Nejčastější dotazy partnerských řidičů: Povinnosti řidiče taxislužby, pojištění vozidla, daně

April 20, 2021

Share
Программа лояльности Bolt

V tomto článku naleznete nejčastější dotazy týkající se:

  • Povinnosti řidiče taxislužby
  • Pojištění vozidla
  • Daně

Povinnosti řidiče taxislužby

Povinnosti řidiče taxi vychází ze zákona 111/1994 o Silniční dopravě, konkrétně §21.

Nejfrekventovanější dotazy ohledně povinností řidičů taxi představujeme níže:

Umístění průkazu řidiče taxislužby (žluté karty) se zabývá zákon o silniční dopravě, konkrétně §21d a říká: “Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem taxislužby je řidič taxislužby povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný.”

Místo umístění evidenční nálepky vozidla taxislužby vychází z Metodické pomůcky pro dopravce a řidiče ke změnám právní úpravy taxislužby v r. 2020, která je ke stažení na stránkách Ministerstva dopravy. Konkrétně v tomto dokumentu je uvedeno “Nálepku dopravce umístí zevnitř na pravý dolní okraj čelního skla vozidla (dolů před spolujezdce).”

Technická prohlídka vozidla taxislužby musí být ve lhůtě 1 roku od zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí technické prohlídky. Tuto povinnost upravuje zákon 56/2001 o Podmínkách a provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně §40.

Ověření průkazu řidiče taxislužby a ověření vozidla taxi můžete provést v portálu dopravy od Ministerstva dopravy.

Pojištění vozidla

Pokud jste se nově rozhodli provozovat vozidlo za účelem taxislužby, doporučujeme si u poskytovatele pojištění ověřit, jestli vaše aktuální pojistka pokrývá i taxislužbu. Pro získání nejlepších podmínek pojištění vozidla taxi doporučujeme oslovit více poskytovatelů pojištění, protože rozdíly v nabídkách od různých pojišťoven mohou být i několik tisíc.

Daně

Dopravce (partnerský řidič nebo flotila) je podnikající osoba v silniční dopravě, s tím vzniká i povinnost placení různých daní. Konkrétní daně se mohou pro jednotlivé subjekty lišit, protože každý má jinou situaci, např. elektromobily jsou osvobozeny od daně silniční. Daňová problematika je velice komplexní a poměrně složitá, doporučujeme si přečíst tento článek z portálu pohoda.cz, který se problematikou daní podnikatelů zabývá.

Finanční správa se na svém webu též zabývá radami ohledně daní pro začínající podnikatele, přečíst si to můžete na jejich webu.

Identifikovaná osoba 

Informaci ohledně identifikované osoby naleznete v tomto článku, včetně informací proč tato povinnost vzniká, co to je a jak se zaregistrovat jako osoba identifikovaná.

Problematiku daní vždy doporučujeme řešit s odborníky, např. účetní nebo daňovým poradcem!

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se můžete obrátit na naši zákaznickou podporu přes aplikaci nebo se můžete podívat do naší Nápovědy.

Staňte se partnerským řidičem

Share

Poslední příspěvky