Casestudie: Reducering af trafiktrængsel og emissioner med elektriske løbehjul

March 02, 2022

Share

At hjælpe dig med at komme rundt i byen for færre penge er én ting, men at sikre, at du gør det bæredygtigt og bekvemt – det er noget helt andet. Vi er overbevist om, at brug af teknologi til at skabe et effektivt netværk af delebiler, elektriske løbehjul, elektriske cykler og offentlig transport vil bidrage til at bygge en fremtid med mindre trafik, større udendørs opholdsrum og mindre forurening.

Bolt har en unik kundebase, der kombinerer delebilskørsel og elektriske løbehjul i den samme app. Det betyder, at vi forstår, hvordan folk træffer deres transportvalg, og hvordan vi kan hjælpe dem med at finde grønnere muligheder.

I denne unikke position startede vi et samarbejde med Transportøkonomisk Institut, TØI, for at finde ud af, hvordan og om Bolt-appen kan bruges til at påvirke mobilitetsvaner i byerne i positiv retning.

Modalskift: At skubbe folk hen imod mere bæredygtige transportmuligheder

At inspirere folk til at bruge lette delekøretøjer, såsom elektriske løbehjul, er en stor del af vores mission. Det er fordi de hjælper med at reducere trængsel, støj og luftforurening og forvandle byer til bedre opholdsrum for alle.

Den praktiske del af vores pilotprogram var enkel og ligetil. Bolt-brugere, som bestilte en tur, der var kortere end 3 kilometer, blev opfordret til i stedet at bruge et el-løbehjul. Anbefalingen om at vælge en mere bæredygtig løsning blev kun givet, når der var et ledigt el-løbehjul inden for 5 minutters gåafstand (300 meter eller mindre).

Efter indsamling af data blev det sendt til teamet på TØI til metodologisk forskning.

Eksperimentet fandt sted i 10 europæiske byer i løbet af en periode på 4-6 uger: Stockholm, Oslo, Göteborg, Lissabon, Krakow, Madrid, Bordeaux, Brno, Ostrava og Valletta.

Hvordan gik det så? Eksperimentets nøgleresultater

Efter at have modtaget anbefalingen om at bruge et elektrisk løbehjul, påvirkede tre hovedelementer brugerens beslutning:

 • Afstand til destinationen — jo kortere afstanden er, desto større er chancen for at skifte til en scooter.
 • Ventetid mellem turanmodning og ankomst — jo længere ventetiden er, desto større er chancen for at vælge et el-løbehjul;
 • El-løbehjulets placering – jo tættere et el-løbehjul er på brugeren, desto større er chancen for, at anbefalingen om at leje et elektrisk løbehjul er vellykket.

Tidligere forskning om substitutionsmønstre for lejede el-løbehjul i Europa viste, at kun 5-10 % af bilturene blev erstattet af ture på el-løbehjul. Vores eksperiment viste, at hvis der blev opfordret til det, ville 40-60% af Bolt-appens brugere i gennemsnit vælge et el-løbehjul frem for en tur i en delebil – især på kortere afstande.

I løbet af vores eksperiment blev der taget 3.800 flere ture på et el-løbehjul i Oslo sammenlignet med vores gennemsnitlige antal. I Lissabon steg antallet af ture på et el-løbehjul med 1.500.

Dette viser, at når folk ser yderligere oplysninger om el-løbehjul i appen, er der større sandsynlighed for, at de ændrer deres adfærd på lang sigt.

Med andre ord, når folk først opdagede hvor enkelt og bekvemt det er at bruge et el-løbehjul, var de mere tilbøjelige til fremover at vælge sådan et i stedet for en bil.

For bedre at forstå brugeradfærd og øge andelen af miljøvenlig transport, fortsætter vi vores samarbejde med Transportøkonomisk Institut. Mere specifikke planer vil blive offentliggjort senere i år.

Klimapositiv drift af elektriske løbehjul

At tilskynde folk til at søge imod mere bæredygtige måder at transportere sig rundt på er kun den ene side af medaljen. Vi sigter tilsvarende på at gøre den anden side – vores servicevirksomhed – så grøn som muligt.

Vores mission understøtter bedre byer for alle ved at tilbyde mere effektive og miljøvenlige transportalternativer for at reducere individuel afhængighed af personbiler og forbedre livskvaliteten: at mindske trafikken, mindske udledninger og støjforurening, at minimere ulykker, aflaste det offentlige rum og gøre transport mere tilgængelig og prisvenlig.

Vi ønsker at tilskynde folk til at bruge den form for deletransport, der passer bedst til deres specifikke behov. Og lette, delekøretøjer, såsom el-løbehjul, er en del af den løsning, der er nødvendig for at opfylde Net-Zero-målene, som de fleste europæiske byer forpligter sig til.

Natalia Gutiérrez, Chef for Bæredygtighed ved Bolt

Vi har forpligtet os til at designe og opretholde det mest effektive driftsystem for elektriske løbehjul på markedet. For at føre dette ud i praksis, gør vi følgende:

 • Driver en bæredygtig udviklingskæde for vores specialbyggede genanvendelige elektriske løbehjul, hvilket reducerer spild;
 • Bruger vedvarende energi på vores lagre, hvor det er muligt;
 • Bruger avanceret driftssoftware, der minimerer rejseafstanden for at genoplade elektriske løbehjul og hjælper os med at optimere ruter til ture, der er nødvendige;
 • Prioriterer leje af lagre tættere på bycentre, reducer afstanden til udsætning af elektriske løbehjul samt afhentningssteder;
 • Bruger energieffektive køretøjer (elektriske eller nul-emission køretøjer, hvor det er muligt) til at udsætte og indsamle vores elektriske løbehjul og elcykler.

I betragtning af alle stadier af vores elektriske løbehjuls livscyklus er vi klimapositive i vores løbehjulsdrift. Vi sigter efter at gå længere end at opnå CO2-neutralitet ved at fjerne yderligere CO2 fra atmosfæren – hvilket giver større fordele for vores miljø.

Vi hjælper europæiske byer med at være forrest i overgangen til at opnå nettoemission på nul inden 2030

Vores forskning med Institut for Transportøkonomi er tilpasset tilgangen i den nye Europæiske Ramme for Bytrafik, der blev udgivet i december 2021. Rammen betragter nye transporttjenester som en del af en multimodal, integreret tilgang til bæredygtig bytransport, der styrker offentlig transport og erstatter brug af biler. 

Ved at sigte mod at opbygge et program til overflytning af trafik bidrager vi til bæredygtig og integreret urban mobilitet og gør vores del for at hjælpe europæiske byer med at være forrest i overgangen til en nettoemission på nul inden 2030.

Derudover er der i forbindelse med den nye europæiske urbane transportramme et behov for at nærme sig miljøeffektive alternativer for at bidrage til EU’s reduktionsmål for drivhusgasser.

Det forventes at 68% af verdens befolkning vil bo i byområder i 2050 (83,7% – 369,9 millioner – i Europa og 43% – 1 milliard – i Afrika), og derfor forpligter Bolt sig til at støtte byer i at klare disse tre udfordringer:

 • Klimaændringer: Vi støtter byer ved at tilbyde elektriske, delte og multimodale mobilitetsalternativer for at reducere mobilitetens miljøpåvirkning og hjælpe dem med at nå målene i Paris-aftalen. Dette er i overensstemmelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG) 13: Climate Action.
 • Sikre lige muligheder: Vi tilbyder prisbillig og sikker transport for alle, samtidig med at vi skaber indkomstmuligheder. Mobilitet er en forandringskonstant — at give nogen mulighed for at bevæge sig rundt i byen er med til at understøtte en stærkere økonomi og en højere levestandard. Vi forpligter os til at give adgang til sikker og prisbillig transport for alle ved at øge vores tilstedeværelse i byområder med lav adgang til transport.
 • Urban modstandsdygtighed: I samarbejde med byer udvikler vi løsninger til at tackle transportproblemer. Vi ønsker at hjælpe byer og deres borgere med at gå udfordringer i møde ved at dele viden og relevante transportdata i realtid.

Deltag i vores grønne initiativ!

Vores planer er ambitiøse, men vi vil ikke lade os nøjes med mindre. Vi er stolte af at lede skiftet mod et grønnere og mere holistisk urbant miljø, en tur ad gangen.

Hvis du vil med på vores rejse og bidrage til en grønnere verden, skal du blot installere Bolt-appen og komme afsted!

Share

Recent posts