Euroopa tööreiside tulevik: kümme ennustust 2023. aastaks

November 29, 2022

Jaga
verslo kelioniu tendencijos

Tööreisid seilavad praegu suurte muutuste tuules. Pandeemia pani selle valdkonna peaaegu täielikult pausile, õhus on ülemaailmse majanduslanguse märke ja kliimamuutused on järjest suurenev murekoht. Samal ajal hakkavad inimesed aga videokõnedest väsima ja soovivad järjest rohkem oma kolleegidega silmast silma kohtuda. On selge, et muutunud maailmas peab tööreiside puhul arvesse võtma töötajate ohutust, kulude kokkuhoidu ja keskkonnakaitsega seotud eesmärke ning kõige selle tõttu võib tulevaste tööreiside organiseerimine osutuda küllaltki keeruliseks ülesandeks.

Panime sellesse blogipostitusse kirja Bolt Businessi tiimi ennustused, mis aitavad sinu ettevõtte 2023. aasta tööreise ja -sõite paremini planeerida.

Kümme tööreiside trendi: mida toob 2023. aasta?

Pärast pandeemia põhjustatud ebakindlust on aeg tuua sinu meeskonna tööreisidesse ja -sõitudesse stabiilsust. See tähendab kulutõhusate, keskkonnasäästlike ja ohutute reiside korraldamist nii, et töötajal oleks võimalik oma plaane viimasel hetkel muuta.

Milliseks kujuneb Bolt Businessi tiimi arvates 2023. aasta tööreisidele?

 1. Suurte kulutuste aeg on möödas.
 2. Tööreisidel veedetud aega kulutatakse intensiivsemalt.
 3. Reisijatele hakatakse pakkuma rohkem paindlikkust.
 4. Fookus liigub ettevõtte reisipoliitikale.
 5. Ettevõtted hakkavad järjest enam mõtlema oma keskkonnajalajälje peale.
 6. Mikromobiilsus muutub järjest populaarsemaks.
 7. Traditsioonilise sõidukipargi tähtsus väheneb.
 8. Tööandjad kasutavad sõiduhüvitist, et hoida oma töötajaskonda.
 9. Keskendutakse lennujaamasõitude parandamisele.
 10.  Ettevõtted seavad prioriteediks ohutuse.

1. Suurte kulutuste aeg on möödas 

Majanduskasvu aeglustumise tõttu jälgivad ettevõtted oma väljaminekuid üha pingsamalt ja seetõttu vähendatakse oluliselt ka tööreisidele tehtavaid kulutusi.

Reisimine on paljude ametikohtade puhul siiski lubatud, kuid ettevõtted tahavad veenduda, et töötajad ei kulutaks ette nähtud eelarvest rohkem. Tehtud kulutuste läbipaistvus ja kuluhaldus muutuvad veel olulisemaks, sest ettevõtted vajavad kindlustunnet.

Varem oli ärireisijatel võimalik kulutada nii palju, kui tahtsid, ja tuua raamatupidajale hunniku tšekke, ilma et neil endil oleks olnud tehtud kulutustest korralik ülevaade. Sellised ebameeldivad üllatused jäetakse nüüd minevikku.

Nick Powell, Bolt Businessi asepresident

2. Tööreisidel veedetud aega kulutatakse intensiivsemalt

Pandeemiaaegne vajadus kaugtöö järele suurendas videokõneplatvormide populaarsust märkimisväärselt ja paljud ettevõtted tõdesid, et edukalt on võimalik tegutseda ka veebi kaudu. Kuid veebikoosolekute kõikidest plussidest hoolimata aitavad need suhteid luua vaid teatud piirini ja nende uudsus hakkab ajapikku kaduma.

„Videokõneväsimus on päriselt olemas,“ ütleb Nick Powell, „ja see toob endaga kaasa silmast silma kohtumiste arvu suurenemise, eriti kehtib see ettevõtteväliste partnerite ja koosolekute puhul.“ Selleks et muuta kohtumised kulutõhusamaks, lepivad töötajad kokku mitu kohtumist järjest, et vähendada tööreiside arvu.

Videokõnedel on suhtluses endiselt oluline koht, kuid neid kasutatakse näost näkku kohtumiste täiendamiseks.

Cassandra Albertine, piirkondlik müügijuht, sõnab: „Parimad suhted sõlmitakse inimestega päriselus kohtudes. Ma usun, et pandeemia pani enamikku meist väärtustama vahetut suhtlust ja mõistma, kui olulist rolli see meie eludes tegelikult mängib.“

Ettevõtted muutuvad järjest teadlikumaks silmast silma kohtumistega kaasnevatest kuludest. Kulude vähendamiseks reisitakse vähem ja reisiperiood on intensiivne – näiteks võib nädala kestev tööreis olla kella 9–18 koosolekuid peaaegu täis planeeritud.

Andrew Short, strateegilise partnerluse juht

3. Reisijatele hakatakse pakkuma rohkem paindlikkust

Pandeemia näitas ilmekalt, et plaanid võivad ootamatult ja kiiresti muutuda – olgu selle põhjuseks siis lendude ärajäämine või hoopis piiride sulgemine. Seetõttu on oluline pakkuda oma meeskonnale reisimisel paindlikkust.

Selleks et paindlikkus oleks kulude vähendamisega kooskõlas, tööta välja poliitika, mis aitab sinu töötajatel vastu võtta õigeid otsuseid.

Paku oma töötajatele paindlikkust. Hilisõhtul lennujaamas olles pole kohe kindlasti meeldiv, kui rakenduses olev reisipoliitika takistab kiiresti tegutsemist.

Amy Hackett, müügijuht

4. Fookus liigub ettevõtte reisipoliitikale

Kulude minimeerimine ja paindlikkus sõltuvad hästi läbi mõeldud reisipoliitikast. Ettevõtte reisipoliitika paikapanemisse aja investeerimine tasub end ära, sest see

 • hoiab kulutusi kontrolli all; 
 • näitab, et usaldad oma meeskonda ja nende otsuseid;
 • aitab ära hoida ebavajalikke väljaminekuid.

Tuleb aga meeles pidada, et kõigile sobivat reisipoliitikat välja töötada on väga keeruline, kui mitte võimatu, nii et universaalse lahenduse asemel tasuks kasutusele võtta mitu poliitikat, mis vastavad eri töötajate ja osakondade vajadustele. Niimoodi mõistab iga töötaja, millist transporti on võimalik kasutada, ja ettevõtte kulud jäävad alati eelarve piiridesse.

Kuna järjest enam ettevõtteid hakkab oma kulusid kokku tõmbama, saab reisipoliitikast ettevõtete kuluhalduse lahutamatu osa.

Gerhard Spitsak, müügijuht

5. Ettevõtted hakkavad järjest enam mõtlema oma keskkonnajalajälje peale 

Ka tööreiside puhul on märgata nihet keskkonnateadlikkuse poole. Viimastel aastatel on ettevõtted seadnud endale kliimaeesmärke ja kuna seatud eesmärkide tähtajad lähenevad, hakatakse 2023. aastal nende nimel intensiivsemalt tegutsema.

Ettevõtete esimene eesmärk on kompenseerida reisimisest ja sõitudest tulenevaid süsinikdioksiidi heitkoguseid ning seetõttu soovivad ettevõtted näha aruandeid oma CO2 heitkoguste kohta. Bolt Businessiga sõitmine annab selge ülevaate läbitud kilomeetritest, tekkinud heitkogustest ja tõendi nende kompenseerimise kohta.

Sellele järgneb vajadus muuta töötajate liikumisharjumusi, muutes keskkonnasäästlike lahenduste, nt elektriliikurite või elektri- ja hübriidautode eelistamise lihtsamaks.

Ettevõtted soovivad luua keskkonnasäästlike sõitude eelarve, mis võimaldab töötajatel teha teatud summa eest kuus loodushoidlikke sõite. Selle eesmärk on vähendada sõltuvust isiklikest autodest ja parandada linna üldisemaid jätkusuutlikkuse näitajaid. Peale selle on see meeldiv lisahüve töötajatele. Näeme ka järjest enam, et ettevõtted eraldavad eelarvest raha kergliikurite ja elektrisõidukitega tehtud sõitudeks.

Andrew Short, strateegilise partnerluse juht

6. Mikromobiilsus muutub järjest populaarsemaks

Nihe jätkusuutlikumate sõitude poole tähendab, et mikromobiilsus (näiteks elektrilised tõuke- ja jalgrattad) muutuvad järjest populaarsemaks.

Tõuke- või  jalgrattaga töösõitude tegemine on kiire, kulutõhus ja keskkonnasäästlik alternatiiv linnas ringiliikumiseks. Ka töötajate vaatenurgast kasvab nõudlus selliste sõidulahenduste järele.

Üks Rootsi ettevõte on kergliikurite populariseerimises eriti eesrindlik. Ettevõte annab oma töötajatele piiramatu juurdepääsu Bolti tõukeratastele, et soodustada Stockholmi kesklinna piirkonnas keskkonnasäästlikku ja taskukohast liiklemisviisi.

Mikromobiilsusega seotud murekohana joonistub paraku välja ohutus. Elektriline tõukeratas on paljude inimeste jaoks uudne sõiduvahend ja seetõttu toetab Bolt Businessi tiim oma kliente ohutuse vallas nii palju, kui vaja.

Üha enam korraldatakse jätkusuutlikkust käsitlevaid üritusi, kus meie ärikliendid soovivad tutvustada tõukerattaid, et töötajad saaksid õppida neid ohutult kasutama. Möödunud suvel [2022] toimus Tallinnas kümme sellist üritust.

Gerhard Spitsak, müügijuht Eestis
„Ülikonda kandev tõukerattur ei ole enam kellelegi üllatus.“ Tom Nutley

Pööra tähelepanu transpordieelarvetele

Transpordieelarved premeerivad töötajaid igakuise summaga, mida saab kulutada isiklike või ettevõtte autode kasutamise asemel keskkonnasäästlikumate sõiduvahendite (rongid, bussid ning elektrilised tõuke- ja jalgrattad) peale.

Keskkonnahoiule keskendumine, kulude vähendamine ja paindlikkuse suurendamine – transpordieelarved aitavad täita kõiki neid eesmärke, mida oled oma ettevõttele järgmiseks aastaks seadnud.

Pärast transpordieelarve vastuvõtmist 2019. aastal on Belgia keskkonnasäästlike sõiduhüvitiste alal esirinnas, rahastades töötajate võimalusi kasutada ettevõtte autode asemel loodushoidlikke alternatiive. Sinu ettevõtte ei pea ootama riiklike õigusaktide jõustumist – võid hakata oma töötajatele pakkuma sarnaseid hüvesid ka varem.

Oodata on transpordieelarvete kasutuselevõtu kasvu kogu Euroopas – kas siis õigusaktide või ettevõttesiseste algatuste kaudu.

Tom Nutley, strateegiline partnerlus

7. Traditsioonilise sõidukipargi tähtsus väheneb

Ettevõtte autod on olnud aastaid populaarne lisahüve, kuid kulude vähendamise vajadus on pannud ettevõtte sõidukipargi kui amortiseeruva vara tähelepanu keskpunkti.

Kulutuste vähendamine tähendab, et pead üle vaatama, milliste transpordivahendite kasutamist oma meeskonnale võimaldad. On üsna selge, et sõidukipargiga kaasneb pikk väljaminekute nimekiri: liising, kindlustus, hooldus, parkimistasud ja kütus.

Lihtne viis selliste kulutuste vältimiseks on autojagamisteenuse, näiteks Bolt Drive’i kasutamine ja Gerhard Spitsaki sõnul on ärimaailmas võimalik juba praegu märgata tugevat nihet autojagamise poole.

Traditsiooniline sõidukipargimudel muutub, kuid autojagamine ei asenda seda täielikult. Töötajad, kes kasutavad ettevõtte autosid pidevalt, jäävad neile truuks, kuid need, kes sõidavad firmaautodega kord-paar nädalas, lähevad üle autojagamisteenusele.

Edaspidi võime näha, et osa ettevõtteid kasutab sõidukipargi puhul 50/50 mudelit – 50% ettevõtte autosid, 50% autojagamist.

Nick Powell, Bolt Businessi asepresident

8. Tööandjad kasutavad sõiduhüvitist, et hoida oma töötajaskonda

Hübriidtöö on siin, et jääda, kuid paljud tööandjad tahavad oma töötajaid näha aeg-ajalt ka kontoris. Kuidas siis muuta kontorisse naasmine atraktiivseks? Pikka aega on olnud tavaks, et töö ja kodu vahel sõitmisest tulenevad kulud on töötaja kanda, kuid sõiduhüvitise pakkumine võib aidata töötajaskonda paremini hoida ja kaasata.

Sõiduhüvitisega kaasneb kahekordne kasu: töötajad saavad kasutada keskkonnahoidlikke liiklemisviise ja see motiveerib neid ka kontorisse naasma.

Töötajatele kontorisse sõitmiseks stiimuli andmine on kaval võimalus töötajaskonna hoidmiseks ja kaasamiseks. Nutikad ettevõtted on sellest aru saanud ja hakanud pakkuma sõiduhüvitist, mis muudab kontorisse naasmise atraktiivsemaks.

Nick Powell, Bolt Businessi asepresident

9. Keskendutakse lennujaamasõitude parandamisele

Võõras lennujaamas maandumine võib tekitada ebavajalikku peavalu, sest tuleb hakata mõtlema, kuidas jõuda lennujaamast hotelli või kohtumisele. Tundmatute transporditeenuste kaalumise ja raha vahetamise asemel on palju mugavam avada juba tuttav sõidurakendus:

 • saad maksta turvaliselt rakenduses – sularaha polegi vaja;
 • sind sõidutavad taustakontrolli läbinud juhid;
 • sihtkoha saad sisestada rakendusse, nii et juhile pole vaja seletada, kuhu pead jõudma.

Töötajate heaolu eest hoolitsemine peaks olema esmatähtis ka siis, kui nad ei tööta parajasti kontoris. Samuti aitab teadmine, et välismaal on sõitudeks võimalik kasutada sama lahendust kui kodus, vähendada ärireisijate stressi.

Tööandjad peavad pakkuma oma töötajatele lahendusi, mis aitavad neil pärast maandumist mugavalt hotelli või kontorisse jõuda. Sellised teenused nagu Bolt Business näitavad reisijatele, kuhu nad sõidavad ja kui kaua kulub kohalejõudmiseks aega, peale selle on võimalik rakenduse kaardil jälgida, et auto on teel õigesse kohta. See pakub rohkem kindlustunnet kui takso kasutamine, mille puhul ei saa alati kindel olla, kui kaua võtab kohalejõudmine aega või kui palju sõit maksma läheb. Pluss pole vaja muretseda valuutavahetuse pärast.

Amy Hackett, müügijuht

10. Ettevõtted seavad prioriteediks ohutuse

2023. aasta reisiennustuste nimekirja lõpetame töötajate tervishoiu ja ohutusega, mille tööandjad peavad seadma enda prioriteediks. Ettevõtetel tuleb teha kõik endast olenev, et töötajate reisid oleksid algusest lõpuni ohutud – nii füüsiliselt kui ka mentaalselt.

Kõigil, kes töötasid pandeemia ajal kodukontoris, oli võimalus näha, milline oleks nende tööelu ilma pendelrändeta. Kontori ja kodu vahel sõitmise ning ummikutes istumise vältimine parandas inimeste tervist, kuna töötajad

 • kogesid vähem stressi;
 • said veeta rohkem aega oma perega; 
 • said muuta hommikud produktiivsemaks.

Rohkem kui iial varem peetakse kodu ja töö vahel sõitmist kaotatud ajaks. Inimesed tahavad võita liikluses veedetud aega tagasi ja kulutada seda millelegi kasulikule.

Varem kulus mul töö ja kodu vahel sõitmiseks 3 tundi päevas – 1,5 tundi sinna, 1,5 tundi tagasi. Ma lihtsalt raiskasin oma aega ja tundsin end sellepärast halvasti. Pärast pandeemiat ei taha keegi end ummikutes veedetud aja pärast halvasti tunda.

Nick Powell, Bolt Businessi asepresident

Reiside korraldamine ülemaailmse ebakindluse keskel

Kõik märgid viitavad sellele, et järgmise 12 kuu jooksul tööreisid taastuvad. Tööreiside korraldajatel tuleb aga sõitude broneerimisel silmas pidada eri aspekte. Kulud, jätkusuutlikkus ja töötajate ohutus on neist kõige tähtsamad, nii et ettevõtted peavad: 

 • pakkuma paindlikkust;
 • võtma arvesse töötajate eelistusi;
 • muutma keskkonnahoidlike sõidulahenduste eelistamise lihtsamaks.

Selleks et oma ettevõtte reisiplaanide koostamine oleks lihtsam, tutvu Bolt Businessi teenustega.

Suur aitäh Amy Hackettile, Andrew Shortile, Cassandra Albertine’ile, Gerhard Spitsakile, Nick Powellile ja Tom Nutleyle Bolt Businessi tiimist oma mõtete ja ennustuste jagamise eest.

Jaga

Hiljutised postitused