudes, et saaksime energiatarbimist paremini hallata ja vähendada veelgi oma tegevuse mõju keskkonnale.

Me ei jõua ära oodata, millal saame nende muudatuste tulemusi sinuga jagada!

Jaga

Hiljutised postitused