Co je to eliminace uhlíkové stopy a proč je důležitá?

November 07, 2019

Kas yra išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimas ir kodėl tai svarbu?

Všechny jízdy s Boltem v Evropě jsou nyní 100% uhlíkově neutrální. Jedná se o první část naší iniciativy Green Plan, díky které se chceme stát zelenější společností. Díky podpoře projektů na eliminaci uhlíkové stopy po celém světě můžeme eliminovat emise CO2, které vyprodukuje vaše jízda s Boltem a tím pomoci k zelenější planetě. Co to ale vlastně ta eliminace uhlíkové stopy je? Pojďme se na to společně podívat.

Eliminace uhlíkové stopy

Pro přesnou definici bychom museli zavítat do slovníku, kde bychom našli něco v tomto smyslu:

“Eliminace uhlíkové stopy je způsob, jakým může člověk nebo společnost snížit hodnotu CO2, za kterou jsou zodpovědní. A to pomocí finančního obnosu, který zaplatí společnosti, která se touto problematikou zabývá po celém světě např. výsadbou stromů.”

Definice ze slovníku vám ale moc neřekne, že?

Představme si váhu, takovou tu, co měla doma vaše babička a na jednu stranu se dávalo závaží a na druhou věc nebo potravina, kterou jsme chtěli zvážit. Možná ji máte ještě někde doma na půdě?

Na jedné straně je to dobré a na druhé to špatné. Aby byla váha vyrovnaná, je potřeba, aby se obě hodnoty sobě rovnaly, to dá rozum. No a právě na tomto principu eliminace uhlíkové stopy funguje. Pokud by naše planeta byla tou váhou, znečištěné ovzduší by bylo na té špatné straně a snížení jeho množství v atmosféře na té lepší – ideálně, kdyby byly misky vah vyrovnané. Následně můžeme říct, že jsme na dobré cestě k vytvoření stavu, který má nulový efekt na životní prostředí.

Co je to eliminace uhlíkové stopy a proč je důležitá?

Opravdu to funguje?

Není to jen čistý hoax? Opravdu nám může pomoci to, že budeme investovat do výsadby nových stromů nebo solární energie někde daleko od našeho domova?

Samozřejmě!

A tady je proč…

I když Elon stále sní o tom, jak bude létat na Mars, my ostatní máme jen jednu planetu, na které žijeme a naše životní prostředí prochází těžkými změnami. Teploty rostou, ledovce tají, díky čemuž stoupá hladina moří a oceánů a stále častěji se objevují hurikány, které po sobě zanechávají spoušť – a každý tomu “pomáháme” svou dávkou CO2, kterou přidáváme do atmosféry. Pojďme si to přiznat, už nyní je situace krizová.

Takže, co budeme dělat?

Jasně, nepůjde to jen mávnutím proutku – ale každá akce má svou reakci – a nyní je čas reagovat. Začít můžete s něčím jednoduchým – například koupí pouze jídla, které sníte, zhasnutím světla, když opouštíte místnost, snižováním množství plastů a nebo třeba úklidem po sobě tak, aby po vás nikde nezůstaly ležet odpadky.

To je pouze začátek, protože jsou i další věci, které můžete udělat.

Všichni jistě víme, že doprava jako taková, a převážně pak automobily hrají důležitou roli v této “hře”. My to tak ale nechceme nechat, a proto jsme se rozhodli, že všechny jízdy s Boltem v Evropě jsou 100% uhlíkově neutrální. Takže už jen tím, že se svezete s Boltem, pomáháte k zelenější planetě – a co je na tom to nejlepší, nestojí vás to ani o pětník víc. To je ale pouze začátek našeho dlouhodobého závazku ke snížení ekologické stopy naší společnosti.

Co to vlastně ten Green Plan je?

Je to iniciativa, v rámci níž bychom rádi dosáhli tří základních cílů:

  1. Eliminovat emise CO₂ v rámci dopravního sektoru v Evropě ve výši alespoň 5 milionů tun do roku 2025.
  2. Přidat nová elektrická vozidla, koloběžky a další “zelené” dopravní prostředky do naší platformy, abychom vám nabídli ekologičtější způsob přepravy po městě.
  3. Redukovat ekologickou stopu našich kanceláří díky používání obnovitelných zdrojů energie.

Pojďme se na to podívat postupně.

O jaké projekty se jedná?

Pro začátek našeho Green Plan jsme vybrali dva projekty. První se zaměřuje na zvýšení používání obnovitelné energie v Indii a druhý na instalaci solárních systémů v domácnostech v Keni, Ugandě a Tanzánii.

West India Wind Power

West India Wind Power

Populace v Indii v uplynulých dekádách roste obrovským tempem. A právě díky tomu je mezi nimi větší potřeba elektřiny. Bohužel jen 13 % jí je v současné době z obnovitelných zdrojů. A právě tím se zabývá West India Wind Power!

V rámci tohoto projektu již bylo postaveno 252 větrných turbín, které se nacházejí v Jaisalmeru, Rajkotu a Surendranagaru v Indii. To hlavně pomáhá snížit množství energie, které by jinak bylo použito z elektráren na pevná paliva a zároveň dochází i k vylepšení kvality ovzduší. Ročně tak West India Wind Power díky tomuto projektu zredukuje na 350 tisíc tun emisí, což pomáhá v boji se změnou klimatu.

Solar Energy and Mobile Payment, East Africa

M-KOPA Solar Power

Solar Energy and Mobile Payment, East Africa pomáhá se změnou klimatu tím, že pomáhá rodinám v Keni, Ugandě a Tanzánii přejít z nákladného petroleje na lépe dostupnější a obnovitelnou solární energii, kterou používají ve své domácnosti pro potřeby elektřiny.

Přibližně 70 % afrických domácností vydělává méně než 115 tisíc korun ročně a jsou nuceni velkou část těchto peněz utratit za nákladné zdroje energie jako je petrolej. Solární energie pomáhá snížit tuto částku a navíc i pomáhá ovzduší. V září 2019 bylo díky společnosti Solar Energy and Mobile Payment, East Africa napojeno na solární energii přes 750 000 domácností a každý den se toto číslo navyšuje o přibližně 500 domácností.

Výsadba stromů ve Velké Británii

Woodland Carbon Code

Navíc ke zmíněným projektům věříme i v důležitost navýšení biodiversity a tvoření zelených ploch pro komunity. Proto jsme se rozhodli investovat do výsadby stromů, které vytvoří lesní plochy a to díky Woodland Carbon Code.

Pokud se v následujících 40 letech povede přidat 23 tisíc hektarů lesních ploch ročně, pak je odhadováno, že by toto zalesňování mohlo dodat až 10 % z neutrality uhlíkové stopy do roku 2050, díky čemuž bychom nám všem dopřáli zelenějších prostorů.

A to není vše

Stejně tak jako Řím nebyl postaven za jeden den, tak ani náš plán nebude vytvořen a splněn za jeden den, ale snažíme se pravidelně krok po kroku Green Plan rozšiřovat. Pokud byste se k nám chtěli přidat na cestu za zelenější planetu, stačí si jen stáhnout aplikaci Bolt a vyrazit!

download the bolt app

Poslední příspěvky