Kliimapositiivseks 2020. aasta lõpuks: Bolti jätkusuutlike tõukerataste lubadus

September 16, 2020

Jaga
1200x628_Bolt eScooters Sustainability pledge

Aidata sul kiirelt ja mugavalt ringi liikuda on üks asi, kuid tagada, et saad seda teha ka keskkonda negatiivselt mõjutamata – see on juba teine tera. Jätkusuutlikkus on meie jaoks väga oluline ja nii ongi meil väga hea meel teada anda meie uuest pühendumusest — Bolti jätkusuutlike tõukerataste lubadusest.


Bolti jätkusuutlike tõukerataste lubadus

Täna astume sammu edasi ja lubame 2020. aasta lõpuks muuta Bolti tõukerattad kliimapositiivseks. 

Kliimapositiivsus tähendab seda, et eemaldame atmosfäärist rohkem süsinikku, kui meie tõukerataste tootmine ja hooldamine seda toodab.

Selleks:

 • tagame meie taaskasutatavatele ja eriprojekti järgi toodetud tõukeratastele jätkusuutliku tootmisahela vähendades jäätmeid ning hoides nende kogukulu madalaimal võimalikul tasemel;
 • kujundame ja hoiame ülal turu efektiivseimat tõukerataste süsteemi, minnes üle taastuvatele energiaallikatele ja optimeerides iga sammu tarneahelas;
 • jagame asjakohaseid andmeid ja suhtleme linnadega, kus tegutseme, et aidata neil liikuda rohelisema ja terviklikuma linnatranspordi poole;
 • toetame süsinikuheiteid vähendavaid projekte ning kasutame võimalusel taastuvenergiaallikaid.

Keskendume taaskasutatavatele materjalidele ja jätkusuutlikule tootmisele

2018. aastal sisenes Bolt mikromobiilsuse maailma. Sellest ajast alates oleme laienenud tõukerataste renditeenusega enam kui 40 linna.

Nagu meie sõidujagamisteenuse puhul, mis pakub alates 2019. aastast kogu Euroopas süsinikuneutraalseid sõite, on ka Bolti tõukerataste arendamise keskmes olnud alati jätkusuutlikkus. Seda rõhutasime juba mais, kui tõime turule oma esimese eriprojekti järgi valmistatud keskkonnasõbraliku elektritõukeratta.

@aga.trawinska, Bolt’s custom-built e-scooter

See äärmiselt jätkusuutlik tõukeratta mudel on:

 • modulaarne — võimaldades paremat remonditavust, pakkudes kuni viie aasta pikkust eluiga ja kasutades oluliselt vähem plastmassi kui konkureerivad mudelid;
 • valmistatud suures osas taaskasutatavast alumiiniumist ja teistest korduvkasutatavatest materjalidest, muutes ratta äärmiselt vastupidavaks ning tänu sellele ka keskkonnasõbralikumaks;
 • kerge, mis tähendab, et selle tootmise ja transportimise ajal on ratta süsinikujälg märkimisväärselt väiksem.

Aga asi ei piirdu ainult riistvaraga. Meil on ka:

 • igas linnas kohalikud mehaanikud, kes vastutavad selle eest, et rattad oleksid regulaarselt hooldatud;
 • toimumas kohalikud ohutuspäevad, kus õpetame sõitjaid tõukerattaid vastutustundlikumalt kasutama ning lisaks jagame näpunäiteid ohutuks ratta kasutamiseks meie rakendusesisese ohutusfunktsiooni kaudu;
 • paindlik tarneahel, mis aitab meil taastada 99% kahjustatud tõukeratastest ja need tänavatele tagasi tuua, mitte maha kanda.

Tänu sellisele jätkusuutlikule arendusele oleme suutnud vähendada jäätmeid ning meie tõukerataste tootmise ja hooldamise kogukulud on turu kõige madalamad. Nii oleme saanud oma taskukohase ja keskkonnasõbraliku mikromobiilsuse teenust laiendada üle kogu Euroopa.

Aga see on alles algus.

Jätkusuutlik tegevus

Jätkusuutlik arendus on vaid mündi üks külg. Püüame muuta ka teise poole – teenuse ülalpidamise – võimalikult roheliseks.

Meie eesmärgiks on muuta kogu Bolti tõukerataste haldussüsteem turu efektiivseimaks. Selleks:

 • kasutame võimaluse korral juba praegu ladudes taastuvenergiat;
 • läheme enne 2021. aasta lõppu ladudes üle ainult taastuvenergia kasutamisele (ka tõukerataste laadimiseks);
 • kasutame kaasaegset tarkvara, mis vähendab marsruuti tõukerataste laadimiseks ja aitab meil vajalikke sõite optimeerida;
 • prioritiseerime kesklinnale lähemal asuvate ladude rentimise, vähendades vahemaad tõukerataste pealekorjepaiga ja laohoone vahel;
 • kasutame energiasäästlikke sõidukeid tõukerataste laialiveoks ja kokku kogumiseks (võimaluse korral elektrisõidukeid) või neutraliseerime mitte-elektriliste sõidukitega tehtud sõitudel tekkiva süsinikuheite.

Arvestades kõiki tõukeratta elutsükli osi, lubame Bolti tõukerattad muuta 2020. aasta lõpuks kliimapositiivseks. See tähendab, et meie eesmärk on toetada süsinikuheiteid tasakaalustavaid projekte ja kasutada taastuvad energiaallikaid eemaldamaks atmosfäärist rohkem süsinikku, kui meie tõukerataste tootmine ja hooldamine seda toodab.

Shifting toward greener urban transport

Liikumine rohelisema linnatranspordi poole

Euroopa Komisjon on üha enam keskendunud linnakeskkondade parandamisele. Eeldatakse, et juba sellel aastal elab peaaegu 80% kõigist ELi kodanikest linnades. Lisaks sellele on Euroopa Keskkonnaagentuuri aruande kohaselt 23% transpordi süsinikdioksiidi heitkogustest pärit Euroopa linnadest.

Boltil on ainulaadne kliendibaas, mis koondab ühte rakendusse sõidujagamisteenuse ja tõukerataste kasutajad. See annab meile suurepärase ülevaate sellest, kuidas inimesed oma transpordivalikuid teevad ja kuidas neid rohelisemate valikute poole poole suunata.

Lubame jagada asjakohaseid andmeid ja suhelda linnadega, kus tegutseme. Meie eesmärk on parandada transporditeenuseid, aidata kaasa linnaplaneerimisele ja luua korralik taristu, võttes arvesse ka andmekaitse põhimõtteid.

Praeguseks oleme teada saanud seda, et kuni 70% tõukeratastega tehtud sõitudest tehakse kodust tööle ja tagasi sõitmiseks. Pea 40% sõitudest lõpetatakse ühistranspordi peatuste lähedal, mis näitab, et tõukerattaid kasutatakse viimase või esimese miili valikuna. Ja mis kõige toredam, seeläbi vähenevad ka ummikud.

Võimaluse korral on vähemalt 9% meie aktiivsetest sõidujagamisteenuse kasutajatest valmis oma lühikeste reiside jaoks kasutama ka rohelisemat valikut, valides autosõidu asemel elektrilise tõukeratta.

Keskkonnasõbraliku transpordi osakaalu suurendamiseks tutvustame aktiivselt oma sõidujagamisteenuse kasutajatele Bolti tõukerattaid ning lõime sõitude eest tasumiseks ka mugavamad makselahendused (tõukeratta passid).

Committing to sustainability with our Green Plan

CO2 tasakaalustamise projektid

Meie elektritõukerataste süsinikuheite kompenseerimiseks osaleme kahes väga erilises projektis.

 1. Toetame arenevat veetaristut Sahara-taguses Aafrikas (projekt, mida on sõltumatult tunnustatud kuldse standardiga)
 2. Panustame tuuleenergia projektidesse Hiinas ja Indias. Need projektid kontrollitakse sõltumatult CDM- ja VCS-standardite järgi.

Selleks, et muuta rattad kliimapositiivseks, toetame Million Mangroves projekti ning panustame mandlipuude taastamisesse Keenias, istutades 2000 mandlipuud. Üks iga Bolti töötaja kohta.

Mandlipuud on tuntud “imepuudena” ja suudavad imada 4x rohkem süsinikku kui vihmamets. Kahjuks on 35% puudest globaalselt juba maha raiutud.

Pühendume jätkusuutlikkusele meie Green Plan’iga

Lisaks sellele, et meie soov on muuta tõukerataste areng ja tegevus kliimapositiivseks, oleme Green Plan’i raames võtnud kohustuse neutraliseerida meie Euroopa autosõitude süsinikuheite.

Meie Green Plan koosneb kolmest põhieesmärgist:

 1. vähendada Bolti süsinikuemissiooni Euroopa transpordisektoris 2025. aastaks vähemalt 5 miljoni tonni jagu;
 2. vähendada süsinikuemissiooni Euroopa transpordisektoris, pakkudes inimestele uusi võimalusi keskkonnasäästlikumaks linnatranspordiks;
 3. muuta linnad rohelisemaks, laiendades elektriliste tõukerataste pakkumist uutesse paikadesse ning võimaldada Bolti kasutajatel annetada keskkonnasäästlikesse algatustesse.

Niisiis, kui otsustad sõita Boltiga – olgu see siis neljal või kahel rattal – valid ka jätkusuutlikuma lahenduse (… ja seda ilma lisakuludeta)!

Liitu meie rohelise algatusega!

Tõsi, meie plaan on ambitsioonikas, kuid vähemaga me ei lepi. Oleme hea meelega rohelisema ja terviklikuma linnakeskkonna liikumise eestvedajad. Üks sõit korraga.

Kui soovid samuti olla osa meie teekonnast ja panustada rohelisemasse maailma, siis sul on vaja ainult Bolti rakendus alla laadida ning teele asuda!

bolt_elektritõukeratas

Jaga

Hiljutised postitused