Pracovní profil Bolt: vaše cesta k automatizovanému vyúčtovávání pracovních jízd

April 18, 2022

Share
Automate your work ride expenses with the Bolt Work Profile

Ručnímu vyúčtovávání pracovních jízd na moderním pracovišti definitivně odzvonilo.

Uvědomte si, kolik času vyplňováním těchto výkazů ztratíte. A teď si představte, o kolik více práce byste mohli udělat, kdybyste se o vyúčtovávání pracovních jízd nemuseli starat. Právě k tomu slouží pracovní profil Bolt.

Co je to pracovní profil Bolt?


Pracovní profil Bolt je bezplatná funkce v aplikaci Bolt, která usnadňuje vyúčtovávání pracovních jízd. Můžete se tak nechat odvézt do kanceláře, na schůzku s klientem nebo na letiště ve více než 400 městech ve 45 zemích a nemusíte přitom myslet na vykazování výdajů.

Propojte svůj firemní software pro vykazování výdajů s pracovním profilem Bolt a veškeré vyúčtovávání pracovních jízd bude plně automatizované. Pokaždé, když budete s Boltem cestovat pracovně, bude digitální potvrzení o jízdě – předvyplněné aktuálními údaji o společnosti – nahráno přímo do softwaru pro vyúčtovávání výdajů vaší společnosti. Takže žádné papírování, žádné ztracené účtenky a žádný zbytečně strávený čas nad výdaji.

Pracovní profil Bolt vám může usnadnit život i v případě, pokud vaše firma software pro správu výdajů nepoužívá. Po každé pracovní jízdě vám bude na vámi zvolenou e-mailovou adresu zasláno účetní potvrzení s údaji vaší společnosti a všechny účtenky najdete také shromážděné v měsíční zprávě o jízdách. Záleží tedy jen na vás, jakou možnost zvolíte.

Ihned po dokončení pracovní jízdy můžete jedním klepnutím přejít zpět do osobního účtu, oddělit pracovní a soukromé jízdy je tak nyní opravdu hračka. 


Vytvoření pracovního profilu v aplikaci Bolt

Neztrácejte drahocenný čas vyúčtováváním výdajů

Propojením pracovního profilu Bolt s poskytovatelem výdajů se automatizuje vykazování výdajů pro všechny pracovní jízdy. Při každé pracovní jízdě se tak účtenka automaticky nahraje do zvoleného softwaru pro evidenci výdajů.

To vám ještě více usnadní pracovní život, protože vaše výdaje budou ihned po dokončení cesty zaevidovány. Navíc budete mít k dispozici evidenci pracovních jízd v rámci služby Bolt Business, a to v přehledu, který vám bude každý měsíc zasílán.

Vyúčtovávání pracovních jízd s Boltem v rámci pracovního profilu:

  • šetří čas – zaměstnanci stráví vyplňováním výdajů méně času,
  • zvyšuje přesnost – účtenky jsou předvyplněny aktuálními údaji o společnosti,
  • snižuje ekologickou zátěž vaší firmy – digitální proces vyúčtovávání výdajů vyžaduje mnohem méně papíru, všechny jízdy s Boltem v rámci Evropy jsou navíc uhlíkově neutrální.

Jste připraveni zefektivnit vykazování výdajů?

Pokud si nyní stáhnete aplikaci Bolt a vytvoříte si pracovní profil, ušetříte si v budoucnu nespočet hodin. To vše díky plně automatizovanému vykazování výdajů.

Po stažení aplikace Bolt si v nabídce nastavte pracovní profil klepnutím na položku Work rides (Pracovní jízdy). Před každou pracovní jízdou nezapomeňte přepnout způsob platby na pracovní profil.

Jak propojit firemní software pro správu výdajů s pracovním profilem

Každý uživatel aplikace Bolt a pracovního profilu může aplikaci několika klepnutími propojit s firemním softwarem pro správu výdajů. Zde je návod, jak na to:

  1. otevřete aplikaci Bolt a přejděte na položku Work rides (Pracovní jízdy),
  2. klepněte na možnost Add expense provider (Přidat poskytovatele výdajů),
  3. vyberte poskytovatele výdajů a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Pokud chcete centralizovat pracovní jízdy a související výdaje pro větší tým, bude patrně vhodnější týmový profil – porovnejte si pracovní profil a týmový profil

Share

Poslední příspěvky