Jak zaměstnanci Boltu pomáhají obyvatelům Ukrajiny

March 15, 2022

Sdílet

Bolt jako firma stojí v těchto těžkých časech jednoznačně na straně obyvatel Ukrajiny. A stejně tak naši zaměstnanci. V tomto příspěvku vám představíme členy našeho týmu, kteří vedou iniciativy na pomoc obyvatelům Ukrajiny.

Mentalita „honey badgera”

Ve stále se rozrůstajícím týmu Boltu si říkáme „honey badgers“. Pokud to ještě nevíte, tak v překladu to znamená medojedi a jde v podstatě nejodvážnější zvířata na planetě. Mají takovou důvěru ve své schopnosti, že běžně útočí i na nepřátele s mnohem větší velikostí a silou.

Lidem mimo naši firmu to může znít směšně, ale pro nás jde o přesné vyjádření toho, jak jednáme. Bolt je rodina honey badgers, z nichž mnozí v situaci, která vyžaduje akci, nedokázali jen tak nečinně sedět.

A my jsme na naše zaměstnance, kteří se postavili na odpor a šli do akce, nesmírně hrdí. 💙💛  

#support-ukraine

Ráno 24. února vytvořil vedoucí interní komunikace Boltu Mathis Bogens na Slacku kanál #support-ukraine, aby ostatní informoval o aktuálním dění.

Bylo zřejmé, že lidé chtějí pomáhat, účastnit se komunikace a hledat možnosti, jak pomoci, ale růst daného kanálu překonal všechna očekávání.

Během deseti dnů se k němu připojilo více než 1 000 lidí, kteří sdíleli přes 1 700 zpráv. Většina z nich se týkala pomoci místním obyvatelům nebo našim ukrajinským zaměstnancům, jejich rodinám a přátelům v rostoucí humanitární krizi. Tento kanál byl také živnou půdou pro další projekty uvedené v tomto příspěvku, např. program Bolt Buddy nebo pomoc při přesunech.

Během posledních dvou týdnů byl kanál #support-ukraine jednoznačně mezi nejpoužívanějšími kanály Boltu. (Pro představu: máme více než 2 000 aktivních kanálů).

Toto je Mathis, který za uvedenou iniciativou stojí: 

Děkujeme Mathisovi a všem, kteří se zapojili do komunikace.

Pomoc při přesunech

To, co vzniklo jako projekt na pomoc kolegům – honey badgerům – při přesunech z Ukrajiny, přerostlo v dobrovolnickou síť na podporu všech, kteří utíkají ze svého domova kvůli válce, ať už jde o zaměstnance Boltu, nebo ne.

Do této dobrovolnické sítě se zatím v Boltu zapojilo přes 50 lidí a aktuálně probíhá spolupráce s Estonskou radou pro uprchlíky, aby bylo možné celý proces urychlit. Dobrovolníci tak mohli nabídnout dočasné ubytování, stravu, dopravu či pomoc s vyřizováním dokladů a povolení k pobytu již více než 120 lidem.

Díky této iniciativě může nyní například tříčlenná rodina prchající z Kušuhumu, města v blízkosti záporožské jaderné elektrárny, pobývat v bezpečí.

Za touto akcí stojí honey badgers Eimantas Balta, Sonia Caetano, Gabriel Manduca a Arnaud Lafeuillade. Děkujeme! A děkujeme všem, kteří pomáhají a snaží se uprchlíky podpořit.

Sběr potřeb pro humanitární účely

Arnaud Lafeuillade působí v Boltu na pozici Quality Assurance Engineer. Je ale také dokumentární fotograf, jehož plánem bylo těsně před 24. únorem zachytit život v Donbasu – jak známo, situace se ale náhle ještě zhoršila.

Ruská invaze jeho plány převrátila naruby. Z mnoha důvodů jej samozřejmě zachvátil vztek, přesto chtěl pomoci.

Nejprve odjel z Estonska do Polska a pomohl dostat dvě ženy a jejich kocoura Salema do Tallinnu, kde je nechal bydlet u sebe doma. 

To je Salem.

Poté v naší centrále zahájil iniciativu, jejímž cílem bylo shromáždit humanitární pomoc a potřeby pro obyvatele Ukrajiny a prostřednictvím Ukrajinské řeckokatolické církve v Estonsku je dopravit do země. 

Seznam potřebných věcí:

  • hygienické potřeby pro děti a dospělé,
  • zdravotnické potřeby,
  • dětská výživa – pokud možno nebalená ve skle,
  • ložní prádlo,
  • spací pytle.

Pokud jste v Tallinnu a chcete pomoci, napište Arnaudovi – podá vám více informací.

Děkujeme za tvou iniciativu, Arnaude.

Rozšíření naší oblasti služeb k hranicím Slovenska a Polska

Od večera 25. února jsme na Ukrajině rozšířili oblast služeb Boltu k hranicím Slovenska a Polska.

Cílem této iniciativy je poskytnout potřebným možnost přepravy mezi největšími městy a příhraničními oblastmi. Partnerští řidiči za tyto jízdy neplatí žádnou provizi.

Za touto iniciativou stojí 159 honey badgerů. Děkujeme!

Program Bolt Buddy

Program Bolt Buddy založil člen našeho polského týmu Michal Duszynski. Jedná se o podpůrnou skupinu dobrovolníků, kteří pomáhají našim ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám prchajícím před válkou.

Skupina pomáhá se vším, s čím se tyto rodiny mohou na své cestě setkat – například s hledáním ubytování, administrativními překážkami, vyřizováním pasů a zodpovídáním právních otázek.

Do programu Bolt Buddy se již přihlásilo více než 30 honey badgerů.

Děkujeme tobě, Michale, i vám ostatním! To, co děláte, má obrovský význam!

Jak můžete pomoci?

Pokud chcete pomoci, ale nevíte, kde začít, níže uvádíme několik možností, které můžete zvážit.

Zaprvé můžete poslat dar některé nevládní organizaci pomáhající Ukrajině a jejím obyvatelům. Zde je několik organizací, které jsme dosud podpořili – a to díky zákazníkům, kteří jezdí s Boltem nebo si objednávají jídlo prostřednictvím služby Bolt Food.

Za druhé se můžete obrátit na místní uprchlické centrum nebo pobočku Červeného kříže a zjistit, jak můžete pomoci. Můžete také vyhledat další místní organizace, v nichž můžete pracovat jako dobrovolník.

Za třetí buďte bdělí. Falešné zprávy a nepravdivé informace se rychle šíří a všichni na vlastní oči vidíme, jak ničivé účinky může mít propaganda. Aktuální informace čerpejte z důvěryhodných a dobře známých mediálních kanálů a dbejte na to, aby stejně postupovali i členové vaší rodiny a přátelé.

Jsme v tom všichni společně. Zůstaň silná, Ukrajino! 

Sdílet

Poslední příspěvky