Méně dopravních zácp a emisí díky elektrickým koloběžkám

April 04, 2022

Sdílet

Pomoci lidem s dopravou po městě za méně peněz je jedna věc, ale zajistit, aby tato doprava byla také udržitelná a pohodlná, to už je něco úplně jiného. Jsme přesvědčeni, že využití technologií k vytvoření efektivní sítě sdílených aut, koloběžek, kol a veřejné dopravy pomůže dosáhnout budoucnosti s menším provozem, větším životním prostorem a nižší mírou znečištění.

Bolt má jedinečnou zákaznickou základnu, protože v rámci jedné aplikace nabízí odvoz autem i možnost využít e-koloběžku. Rozumíme tak tomu, jak se lidé v souvislosti s dopravou rozhodují a jak jim můžeme pomoci najít ekologičtější možnosti.

Díky své jedinečné pozici jsme navázali spolupráci s Institutem dopravní ekonomiky (TØI) s cílem zjistit, zda a jak lze aplikaci Bolt využít k pozitivnímu ovlivňování návyků v oblasti městské mobility. 

Změna způsobu dopravy: motivace lidí k udržitelnějším možnostem v oblasti mobility

Důležitou součástí našeho poslání je inspirovat lidi k tomu, aby používali lehká sdílená vozidla, jako jsou například elektrické koloběžky. Důvodem je, že pomáhají snižovat dopravní zácpy, hluk a znečištění ovzduší a přispívají k proměně měst v lepší životní prostor pro všechny.

Praktická stránka našeho pilotního programu byla jasná. Uživatelům systému Bolt, kteří si vyžádali jízdu na vzdálenost kratší než 3 km, bylo nabídnuto, aby místo toho použili koloběžku. Doporučení zvolit udržitelnější variantu bylo vydáno pouze v případě, kdy byla koloběžka k dispozici v docházkové vzdálenosti 5 minut (300 metrů nebo méně).

Po shromáždění dat byly údaje zaslány týmu Institutu dopravní ekonomiky k provedení metodického výzkumu.

Experiment probíhal 4–6 týdnů v 10 evropských městech: Stockholm, Oslo, Göteborg, Lisabon, Krakov, Madrid, Bordeaux, Brno, Ostrava a Valletta.

Jaké jsou tedy nejdůležitější výsledky experimentu?

Po obdržení doporučení využít koloběžku se uživatel rozhodoval podle tří hlavních kritérií:

 • vzdálenost do cíle – čím kratší je vzdálenost, tím větší pravděpodobnost volby koloběžky;
 • doba čekání mezi žádostí o jízdu a příjezdem – čím delší je čekání, tím větší pravděpodobnost, že se uživatel rozhodne pro jízdu na koloběžce;
 • poloha koloběžky – čím blíže je koloběžka k uživateli, tím větší pravděpodobnost, že se nabídka využití koloběžky setká s pozitivní odezvou.

Předchozí evropské výzkumy zaměřené na využití sdílené e-koloběžky místo odvozu autem zjistily, že koloběžka byla zvolena pouze v 5–10 % případů. Náš experiment prokázal, že pokud jsou uživatelé aplikace Bolt aktivně vyzváni, v průměru 40–60 % by namísto odvozu autem zvolilo koloběžku – zejména v případě kratších vzdáleností.

V Oslu se během experimentu počet jízd na koloběžce ve srovnání s průměrnou hodnotou zvýšil o 3 800. V Lisabonu se počet jízd na koloběžce zvýšil o 1 500.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud budou o koloběžkách v aplikaci nabízeny další informace, je pravděpodobnější, že lidé změní své chování, a to dlouhodobě.

Jinými slovy, jakmile lidé zjistili, jak je využívání koloběžky jednoduché a pohodlné, vzrostla pravděpodobnost, že se v budoucnu místo auta rozhodnou právě pro tento způsob dopravy.

Naší snahou je ještě lépe porozumět chování uživatelů a zvýšit podíl ekologické dopravy, proto budeme ve spolupráci s Institutem dopravní ekonomiky pokračovat. Konkrétnější plány budou oznámeny v průběhu letošního roku.

Využívání koloběžek – pozitivní dopad na klima

Motivace lidí k udržitelnějšímu způsobu dopravy je ovšem pouze jednou stranou mince. Snažíme se také, aby co nejekologičtější byla i druhá strana – naše služby.

Naším posláním je přispívat k lepším životním podmínkám ve městě prostřednictvím efektivnějších a ekologičtějších alternativ v oblasti mobility, které snižují závislost lidí na osobních automobilech a zlepšují kvalitu života: omezují míru dopravy, snižují emise a hlukovou zátěž, minimalizují počet nehod, ulevují veřejnému prostoru a přispívají k tomu, aby byla doprava dostupnější a levnější.

Chceme proto lidi motivovat k tomu, aby pro své konkrétní potřeby v oblasti sdílené mobility využívali vhodné dopravní prostředky. K dosažení cílů uhlíkově neutrální mobility, které si stanovila většina evropských měst, tak mohou přispět právě lehká sdílená vozidla, jako jsou koloběžky.

Natalia Gutiérrez, Head of Sustainability, Bolt

Snažíme se navrhovat a udržovat co nejefektivnější systém provozu koloběžek na trhu. Abychom toho dosáhli:

 • u našich zakázkových recyklovatelných koloběžek uplatňujeme udržitelný vývojový řetězec, který snižuje množství odpadu,
 • v našich skladech pokud možno využíváme obnovitelné zdroje energie,
 • používáme nejmodernější provozní software, který minimalizuje dojezdovou vzdálenost k dobíjení koloběžek a pomáhá nám optimalizovat trasy pro nezbytné cesty,
 • přednostně volíme pronájem skladů blíže k městským centrům, čímž zkracujeme vzdálenost k místům nasazení a vyzvednutí koloběžek,
 • k distribuci a svozu našich koloběžek a elektrokol využíváme energeticky účinná vozidla (pokud možno elektrická nebo bezemisní).

Vzhledem ke všem fázím životního cyklu našich elektrických koloběžek je provoz našich koloběžek klimaticky pozitivní. Naším cílem je nejen dosáhnout uhlíkové neutrality, ale z atmosféry odstranit ještě větší objem CO2 a více tak přispět k ochraně životního prostředí.

Pomoc evropským městům k dosažení nulových čistých emisí do roku 2030

Náš výzkum ve spolupráci s Institutem dopravní ekonomiky je v souladu s přístupem nového evropského rámce pro městskou mobilitu, který byl zveřejněn v prosinci 2021. Rámec považuje nové služby mobility za součást multimodálního, integrovaného přístupu k udržitelné městské mobilitě, který posiluje veřejnou dopravu a nahrazuje používání automobilů. 

Vytvořením programu přechodu k jinému druhu dopravy se podílíme na udržitelné a integrované městské mobilitě a přispíváme k tomu, aby evropská města do roku 2030 určovala směr k dosažení nulových čistých emisí.

Mimoto je v souvislosti s novým evropským rámcem pro městskou mobilitu třeba hledat ekologicky účinné alternativy, které by přispěly k dosažení cílů EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že do roku 2050 bude 68 % světové populace žít v městských oblastech (83,7 % – 369,9 milionu – v Evropě a 43 % – 1 miliarda – v Africe), se společnost Bolt zavázala podporovat města při řešení těchto tří výzev:

 • Změna klimatu: Městům poskytujeme alternativy v oblasti elektrické, sdílené a multimodální mobility s cílem snížit dopad mobility na životní prostředí a pomoci plnit cíle Pařížské dohody. Tyto kroky jsou také v souladu s 13. cílem OSN v oblasti udržitelného rozvoje: klimatická opatření.
 • Zajištění rovných příležitostí: Nabízíme cenově dostupnou a bezpečnou dopravu pro každého a zároveň vytváříme příležitosti pro získání příjmu. Mobilita přispívá ke změnám – pokud lidem umožníme pohybovat se po městě, přispějeme tak k posilování ekonomiky a zvyšování životní úrovně. Zavazujeme se zajistit přístup k bezpečné a cenově dostupné dopravě pro každého zvyšováním působnosti v městských oblastech s nízkou dostupností mobility.
 • Doprava ve městech: Ve spolupráci s městy vyvíjíme řešení pro zvládání problémů v oblasti mobility. Městům a jejich obyvatelům chceme pomáhat čelit aktuálním výzvám, a to sdílením znalostí a relevantních dat o mobilitě v reálném čase.

Připojte se k naší zelené iniciativě!

Nechceme se spokojit jen s drobnými kroky, proto jsou naše plány ambiciózní. Jsme hrdí na to, že můžeme vést přechod směrem k ekologičtějšímu a zdravějšímu městskému prostředí, a to každou jízdou.

Pokud se chcete připojit k našemu úsilí a přispět tak k ekologičtějšímu světu, stačí si stáhnout aplikaci Bolt a vyrazit!

Sdílet

Poslední příspěvky